Top

Drept de administrare a averii debitorului după declararea în faliment. Contract de concesiune încheiat de Agenţia Domeniilor Statului

Prin hotărârea declarativă de faliment s-a dispus ridicarea dreptului debitoarei de a-şi conduce activitatea, situaţie în care actele de administrare şi de dispoziţie asupra averii debitorului urmează a fi efectuate doar de către lichidator.

S.C. STAFF S.R.L., lichidator judiciar desemnat în cauza având ca obiect falimentul S.C. CARSOR S.A. Hârşova, a solicitat judecătorului sindic constatarea nulităţii absolute, în subsidiar, a nulităţii relative a contractului de concesiune încheiat de debitor în favoarea pârâtei AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI, la 27.04.2000.

S-a susţinut că faţă de societatea debitoare s-a dispus declanşarea procedurii falimentului, prin sentinţa civilă nr. 989 COM/ 29.03.2000 a Tribunalului Constanţa – secţia comercială şi că în aceste condiţii, persoana juridică nu mai putea încheia – prin administratorul social – nici un act juridic, fără a avea încuviinţarea judecătorului sindic.

S-a apreciat, totodată, că odată dispus falimentul, actele de administrare şi de dispoziţie asupra averii debitorului urmează a fi efectuate doar de către lichidator.

În aceste condiţii, convenţia încheiată la 27.04.2000 nu îndeplineşte cerinţele de valabilitate menţionate în art. 948 cod civil, lipsind consimţământul valabil al societăţii în faliment.

În drept s-au invocat prevederile art. 35 din Decretul 31/1954, art. 10,11, 23 lit. b).şi art. 77 din Legea nr. 64/1995 republicată.

Acţiunea în anulare este întemeiată.

Prin hotărârea declarativă de faliment s-a dispus ridicarea dreptului debitoarei de a-şi conduce activitatea, cu consecinţa transmiterii drepturilor de administrare a averii şi de dispoziţie asupra bunurilor, de la comerciantul în faliment, la lichidatorul judiciar.

În consecinţă, debitorul declarat în faliment nu va mai putea încheia singur acte de dispoziţie asupra bunurilor sale, operând o restrângere a capacităţii de exerciţiu, până la limita sferei altor drepturi decât cele de dispoziţie şi de administrare a averii sale.

Actul juridic contestat de lichidator a fost încheiat după data pronunţării hotărârii de faliment, cu depăşirea limitelor statuate prin lege debitorului şi, deci, cu încălcarea normelor imperative care reglementează capacitatea de exerciţiu a comerciantului supus acestei proceduri.

(sentinţa civilă nr. 2897 COM/ 23.11.2000, irevocabilă prin nerecurare)

Etichete: