Top

Acţiune în răspunderea administratorului. Prematuritate.

Acţiunea creditoarei privind aplicarea dispoziţiilor art. 124 din Legea nr. 64/1995 republicată, formulată mai înainte de desăvârşirea actelor şi operaţiunilor de stabilire a masei pasive, este prematură, chiar dacă raportul lichidatorului anticipează culpa administratorului în ajungerea societăţii în stare de încetare de plăţi.

Statuarea, în chip definitiv, asupra creanţelor se realizează după finalizarea contestaţiilor la creanţe şi întocmirea tabelului final, moment care asigură cunoaşterea masei pasive, compunerea ei şi garanţiile care o însoţesc.

Iniţierea procedurii de stabilire a răspunderii patrimoniale personale a celor care au asigurat conducerea debitoarei falite şi de obligare a acestora la suportarea unei părţi din pasivul comerciantului în faliment impune, alături de îndeplinirea condiţiilor legale referitoare la antrenarea acestei forme de răspundere civilă delictuală, stabilirea masei pasive a debitoarei.

Aceasta presupune notificarea creditorilor, înregistrarea creanţelor faţă de debitoare şi examinarea lor, cu soluţionarea contestaţiilor formulate şi definitivarea tabelului obligaţiilor debitoarei.

Introdusă mai înainte de desăvârşirea actelor şi operaţiunilor de stabilire a masei pasive, acţiunea creditoarei, privind aplicarea dispoziţiilor art.124 din Legea nr. 64/1995, apare ca prematură, chiar dacă raportul lichidatorului anticipează aplicarea acestora.

(sentinţa civilă nr. 2637 COM/ 22.10.2001, irevocabilă prin nerecurare)

Tags: