Top

Divort cu minori

Tip: Sentinţă civilă
Nr./Dată: 12777 (05.11.2008)
Autor: Judecatoria Iasi
Domenii asociate: minori, situaţii la divorţ

Prin sentinta civila nr. 12777 din 5 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a pronuntat desfacerea casatoriei partilor din culpa comuna si a incredintat minorul SAC spre crestere si educarea paratei/reclamante, dispunand totodata obligarea paratului – reclamant la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorului SAC.
Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca, in fapt, raporturile dintre soti sunt grav vatamate, continuarea casatoriei nemaifiind posibila, considerent pentru care, in baza disp. art. 38 alin . 1 Cod fam. raportat la disp. 617 alin. 2 Cod proc. civ., se va dispune desfacerea acesteia din culpa comuna a sotilor, fara expunerea motivelor care au determinat-o .
Potrivit art. 42 alin 1 Cod fam, odata cu pronutarea divortului instanta va hotari caruia dintre parinti ii vor fi incredintati copii, lucru ce se realizeaza tinand cont de interesul superior al copiilor. In acest sens, instanata a apreciat ca interesul minorului SAC, nascut la data de 29.03.1993, rezultat din casatoria partilor este acela de a fi incredintat mamei, spre crestere si educare, avandu-se in vedere concluziile referatului de ancheta sociala efectuat in cauza , depozitia martorului audiat in cauza , intelegerea partilor in aceasta privinta ,parata – reclamanta prezentand suficiente garantii morale si materiale pentru a le asigura copiilor sai o crestere si o educatie corespunzatoare .
In temeiul art. 42. alin. 3 , 86 si 94 Cod fam, reclamantul-parat a fost obligat sa presteze pensie de intretinere in folosul minorilor, avand ca baza de calcul venitul minim pe economia nationala de 500 lei .
In temeiul art. 40 alin. 1 Cod fam , instanta a dispus ca parata- reclamanta revina la numele avut anterior casatoriei, acela de A.

Etichete: , , ,