Top

Contestaţie la executare

Asupra cauzei penale de fa?? , constat? urm?toarele :

Pe rolul Judec?toriei Bac?u sub nr.15513/180/2010 a fost înregistrat? cererea contestatorilor condamna?i CF , EF ?i LN prin care se solicit? instan?ei anularea mandatelor de executare a pedepsei închisorii stabilite prin sent pen 1370/2009 .

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului instan?a re?ine :

Prin sent pen nr 1370/2009 a Judec?toriei Bac?u definitiv? la data de 23-09-2010 s-a dispus condamnarea inculpa?ilor la pedeapsa de 4 ani închisoare .

Prin dec pen 570/2010 Curtea de Apel Bac?u a admis doar recursul formulat de inculpatul Verman Vlad Ioan ?i a dispus trimiterea cauzei la Tribunalul Bac?u în vederea judec?rii apelului formulat de acesta .

În ceea ce prive?te recursurile formulate de cei trei contestatori acestea au fost respinse astfel c? în mod corect au fost emise mandatele de executare a execut?rii pedepsei închisorii .

V?zând ?i dispozi?iile art. 192 alin. 3 Cod Procedur? Penal? ;

Etichete: