Top

Contestaţie în anulare

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalul Bacău, contestatorul BG a formulat contestaţie in anulare împotriva sentinţei civile nr. 4817/27.06.2007 pronunţate de Judecătoria Bacău in dosarul nr. ….in contradictoriu cu intimata HS.

Prin decizia civilă nr.643/R/2009 pronunţată de Tribunalul Bacău a fost declinată competenţa de soluţionare a capătului de cerere privind contestaţie in anulare împotriva sentinţei civile nr. 4817/27.06.2007 pronunţate de Judecătoria Bacău în favoarea acestei din urmă instanţe.

Cererea a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 26.02.2010 sub nr……

In motivarea contestaţiei, s-a aratat ca în mod greşit prin sentinţa civila menţionata nu s-au acordat penalităţi de întârziere în baza contractului de împrumut invocat în cauză. S-a mai arătat că în alte dosare de pe rolul Judecătoriei Bacău au fost acordate astfel de penalităţi.

Cererea nu a fost întemeiată în drept.

In susţinerea contestaţiei, legal timbrate, nu s-au solicitat de catre contestator probe noi.

Intimata, deşi legal citata, nu a formulat intampinare in cauza, prezentându-se insa in instanta prin apărător si solicitând respingerea contestaţiei in anulare.

S-a dispus ataşarea in cauza a dosarului de fond nr…../180/2006.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinţa civila nr. 4817/27.06.2007 pronunţată de Judecătoria Bacău in dosarul nr. …./180/2006 a fost respinsă acţiunea civilă având ca obiect pretenţii formulată de reclamantul BG în contradictoriu cu pârâta HS, prin care s-a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 100.000 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru suma specificată în sentinţa civilă nr.1850/22.03.2004 a Judecătoriei Bacău, achitată reclamantului la 27.03.2006.

Prin cererea ce face obiectul cauzei de fata a fost formulata de catre contestatorul BG contestaţie in anulare împotriva sentinţei pronunţate de prima instanta, pe motivul respingerii în mod greşit a cererii de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele de contestaţie în anulare sunt limitativ prevăzute de lege în art.317 şi art.318 Cod procedură civilă, iar motivele prevăzute de art.318 Cod procedură civilă pot fi analizate doar în raport de hotărârile pronunţate de instanţele de recurs.

Prin, urmare sub aspectul admisibilităţii prezentei contestaţii, urmeaza a se verifica îndeplinirea cerinţelor impuse de art. 317 C.pr.civ., conform căruia hotărârile irevocabile pot fi atacate cu contestaţie in anulare când procedura de chemare a parţii, pentru ziua când a fost judecata pricina, nu a fost îndeplinita potrivit cu cerinţele legii sau când hotărârea a fost data de judecător cu încălcarea dispoziţiilor de ordine publica privitoare la competenta si numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului ori când au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanta le-a respins pentru ca avea nevoie de verificări de fapt, sau daca recursul a fost respins fara ca el sa fi fost judecat in fond.

Cum singurul motiv invocat prin contestaţia de fata, respectiv soluţia greşită dată cererii de chemare în judecată, nu se încadrează in cele doua motive expres si limitativ prevazute de art. 317 C.pr.civ., şi având în vedere principiul disponibilităţii care guvernează litigiile de drept civil, potrivit căruia instanţa nu poate analiza din oficiu alte aspecte decât cele deduse judecăţii de către contestator, instanta constata ca prezenta contestaţie in anulare este inadmisibilă si urmeaza a o respinge ca atare.

Etichete: