Top

Somaţie de plată

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 28 iulie 2008 sub nr. ….86/2008, creditoarea SC …. SRL Suceava a chemat în judecata pe debitoarea SC ……SRL solicitând instantei emiterea unei ordonante prin care sa fie somata debitoarea sa-i achite suma de 198.000,00 lei (echivalentul a 55.000,00 euro, suma calculata la valoarea de 1 euro – 3,6 lei), reprezentând contravaloarea penalitatilor contractuale, precum si cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca între parti a fost încheiat la data de 30.10.2006 un contrat de leasing si unul de vânzare-cumparare a unei instalatii de producere biodiesel (anexat contractului de leasing financiar), în care debitoarea are calitatea de vânzator, iar societatea creditoarea calitatea de utilizator.

Desi potrivit prevederilor contractului de leasing financiar nr. 29818 din 30.10.2006 vânzatorul, în speta SC …SRL, avea obligatia de a furniza si de a pune în functiune instalatia achizitionata de catre creditoare, în termen de 30 de zile de la data semnarii contractului, respectiv pâna la data de 30.11.2006 (art. 3 pct. 3 din contractul de vânzare cumparare anexat la contractul de leasing financiar), aceasta nu si-a îndeplinit principala obligatie ce îi revenea nici pâna la data înaintarii prezentei actiuni, desi creditoarea a depus toate eforturile pentru rezolvarea amiabila a divergentelor intervenite.

Creditoarea si-a întemeiat cererea pe dispozitiile Contractului de leasing financiar nr. 29818 din 30.10.2006 si a anexelor sale cât si pe dispozitiile O.G. nr. 119/2007 privind pasurile pentru combaterea întârzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale.

Debitoarea SC ….. SRL a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii, întrucât nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 2 din O.G. nr. 119/2007, nu exista creanta care sa fie certa, lichida si exigibila.

Arata debitoarea ca din însusi continutul cererii de chemare în judecata nu rezulta ca societatea ar datora vreo suma de bani, conform acestei cereri suma de 198.000 lei reprezentând contravaloarea penalitatilor contractuale pentru nepunerea în functiune a unei instalatii de produs biodiesel, aceasta fiind doar o simpla afirmatie, creditoarea nefacând dovada în nici un fel ca instalatia nu functioneaza si ca aceasta nu a atins parametrii de productie. În aceste conditii suma pretinsa nu constituie o creanta certa, lichida si exigibila.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata ca cererea reclamantei nu este fondata.

Astfel, în conformitate cu dispozitiile art. 1 din OG nr. 5/2001 „procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, în scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.”

În cauza, obligatia asumata de catre pârâta consta în furnizarea unei instalatii de producere biodiesel si nicidecum în plata unei sume de bani. Reclamanta solicita obligarea pârâtei la plata de penalitati de întârziere dar, atâta timp cât obligatia principala nu consta în plata unei sume de bani nu este aplicabila procedura somatiei de plata nici pentru accesorii.

Fata de cele aratate, tribunalul constata ca, în speta, nu este aplicabila procedura prevazuta de OG nr. 5/2001 a somatiei de plata si urmeaza a respinge actiunea ca nefondata.

Etichete: