Top

Ordonanţă Preşedinţială

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 8 octombrie 2008, sub nr. 7113/86/2008, reclamanta SC…. SRL, în contradictoriu cu pârâta ….. a solicitat instantei sa oblige pârâta sa anuleze incidentele de plata din data de 25.01.2008, 26.01.2008, 27.01.2008 si 30.01.2008, prin care societatea a fost raportata la Centrala Incidentelor de Plati cu incidente majore, determinate de refuzul acceptarii la plata a biletelor la ordin emise în data de 25.11.2007 catre beneficiarul SC ….. SRL.

În motivarea cererii reclamanta a aratat ca la data de la data de 25. 11.2007 a fost încheiat contractul de vânzare-cumparare nr. 30, între SC . SRL si SC .SRL, având ca obiect vânzarea unor cantitati de cherestea molid si brad, dupa specificatiile care faceau parte integranta din contract. Contractul stabilea obligatia vânzatorului de a desface si aproviziona cumparatorul cu bunurile mentionate mai sus, modalitatea de plata fiind stabilita în felul urmator: plata trebuia efectuata în termen de maxim o saptamâna de la data livrarii marfii, fiind garantata cu file CEC sau bilete la ordin din partea cumparatorului. De asemenea, facturarea trebuia facuta dupa receptia marfii în curtea vânzatorului, iar pentru operativitate, cumparatorul a si platit un avans pentru o prima transa din marfa.

Cumparatorul, la rândul sau, avea dreptul de a introduce spre decontare un bilet la ordin emis de catre vânzator, în cazul în care acesta din urma nu isi îndeplinea obligatia de livrare a marfii pentru care se platise avans.

Desi SC . SRL nu avea niciun debit restant catre SC .SRL, situatia fiind exact invers (SC . SRL datora bani societatii reclamante), la datele mentionate în petitul actiunii, au fost introduse abuziv, spre decontare, bilete la ordin emise pentru a garanta plata unor transporturi care nu au avut niciodata loc.

Arata reclamanta ca a formulat plângere penala împotriva administratorului societatii, dar din informatiile pe care le detine acesta a vândut toate bunurile unei alte societati.

Cu toate ca BCR avea cunostinta de situatia de fapt, nu a dispus refuzul la plata a biletelor la ordin, drept pentru care a introdus prezenta actiune, iar lipsa disponibilului în cont nu implica în vreun fel culpa societatii, întrucât datoria nu exista.

Pârâta, prin întâmpinarea formulata, a solicitat respingerea cererii ca nefondata.

Examinând cererea, Tribunalul Suceava o va admite pentru cele ce urmeaza:

Între SC …. SRL si SC ……SRL s-au derulat o serie de raporturi comerciale materializate prin încheierea unui contract având ca obiect vânzarea unor cantitati de cherestea molid si brad, dupa specificatiile stabilite de parti.

Pentru garantarea obligatiilor asumate de reclamanta (în calitate de cumparator) aceasta a emis în favoarea SC … SRL o serie de bilete la ordin ce urmau a fi introduse spre decontare în momentul în care reclamanta nu-si onora obligatia de plata a pretului asumata prin contractul evocat.

Documentele contabile depuse la dosar atesta împrejurarea ca reclamanta, la momentul introducerii spre decontare a biletelor la ordin introduse la plata la datele de: 30.01.2008 nu înregistra datorii catre SC … SRL si ca, dimpotriva aceasta din urma datora reclamantei diferite sume de bani. Se apreciaza astfel ca SC … SRL a dovedit rea-credinta în folosirea biletelor la ordin enumerate.

Nu lipsit de importanta apare faptul ca împotriva administratorului SC … SRL reclamanta a formulat plângere penala si ca la datele de 25.01.2008, 28.01.2008, 30.01.2008, SC … SRL a notificat Banca Comerciala Româna – Sucursala G. sa nu introduca la banca spre decontare biletele la ordin scadente în data de 25.01.2008, 26.01.2008, 27.01.2008 si în data de 30.01.2008, motivat de faptul ca ele au fost completate abuziv.

În acest caz pârâta ar fi trebuit sa dea eficienta dispozitiilor art. 76 alin. 2 din Norma cadru B.N.R. nr. 6/1994, conform careia „Banca nationala a României si orice societate bancara carora le-a fost notificat oficial de catre un tragator faptul ca o cambie în alb emisa de el a fost completata abuziv si apoi pusa în circulatie, nu pot primi acest titlu chiar daca el este prezentat în vederea platii de catre un posesor de buna-credinta”.

Pentru cele ce preced, vazând Legea nr. 58/1934, art. 36 si urmatoarele din Regulamentul nr. 1/2001 al Bancii Nationale a României, Tribunalul Suceava urmeaza a admite cererea si a anula incidentele de plata din data de 25.01.2008, 26.01.2008, 27.01.2008, 30.01.2008.

Etichete: