Top

Plângere împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată

Prin sentinta penala nr. 514 din data de 02.12.2009, Judecatoria Suceava în baza art.2781 alin.8 lit.a C.p.p a respins, ca nefondata, plângerea formulata de petentii G. P. I. si G. G. împotriva rezolutiei nr.3025/P/2008 din data de 23.04.2009 si a rezolutiei nr.757/II/2/2009 din data de 26.07.2009, ambele date în dosarul nr.3025/P/2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Suceava, intimati fiind P. S. domiciliat în …, D. I., domiciliat …, C. V., domiciliat în …, A. F.-R., domiciliat în …, B. E.-Z., domiciliata în …, B. V.-D., domiciliat în …, D. V., domiciliat în …, F. C., domiciliat în …, M. V., domiciliat în …, N. C., domiciliat în …, N. V., domiciliat în …, P. C., domiciliat în … si a mentinut solutiile atacate.

În baza art.192 alin.2 C.p.p. petentii au fost obligati la plata sumei de 30 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut ca, la data de 22.09.2009 petentii G. P. I. si G. G. au formulat plângere împotriva rezolutiei nr.3025/P/2008 din data de 23.04.2009 si a rezolutiei nr.757/II/2/2009 din data de 26.07.2009 emise de Parchetul de pe lânga Judecatoria Suceava, solicitând desfiintarea rezolutiilor si începerea urmaririi penale împotriva fostilor membri ai Consiliului Local al comunei Ilisesti, respectiv A. F. R., B. E. Z., B. V. D., D. V., F. C., M. V., N. C., N. V., P. C., pentru savârsirea infractiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor prevazuta de art.246 Cod penal, a infractiunii de tulburare de posesie prevazuta de art.220 Cod penal si a infractiunii prevazute si pedepsite de art.107 din Codul silvic.

În motivarea plângerii, petentii au aratat ca sunt de drept proprietarii unei suprafete de 543,35 ha teren forestier dobândite prin efectul Legii 247/2005, fiind mostenitorii bunicului matern G. N. P. si a mamei lor G. E., decedata la data de 13.03.2008. Bunicul lor a avut în proprietate si terenurile înscrise în C.F. nr. 2389 Stupca.

Initial, autoarea lor fost pusa în posesie asupra unei suprafete de 548,20 ha teren forestier si s-a încheiat procesul – verbal de punere în posesie nr. 1168 din 03.05.2006, aducându-se la îndeplinire Hotarârea nr. 518 din 24.03.2006 prin care s-a validat pozitia 1 din anexa 37-2. Prin Hotarârea nr. 1303 din data de 19.05.2006 a Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava s-a validat propunerea formulata de Comisia locala de fond funciar Ciprian Porumbescu, jud. Suceava având ca obiect modificarea pozitiei 1 din anexa 37-2 validata prin Hotarârea nr. 518 din 24.03.2006, rezultând, în urma corectarii amplasamentului si a suprafetei validate, o suprafata de 550,80 ha teren forestier. S-a încheiat un nou proces – verbal de punere în posesie nr. 1612 din 28.06.2006, în urma emiterii hotarârii amintite (nr. 1303/19.05.2006).

Ulterior, în urma masuratorii efectuate de catre S.C. … S.R.L. pentru întabularea suprafetei de 550,80 ha padure, a reiesit un minus de 6,45 ha. S-a încheiat, asadar, procesul – verbal nr. 358 din 06.02.2007 prin care mama petentilor, prin mandatar, a înteles sa renunte la suprafata 6,45 ha si a fost de acord cu masuratoarea si înscrierea în titlul de proprietate a suprafetei de 543,35 ha teren forestier.

În paralel cu aceste demersuri, Consiliul Local al comunei Ilisesti, jud. Suceava a adoptat Hotarârea nr. 13 din 24.03.2006 de însusire a inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Ilisesti prin care se aproba însusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Ilisesti, iar anexa 2 a hotarârii cuprinde o completare la acest inventar si include suprafete de teren asupra carora le-au fost reconstituit dreptul de proprietate, înscrise în C.F. nr. 2973 Stupca nr. top. 728/8, nr. top. 728/9 si nr. top 728/10 (fost C.F. nr. 2389 Stupca).

La aceeasi data, a fost adoptata de catre Consiliul Local al comunei Ilisesti, jud. Suceava, Hotarârea nr. 14 din 24.03.2006 prin care se aproba însusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Ilisesti asupra unor alte suprafete de teren asupra carora le-a fost reconstituit dreptul de proprietate, înscrise în C.F. nr. 2973 Stupca nr. top. 725/2, nr. top. 725/3 si nr. top. 725/4 (fost C.F. nr. 2389 Stupca).

Mai mult, Consiliul Local al comunei Ilisesti, jud. Suceava a adoptat Hotarârea nr. 89 din 31.10.2006 prin care se aproba schimbul de terenuri între parcelele de teren nr. top. 728/8, nr. top. 728/9 si nr. top. 728/10 în suprafata de 11.316 m.p., 1000 m.p. si respectiv 1000 m.p. si parcelele de teren nr. 1805/4 si 2187/1 în suprafata de 10.060 m.p. si respectiv 3256 m.p., situate în extravilanul comunei Ilisesti, proprietate privata a domnului F.V. din comuna Ilisesti, jud. Suceava.

La data emiterii hotarârii mentionate (31.10.2006), însa, domnul F. V. nici nu era înca proprietar asupra suprafetelor de teren ce se ofereau la schimb Consiliului Local al comunei Ilisesti. Se observa din cuprinsul extrasului C.F. nr. 3227 nr. top 1805/4 si 2187 ca au fost dobândite de F. V. si F. E. în baza contractului de vânzare – cumparare autentificat la BNP Mihai Curca cu nr. 1338 din data de 03.11.2006.

Asadar, Consiliul Local al comunei Ilisesti nu numai ca a aprobat oferirea la schimb terenuri asupra carora li se restabilise deja dreptul de proprietate, dar a si hotarât primirea în schimb de terenuri ce nu se aflau în proprietatea copermutantului.

Aceste parcele, în suprafata de 1,33 ha, au o valoare de piata ridicata, situându-se în apropierea unor amenajari turistice din zona Ilisesti – Ciprian Porumbescu, cu acces direct de la drumul national.

Primaria comunei Ilisesti a formulat la aceeasi data, 31.10.2007, cerere de înscriere a dreptului sau de proprietate asupra terenului în suprafata de 13.316 m.p. în baza Hotarârilor nr. 13 si 14 din 24.03.2006, iar OCPI Suceava prin Încheierea nr. 18973/31.10.2007 a admis cererea si a dispus deschiderea unei carti funciare noi pentru comuna cadastrala Stupca cu nr. 2973, transcrierea parcelelor cu nr. 725/2, 725/3, 725/4, 728/8, 728/9 si 728/10, cu întabularea dreptului de proprietate în favoarea Comunei Ilisesti.

În urma adoptarii Hotarârii nr. 89 din 31.10.2006, între Primaria Ilisesti si F. V. si sotia sa, F. E., s-a încheiat contractul de schimb autentificat la BNP Mihai Curca din Suceava sub nr. 1415 din data de 16.11.2006. F. V. si sotia sa deveneau astfel proprietari asupra terenului în suprafata de 1,3316 ha, situat în extravilanul comunei Ilisesti, înscris în C.F. nr. 2975 Stupca nr. top 728/8, 728/9, 728/10.

Ulterior, parcela cu nr. top 728/8 apartenenta C.F. nr. 2975 Stupca se divide în parcelele 728/11, 728/12, 728/13, 728/14, 728/15, 728/16, 728/17, 728/18, 728/19, 728/20, 728/21, 728/22 si 728/23.

La putin timp, noii proprietari, F. V. si F. E. având parcelele înscrise în C.F. nr. 2975 Stupca nr. top 728/12 si 728/13, conform contractului de vânzare – cumparare autentificat la BNP Mihai Curca din Suceava sub nr. 1600 din data de 12.12.2006. Cumparatorii, S. L. si S. A. M., cu domiciliul în Gura Humorului, încheie, la rândul lor, în calitate de vânzatori, un contract de vânzare – cumparare cu O. V. C., cu domiciliul în comuna Scheia, jud. Suceava, în calitate de cumparator, având ca obiect suprafetele de teren proaspat dobândite, contract autentificat la BNP Ovidiu Busuioc din Suceava sub nr. 450 din data de 29.01.2007.

Asadar, suprafete de teren asupra carora le-a fost reconstituit dreptul de proprietate prin Hotarârea nr. 518/24.03.2006 si Hotarârea nr. 1303/19.05.2006 ale Comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Suceava au fost trecute în domeniul privat al comunei Ilisesti, jud. Suceava, iar dupa doar câteva zile, în proprietatea privata a lui F. V. si F. E., care la rândul lor, au dezmembrat si au vândut catre S. L. si S. A. M. (anumite parcele), iar, ulterior, proprietar a devenit (asupra acestor parcele) prin cumparare O. V. C.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul penal nr.3025/P/2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Suceava.

La termenul din data de 18.11.2009 instanta a respins cererea aparatoarei intimatilor pentru efectuarea unei adrese catre Parchetul de pe lânga Judecatoria Suceava spre a fi înaintata dovada comunicarii rezolutiei prim procurorului catre parti ca nefiind utila solutionarii cauzei, apreciind ca plângerea a fost formulata în termenul prevazut de art.278 ind.1 alin.1 C.p.p., precum si cererea pentru citarea în calitate de intimati a numitilor . G.-F. si D. G., cu motivarea mentionata în încheierea respectiva.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta de fond a constatat urmatoarele:

Prin rezolutia nr. 3025/P/2008 din data de 23.04.2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Suceava a fost confirmata propunerea de neîncepere a urmaririi penale fata de S. P., D. I., C. V., A. F. R., B. E. Z., B. V. D., C. G. F., D. G., D. V., F. C., M. V., N. C., N. V. si P. C. pentru infractiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanei, prev. de art. 246 C.p., si neglijenta în serviciu, prev. de art. 249 alin. 1 C.p., întrucât faptelor le lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii, respectiv latura subiectiva si pentru savârsirea infractiunii de tulburare de posesie, prev. de art. 220 alin. 1 C.p. si a infractiunii prev. de art. 107 din Legea nr. 46/2008, întrucât faptele nu exista.

În motivarea acesteia s-a retinut ca hotarârile nr.13 si nr.14 adoptate în anul 2006 de Consiliul local Ilisesti au avut la baza o ampla documentatie atestând dreptul de proprietate privata al comunei. Astfel, terenurile în cauza apar înscrise în registrul cadastral al parcelelor apartinând com. Ciprian Porumbescu înca din anul 1985. Astfel cum rezulta din adresa nr. 13439/06.11.2003 emisa de OCPI Suceava parcelele respective se identifica cu parcelele nr. 727 si 728/1 din C.F. nr. 2389, comuna cadastrala Stupca, având ca proprietar pe G. N. P. Însa faptuitorii au luat la cunostinta despre acest fapt abia cu ocazia introducerii în instanta civila a actiunii în anularea actelor de înstrainare mentionate.

Este de asemenea de remarcat ca înscrierea în cartea funciara a autorului reclamantilor este datata 1942, în timp ce dreptul de proprietate privata al comunei Ciprian Porumbescu este de data mai recenta, respectiv 1985, aspect ce îndreptateste concluzia intervenirii de modificari în ce priveste titularul dreptului de proprietate.

Din com. Ciprian Porumbescu s-a desprins com. Ilisesti, jud. Suceava. Desi pâna în prezent delimitarea exacta a celor doua comune nu a fost realizata, suprafetele în cauza apar înscrise în Planul Urbanistic general al comunei Ilisesti.

Asadar era cu neputinta pentru oricare dintre faptuitori a cunoaste ca pentru terenul în cauza a fost reconstituit anterior dreptul de proprietate în favoarea unei persoane fizice.

Ca urmare, datorita lipsei intentiei ca forma a vinovatiei în comiterea faptei prevazute de legea penala, pentru savârsirea infractiunii prev. de art. 246 C.p. urmeaza a fi dispusa solutia neînceperii urmaririi penale.

Având în vedere cele anterior aratate, a constatat ca faptuitorii nu pot fi trasi la raspundere penala nici pentru savârsirea infractiunii de neglijenta în serviciu, fapta prev. de art. 249 alin. 1 C.p. La fel, lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii, respectiv culpa. Faptuitorii nu au prevazut rezultatul faptei savârsite, dar nici nu puteau sa îl prevada. Hotarârile de însusire a terenurilor în privinta carora ulterior a fost declansat litigiul civil la fel ca si înstrainarea ulterioara au avut la baza documente justificative, documente emise de OCPI Suceava sau aflate în arhiva primariei, documente a caror corectitudine si veridicitate nu putea si nici nu trebuia pusa la îndoiala.

În privinta infractiunilor prev. de art. 220 C.p. si art. 107 din Legea nr. 46/2008, a constatat ca nu au fost comise activitati faptice de ocupare fara drept a terenurilor forestiere detinute de alte persoane. Ca urmare, pe motiv ca faptele nu exista, pentru savârsirea acestor infractiuni a fost dispusa solutia neînceperii urmaririi penale.

Împotriva acestei solutii au formulat plângere petentii, plângere care a fost respinsa ca neîntemeiata prin rezolutia nr. 757/II/2/2009 din data de 26.07.2009, data de prim procurorul Parchetului de pe lânga Judecatoria Suceava.

În motivarea acestei solutii s-a aratat ca din analiza dosarului reiese ca solutia este legala, apreciindu-se în mod corect ca în sarcina faptuitorilor nu pot fi retinute infractiunile mentionate, neexistând nici un indiciu conform caruia la adoptarea Hotarârilor nr.13 si 14 ale Consiliului Local al Comunei Ilisesti si la încheierea contractului de schimb dintre Primaria com. Ilisesti si F. V., faptuitorii ar fi avut cunostinta ca pentru suprafetele respective de teren s-a reconstituit dreptul de proprietate în favoarea petentilor.

Raportând solutiile atacate la materialul probator existent în dosarul nr.3025/P/2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Suceava, instanta de fond a retinut ca la data de 05.09.2008 a fost înregistrata la Parchetul de pe lânga Judecatoria Suceava plângerea numitilor G. P. I. si G. G. reclamând ca numitii S. P., D. I., C. V. si membrii Consiliului local al com. Ilisesti, jud. Suceava (identificati în persoana numitilor A. F. R., B. E. Z., B. V. D., C. G. F., D. G., D. V., F. C., M. V., N. C. N. V. si P. C.) au comis mai multe ilegalitati cu privire la terenul în suprafata de 1,3316 ha înscris în Cartea funciara nr. 2973 Stupca, teren ce le apartine, solicitând efectuarea de cercetari pentru comiterea infractiunilor prev. de art. 246 C.p., art. 220 alin. 1 C.p. si art. 107 din Legea nr. 46/2008.

S-a mai retinut ca autoarea petentilor a fost pusa în posesie cu suprafata de 548,20 ha teren forestier, fiind încheiat procesul verbal de punere în posesie nr.1168/03.05.2006 de catre reprezentantii Comisiei comunale Ciprian Porumbescu, ca urmare a Hotarârii nr.518/24.03.2006 a Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Suceava.

Prin Hotarârea nr. 1303/19.05.2006 a Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Suceava, s-a admis propunerea formulata de Comisia comunala de fond funciar Ciprian Porumbescu, modificându-se pozitia nr.1 din anexa nr.37-2 validata prin Hotarârea nr.518/24.03.2006 cu suprafata de 550,80 ha teren forestier, încheindu-se procesul verbal de punere în posesie nr. 1612/28.06.2006, semnat de reprezentantii Cimisiei comunale Ciprian Porumbescu, de reprezentantii Ocolului Silvic Solca si de specialistul în masuratori topografice.

Ulterior, în urma masuratorii efectuate de catre SC … SRL a rezultat un minus de 6,45 ha, prin procesul verbal nr.358/06.02.2007 autoarea petentilor aratând ca renunta la suprafata de 6,45 ha, fiind de acord cu înscrierea în viitorul titlu de proprietate a acestei suprafete.

În paralel cu aceste demersuri, Consiliul Local al comunei Ilisesti, jud. Suceava a adoptat Hotarârile nr.13 si 14 din 24.03.2006 de însusire a inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Ilisesti prin care s-a aprobat însusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Ilisesti, cuprinzând o completare la acest inventar si incluzând parcelele de teren nr.728/8, nr.728/9 si nr. 728/10 (fost C.F. nr. 2389 Stupca), 725/2,725/3, 725/4 înscrise în C.F. nr.2973 Stupca.

Prin Hotarârea nr.89 din 31.10.2006, Consiliul Local al comunei Ilisesti a aprobat schimbul de terenuri între parcelele de teren nr.728/8, nr.728/9 si nr. 728/10 în suprafata de 11.316 m.p., 1000 m.p. si respectiv 1000 m.p. si parcelele de teren nr. 1805/4 si 2187/1 în suprafata de 10.060 m.p. si respectiv 3256 m.p., situate în extravilanul comunei Ilisesti, proprietate privata a lui F. V. din comuna Ilisesti, jud. Suceava.

La data de 31.10.2006, Primaria comunei Ilisesti a solicitat înscrierea dreptului de proprietate în suprafata de 13316 mp, cerere admisa prin încheierea nr.18973/31.10.2006 emisa de OCPI Suceava, fiind încheiat ulterior contractul de schimb autentificat prin încheierea de autentificare nr.1415/16.11.2006 a Biroului Notarului Public Mihai Curca.

Petentii au aratat ca suprafetele de teren asupra carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate prin hotarârile nr.510/2006 si nr.1303/2006 ale Comisiei Judetene Suceava pentru aplicarea Legii 18/1991, au fost trecute în domeniul privat al com. Ilisesti, jud. Suceava si dupa câteva zile în proprietatea privata a numitilor F. V., care la rândul sau a dezmembrat si a vândut numitului S. L., iar ulterior proprietar a devenit prin cumparare numitul O. V. C.

Din actele dosarului rezulta ca, la adoptarea Hotarârilor nr.13 si 14 din 24.03.2006, iar ulterior a Hotarârii nr. 89 din 31.10.2006 ale Consiliului Local Ilisesti s-au avut în vedere rapoartele comisiilor de specialitate, înscrisuri din care rezulta ca terenurile mentionate figurau în evidentele comunei din anul 1985.

De altfel, se poate constata ca, la data adoptarii acestor hotarâri de catre Consiliul Local Ilisesti – 24.03.2006 – s-a emis Hotarârea nr.518/24.03.2006 de catre Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Suceava în baza careia s-a întocmit procesul verbal de punere în posesie nr.1168/03.05.2006 astfel încât apare cu neputinta ca intimatii sa fi avut cunostinta de reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea autoarei petentilor.

Din declaratiile intimatilor reiese ca, urmare a analizei documentatiei cadastrale a rezultat ca terenul apartine comunei Ilisesti, nefiind în posesia autoarei petentilor la data adoptarii de catre Consiliul Local Ilisesti a hotarârilor nr.13 si 14 din 24.03.2006. În plus, la data respectiva nu era facuta înca o delimitare a celor doua comune, Ilisesti si Ciprian Porumbescu, în conditiile în care comuna Ilisesti s-a desprins din comuna Ciprian Porumbescu, iar suprafetele de teren ce au fost trecute în inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Ilisesti figurau în Planul Urbanistic General al comunei Ilisesti.

Prezinta relevanta în acest sens mentiunile din adresa nr.12097/10.07.2007 emisa de catre Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânatoare Suceava în care se precizeaza ca în anul 1985 a existat propunerea de scoatere din fondul forestier a unei parti de 0,31 ha din u.a. A28, în baza Decretului prezidential nr.5/1985, presupunându-se de aceasta unitate ca acest lucru nu a mai avut loc din moment ce nu s-au gasit în arhiva Directiei Silvice Suceava documente de predare a acestui teren catre Consiliul Popular Ciprian Porumbescu, ci doar un plan al suprafetei solicitate. S-a mai mentionat ca terenul în cauza figureaza în Registrul cadastral al parcelelor întocmit în anul 1985 pentru comuna Ciprian Porumbescu, sub o noua numerotare, iar în registrul posesorilor figureaza înregistrat ca fiind în posesia Consiliului Popular, fara a exista un act justificativ de predare a terenului.

Practic, terenul a figurat din anul 1985 atât în evidentele Ocolului Silvic Solca, ca teren forestier în proprietatea statului, dar si în evidentele primariei ca teren fânat.

În ceea ce priveste sustinerile petentilor în sensul ca hotarârea prin care s-a aprobat schimbul de terenuri a fost emisa la data de 31.10.2006, iar F. V. a dobândit terenul în data de 03.11.2006, instanta are în vedere ca la data încheierii contractului de schimb, moment în care a operat transmiterea dreptului de proprietate, F. V. era proprietarul suprafetei de teren mentionate.

Potrivit art.246 Cod penal constituie infractiunea de abuz în serviciu fapta functionarului public care, în exercitiul atributiilor sale de serviciu, cu stiinta, nu îndeplineste un act ori îl îndeplineste în mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o vatamare intereselor legale ale unei persoane, iar potrivit art.249 alin.1 Cod penal, constituie infractiunea de neglijenta în serviciu, încalcarea din culpa, de catre un functionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasa, daca s-a cauzat o tulburare însemnata bunului mers al unui organ sau al unei institutii de stat ori al unei alte unitati din cele la care se refera art.145 sau o paguba patrimoniului acesteia ori o vatamare importanta intereselor legale ale unei persoane.

Instanta de fond a retinut ca atitudinea faptuitorului fata de fapta si de consecintele acesteia se obiectiveaza în actiunile sale anterioare, concomitente si ulterioare comiterii faptei si trebuie stabilita pe baza de probe.

Raportat la cele prezentate instanta de fond a retinut ca nu este realizata latura subiectiva a infractiunilor reclamate, lipsind vinovatia sub forma intentiei si a culpei, cât timp suprafata de teren în cauza figura în evidentele Consiliului Popular Ciprian Porumbescu, intimatii nefiind în masura sa prevada, pe de o parte, faptul ca terenul putea sa figureze cu o alta destinatie, respectiv de teren forestier, în evidentele Ocolului Silvic Solca, aspect sustinut si de faptul ca în hotarârile emise, la categoria de folosinta a terenului s-a consemnat “teren arabil”, iar pe de alta parte, la data emiterii hotarârilor nr.13,14, respectiv 24.02.2006, s-a emis si Hotarârea nr.518/24.03.2006 de catre Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Suceava în baza careia s-a întocmit procesul verbal de punere în posesie nr.1168/03.05.2006.

Cu privire la infractiunile de tulburare de posesie prevazuta de art.220 Cod penal si de art.107 din Legea nr.46/2008 ce stabileste ca ocuparea fara drept, în întregime sau în parte, a unor suprafete din fondul forestier national constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, instanta de fond a constatat ca nu este realizat elementul material, existând acte ce s-au bucurat de prezumtia de legalitate în momentul încheierii contractului de schimb, considerându-se, cu temei la acea data, ca proprietar al suprafetelor în litigiu este comuna Ciprian Porumbescu.

Fata de considerentele prezentate, în baza art.2781 alin.8 lit.a C.p.p, a fost respinsa ca nefondata plângerea formulata de petentii G. P. I. si G. G. împotriva rezolutiei nr.3025/P/2008 din data de 23.04.2009 si a rezolutiei nr.757/II/2/2009 din data de 26.07.2009, ambele date în dosarul nr.3025/P/2008 al Parchetului de pe lânga Judecatoria Suceava, intimati fiind P. S., D. I., C. V., A. F. R., B. E.-Z., B. V.-D., D. V., F. C., M. V., N. C., N. V., P. C.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal au declarat recurs petentii G. P. I. si G. G., motivele fiind formulate în scris si atasate la dosarul cauzei (f. 23-27 ds.recurs).

Examinând actele si lucrarile dosarului raportat la dispozitiile art. 3859 si urm. Cod procedura penala, instanta constata ca recursul declarat de recurentii G. P. I. si G. G. este întemeiat pentru urmatoarele motive:

Solutia organelor de urmarire penala este în mod insuficient fundamentata din punctul de vedere al probatoriului administrat în faza actelor premergatoare, iar succesiunea reconstituirilor dreptului de proprietate si a actelor juridice civile realizate ulterior (asa cum este indicata de catre petenti si sustinuta de înscrisurile depuse) este de natura a ridica legitime semne de întrebare – ceea ce implica o cercetare amanuntita a tuturor circumstantelor cauzei.

Pe de alta parte, solutia de neîncepere a urmaririi penale este fundamentata pe de o parte pe o presupusa dubla identificare cadastrala a parcelor reconstituite petentilor si cele trecute în domeniul privat al comunei Ilisesti, iar pe de alta parte pe atitudinea subiectiva a intimatilor, care nu au prevazut si nici nu puteau sa prevada rezultatul faptei.

În vederea stabilirii cu certitudine a situatiei de fapt si a atitudinii subiective a intimatilor este necesara cel putin lamurirea urmatoarelor împrejurari prin administrarea mijloacelor de proba specifice:

1. se va stabili daca în dosarul civil având ca obiect revendicare a fost efectuata o expertiza topo pentru a clarifica daca a existat în fapt o dubla identificare cadastrala a parcelelor: cele reconstituite petentilor si cele trecute în domeniul privat al comunei Ilisesti

2. cu privire la clarificarea aceluiasi aspect se vor solicita lamuriri de la OCPI, cu privire la toate parcelele trecute în domeniul privat al com Ilisesti (728/8,728/9,728/10,725/2,725/3,725/4) si se va dispune, daca acest aspect nu va fi astfel clarificat, efectuarea unei expertize de specialitate în procesul penal

3. se va anexa documentatia completa ce a stat la baza emiterii HCL referitoare la stabilirea domeniului privat al com Ilisesti pentru a se stabili în baza caror acte parcelele 728/8, 728/9, 728/10, 725/2, 725/3, 725/4 au fost trecute în domeniul privat

4. vor fi audiati intimatii cu privire la acest ultim aspect, precum si asupra faptului daca au fost facute verificari anterior emiterii HCL la OCPI cu privire la situatia acestor parcele, cu atât mai mult cu cât petentii au executat un studiu cadastral (f. 180 s.u. ds.u.p.) în vederea reconstituirii dreptului lor de proprietate

5. se vor audia intimatii cu privire la conditiile în care s-a dispus HCL referitoare la schimbul de terenuri având în vedere ca co-schimbasul nu era proprietar al terenului (HCL dateaza din 31.10.2006, f.155, iar actul de proprietate este din 3.11.2006, asa cum rezulta din extrasul de CF, f. 156)

6. vor fi audiati intimatii si cu privire la efectele juridice si modalitatea de punere în executare a HCL din 24.03.2008, privind revocarea HCL de schimb, având în vedere ca actul de schimb a fost încheiat deja în forma autentica si nu este posibila rezolutiunea sau revocarea unilaterala

7. va fi audiat evaluatorul ing. S. N. cu privire la raportul de evaluare întocmit, raportat la împrejurarea ca co-schimbasul nu era proprietar, precum si cu privire la conditiile în care evaluarea s-a facut ca terenuri agricole desi în cuprinsul expunerii de motive (f. 147 ds.u.p.) se mentioneaza ca se are în vedere efectuarea unor constructii

8. se va depune la dosar actul prin care primaria Ilisesti a solicitat efectuarea raportului de evaluare si obiectivele solicitate

Pentru aceste motive, în baza art. 38515 pct. 2 lit. d C.p.p. raportat la art. 3856 alin. 3 C.p.p. Tribunalul admite recursul formulat de petentii recurenti G. P. I. si G. G. împotriva S.p.514/2009 a Judecatoriei Suceava.

Caseaza S.p.514/2009 a Judecatoriei Suceava si în rejudecare:

În baza art. 278ą alin. 8 lit. b C.p.p. admite în parte plângerea formulata de petentii G. P. I. si G. G., împotriva rezolutiei 3025/P/2008 din 23.04.2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Suceava, mentinuta prin rezolutia 757/II/2 din 26.07.2009 a prim – procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Suceava.

În baza art. 278ą alin. 8 lit. b C.p.p. desfiinteaza în parte rezolutia 3025/P/2008 din 23.04.2009 a Parchetului de pe lânga Judecatoria Suceava, mentinuta prin rezolutia 757/II/2 din 26.07.2009 a prim – procurorului Parchetului de pe lânga Judecatoria Suceava si trimite cauza la Parchetul de pe lânga Judecatoria Suceava în vederea începerii urmaririi penale, în conditiile legii, sub aspectul savârsirii infractiunilor de abuz în serviciu si neglijenta în serviciu fata de toti intimatii din prezenta cauza.

Mentine rezolutia atacata sub aspectul savârsirii infractiunilor prevazute de art. 220 Cp si art. 107 din legea 46/2008.

În baza art. 192 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare din ambele instante ramân în sarcina statului.

Etichete: