Top

Obligare punere în posesie. Compensare cu teren echivalent. Competenţa comisiei comunale pentru aplicarea Legii nr.18/91.

Reclamantul a solicitat obligarea comisiei comunale Vulturesti pentru aplicarea Legii nr.18/91 la punerea in posesie cu 500 m.p., in compensare pentru cei ocupati de gospodaria lui D.C., motivand ca a obtinut titlul pentru suprafata de 2900 m.p. vatra sat dar a fost pus in posesie doar cu 2400 m.p

Judecatoria Falticeni a admis actiunea, asa cum a fost formulata cu motivarea ca obligatia de compensare revine comisiei comunale, in exercitarea atributiilor specifice prevazute de Legea 18/91.

Sentinta a fost mentinuta de Tribunalul Suceava, prin respingerea apelului declarat de parata.

Recursul formulat de comisia comunala Vulturesti nu este fondat.

Din interpretarea disp. art.24 alin.2 si art.64 din Legea 18/91, modificata si republicata, rezulta ca operatiunile specifice de punere efectiva in posesie si intocmirea documentatiei necesare emiterii titlului de proprietate se efectueaza de catre comisia comunala, inclusiv in cazul atribuirii de teren in compensare.

Reclamantul are reconstituit dreptul de proprietate pentru 2900 mp intravilan si a fost pus in posesie cu 2400 mp.

Imprejurarea ca i s-a emis titlul de proprietate pentru 2900 mp nu este de natura a o exonera pe parata de obligatia de punere efectiva in posesie cu diferenta de 500 mp.

O interpretare diferita a dispozitiilor legale mentionate ar conduce la concluzia ca, in cazul terenurilor ocupate de constructii apartinand altor persoane, reconstituirea dreptului de proprietate este una pur formala, proprietarul initial avand a-si rezolva pretentiile pe calea dreptului comun, eventual in contradictoriu cu detinatorul constructiei, in lipsa vreunui raport juridic obligational, concluzie contrara insusi spiritului Legii nr.18/91.

Art.9 si 10 din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor, cuprind dispozitii exprese privind modalitatile de compensare a proprietarilor de terenuri, cum este cazul reclamantului.

Chiar in situatia in care detinatorul constructiei pune la dispozitia fostului proprietar o alta parcela de teren, comisia este tinuta a-si indeplini atributiile specifice, pana la emiterea, respectiv inmanarea titlului.

Ca atare, recursul va fi respins ca nefondat.

Etichete: