Top

Plângere contravenţională

Tip speţă: sentinta civila

Titlu: plângere contraventionala

Data speţă: 08.02.2010

Prin cererea înregistrată sub nr.13737/180/27.08.2009 pe rolul Judecătoriei B. petenta T.C.E. a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC nr.4236069/26.08.2009 încheiat de IPJ B..

Plângerea este scutită de plata taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

În motivarea plângerii, a arătat că a fost sancţionată pentru că nu-i funcţiona farul dreapta al autoturismului, dar acesta s-a ars în trafic şi nu a ştiut.

Intimata nu a fost reprezentată dar a depus întâmpinare invocând excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Bacău.

A mai arătat că: la data de 26.08.2009, orele 17,30 petenta a condus autoturismul marca „Dacia” pe DN 2-E85, la km.304, raza com.B.B., jud.B. şi nu a verificat funcţionarea sistemului de iluminare, respectiv farul dreapta.

Potrivit dispoziţiilor art.147 pct.3 din HG 1391/2006 conducătorul de autovehicul sau de tramvai este obligat: să verifice funcţionarea sistemului de lumini şi de semnalizare, a instalaţiei de climatizare, să menţină permanent curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau înregistrare ale autovehiculului şi remorcii.

Aplicarea sancţiunii şi întocmirea procesului verbal de constatare a contravenţiei a fost făcută în mod nemijlocit de agentul constatator conform art.109 al.1 din OUG 195/2002 RMCU.

La momentul aplicării sancţiunilor şi aducerii la cunoştinţă a faptei reţinute, contravenientul a declarat şi s-a menţionat în scris: „am bec de rezervă…” aşa cum rezultă din cuprinsul procesului verbal la rubrica „alte menţiuni”.

În drept, şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art.115-118 Cod procedură civilă, OUG 195/2002-RMCU şi OG 2/2001 modificată, iar în temeiul art.242 al.2 Cod pr.civilă a solicitat judecata în lipsă.

Întâmpinării i-a fost anexat raportul agentului constatator şi copia procesului verbal de contravenţie.

Prin sentinţa civilă 9539/10.11.2009 Judecătoria B. a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei B., instanţa competentă teritorial.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei B. sub nr.60/199/14.01.2010.

Legal citată, petenta, nu s-a prezentat la instanţă.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr.4236069 încheiat la data de 26.08.2009 de IPJ Bacău SPR, petenta a fost sancţionată contravenţional cu 120 lei amendă pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.147/3 din HG 1391/2006 şi sancţionată de art.99 al.1 pct.18 din OUG 195/2002 republicată.

S-a reţinut că la data de 26.08.2009, ora 17,30 a condus autoturismul Dacia pe DN2-E85, km 304 pe raza com.B.-B., fără a verifica sistemul de iluminare, respectiv farul dreapta.

Petenta a arătat la rubrica „alte menţiuni” că are bec de rezervă, dar nu a ştiut că nu funcţionează şi nu ştie să-l schimbe.

Instanţa reţine că potrivit art.21 al.3 din OG 2/2001, sancţiunea ce se aplică trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele persoanele ale contravenientului.

Instanţa reţine că sancţiunile nu sunt un scop în sine, ele trebuind să tindă spre un scop preventiv, care în speţă, poate fi atins prin aplicarea unei sancţiuni cu avertisment.

Faţă de cele ce preced, instanţa în temeiul art.34 din OG 2/2001, va admite în parte plângerea şi va înlocui amenda contravenţională cu sancţiunea avertisment.

Etichete: