Top

CONTRACTE

Contracte. Daune – sentinţa civilă nr. 1971/15.12.2008 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc

Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul BP a solicitat ca pârâtul CN să fie obligat acesta la plata sumei de 22.000 lei, reprezentând diferenţa de preţ neachitat, potrivit convenţiei încheiate la data de 03.12.2005.

Reclamantul şi-a motivat cererea arătând că a convenit cu pârâtul să-i vândă 200 m.c. lemn pe picior cu suma de 160.000.000 lei vechi, lemn de lucru şi foc, iar preţul urma să fie achitat până la data de 10 decembrie 2005. S-a precizat că în caz de neachitare, pârâtul s-a obligat să achite suma totală de 30.000 lei şi cum până în prezent a plătit doar 8.000 lei în câteva tranşe, a precizat că pârâtul îi datorează diferenţa de 22.000 lei.

Cererea a fost motivată în drept pe art. 969-971 Cod civil, art. 982 Cod civil raportat la art. 1361 Cod civil şi art. 1105 Cod civil.

Prin sentinţa civilă nr. 1971/15.12.2008 a Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc s-a respins acţiunea, ca nefondată, reţinând că potrivit art. 1068 Cod civil, creditorul poate solicita de la debitor fie îndeplinirea clauzei penale, fie executarea obligaţiei principale, iar în cauză reclamantul a solicitat îndeplinirea clauzei penale, care nu este aplicabilă în cauză.

Convenţia încheiată între părţi nu cuprinde niciun element de identificare pentru preţul convenit la lemnul de foc, reclamantul nu a înţeles să îşi propună nici o probă, iar conform martorilor audiaţi în cauză la propunerea pârâtului, pentru lemnul de foc preţul ar fi fost de 20 lei/mc, pentru care pârâtul a achitat preţul.

Având în vedere că potrivit dispoziţiilor legale, interpretarea contractelor se face după intenţia comună a părţilor contractante, art. 982 Cod civil stabilind că toate clauzele convenţiilor se interpretează unele prin altele, dându-se fiecăruia înţelesul ce rezultă din întregul act, reiese că pentru aplicarea clauzei penale ar presupune că pârâtul nu i-a achitat la termen cei 16.000 lei pentru o cantitate de 200 m.c. lemn lucru, însă probatoriul administrat în cauză a confirmat cu certitudine că acesta nu a exploatat 200 m.c. lemn de lucru, totalul cantităţii exploatate fiind de 165,79 m.c. care cuprindea şi lemn de foc şi lemn de lucru, astfel încât clauza penală nu este aplicabilă în cauză.

Etichete: