Top

Perfectare schimb

SENTINTA CIVILA NR. 1859

Obiect dosar:

• perfectare schimb

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 1xxx/321/2008, reclamanta I.D. a chemat în judecata pe Consiliul Local al Comunei, prin reprezentant legal, respectiv primarul acesteia, si a solicitat ca în cauza sa fie pronuntata o hotarâre judecatoreasca prin care sa se perfecteze schimbul intervenit între parti la data de 03.03.2008, prin care reclamanta a dat Consiliului Local Petricani suprafata de 2300 mp teren situat pe raza comunei Petricani, jud. Neamt, punct Imas, sola 80, parcela 371/24, vecini : N – drum exploatare, E – T. S., S – drum exploatare, V – I.I. si a primit în schimb suprafata de 335 mp teren amplasat în intravilan Petricani, vecini : N – V.G., E – magazin Consumcoop Tg.Neamt, S – drum judetean, V – V.D.

În motivarea cererii, reclamanta arata ca la data de 03.03.2008 a încheiat cu pârâtul un antecontract de schimb, prin acest act sub semnatura privata partile au convenit ca în termen de o luna sa perfecteze schimbul de terenuri la notar, însa pârâtul refuza îndeplinirea obligatiei, primarul comunei motivând ca este ocupat în permanenta si nu are timp pentru aceasta, acesta fiind motivul pentru care s-a adresat instantei cu prezenta petitie.

În dovedirea cererii, a atasat la dosarul cauzei înscrisul sub semnatura privata intitulat „Contract de schimb”, Hotarârea Consiliului Local privind efectuarea schimbului de terenuri, Hotarârea privind însusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat al Comunei Petricani si Anexa I, sentinta civila nr. 1XXX/23 mai 2008 a Judecatoriei Tg.Neamt, definitiva si irevocabila, schita terenuri, contract de concesiune nr. 3XXX/01.11.2002, cu privire la suprafata de 335 mp, extras harta cadastrala.

Reclamanta nu a indicat temeiul de drept al cererii.

Cererea a fost legal timbrata.

Prin întâmpinare, pârâtul a fost de acord cu cererea reclamantei, învederând instantei ca nu s-a procedat la încheierea actului în forma autentica, din cauza ca persoanele responsabile cu aceasta operatiune au fost angrenate în campania electorala si s-a neglijat pregatirea documentatiei necesare.

Examinând probele administrate în cauza, respectiv înscrisurile atasate la dosar si raspunsul pârâtului prin întâmpinare, instanta retine ca cererea reclamantei este întemeiata, partile au încheiat un antecontract de schimb cu privire la terenurile descrise în petitul actiunii, însa ulterior nu s-a mai încheiat actul în forma autentica, din culpa Consiliului Local Petricani, ca si parte contractanta.

Reclamanta este proprietara suprafetei de 2300 mp, data în schimb, conform sentintei civile nr. 1XXX/2008, de asemenea, suprafata de 335 mp face parte din domeniul privat al comunei, conform inventarului atasat la dosarul cauzei.

Antecontractul de schimb este acordul de vointa al partilor contractante, cuprins într-un act juridic bilateral, prin care acestea se obliga sa încheie în viitor un contract în forma autentica, cu privire la anumite bunuri imobile determinate.

Întrucât antecontractul de schimb nu are efect translativ de proprietate, partile contractante au obligatia de a se prezenta în viitor la un notar public în vederea în vederea încheierii în forma autentica a actului, iar în cazul în care una din ele refuza sau neglijeaza îndeplinirea acestei obligatii, partea interesata se poate adresa instantei de judecata, pentru pronuntarea unei hotarâri care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare.

Pe cale de consecinta, pentru motivele expuse si având în vedere neglijenta pârâtului în încheierea actului, în baza art. 948, 969, 970, 1073, 1077 Cod civil, instanta va admite cererea si va perfecta schimbul intervenit între parti.

Reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: