Top

Revizuire

Tip speţă: sentinta civilă

Titlu: revizuire

Data speţă: 08.04.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţei sub nr. 712/199/2009 din data de 14.07.2009, revizuientul C. V.O. a solicitat să se dispună revizuirea sentinţei civile nr.541/19.09.2007 pronunţată de Judecătoria Buhuşi în D.470/199/2006.

În motivarea cererii revizuientul a arătat în esenţă că atât Judecătoria Buhuşi cât şi Tribunalul Bacău nu au luat în considerare nicio probă din cele pe care le-a depus la dosar, respectiv cererea de reconstituire în nume proprie formulată de către H. V.N., precum şi cererea depusă de către acesta la primăria Buhuşi; că instanţa nu a încuviinţat o contraexpertiză pe care a solicitat-o; că a contestat în scris evaluarea făcută terenului, precum şi expertiza grafoscopică efectuată în cauză.

Revizuientul nu a indicat temeiul juridic al cererii.

În dovedirea cererii formulate, revizuientul a depus în copie o serie de înscrisuri, respectiv cereri formulate de către numitul H.V. N..

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar de 0,30 lei.

Instanţa a dispus citarea în cauză a intimaţilor H. N.N., H. N.N. C., H. N.M. N. şi C. O.C., ce au avut calitatea de părţi în dosarul de fond. Constatând că intimatul H. N. N. a decedat, instanţa a solicitat relaţii cu privire la succesorii acestuia, revizuientul confirmând că aceştia sunt intimaţii H. N.N. C. şi H. N.M. N..

Intimaţii H.N.N. C. şi H. N.M. N., legal citaţi, au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilă, motivat de faptul că cererea revizuientului nu se întemeiază pe niciunul din motivele de revizuire prevăzute de art. 322 C.pr.civ.

Din oficiu s-a dispus ataşare pentru consultare a dosarului nr.470/199/2006 al Judecătoriei Buhuşi.

Analizând cererea de revizuire formulată, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.541/19.09.2007 pronunţată de Judecătoria Buhuşi în D.470/199/2006, a fost admisă acţiunea civilă precizată formulată de către H. V.N. decedat, reprezentat atât în calitate de mandatar cât şi de moştenitoare legală universală de H. E. decedată cu moştenitorii: H. N.N. C. H. N.M. N. şi H. N.N., în contradictoriu cu pârâţii C. V.O., şi C. O.C.; au fost obligaţi pârâţii C. V.O. şi C. O.C. să lase reclamanţilor în deplină proprietate şi posesie imobilul teren în suprafaţă de 10.000 mp, arabil, situat în extravilanul oraşului Buhuşi, jud.Bacău, punctul „Poiana Morii canal”, tarlaua 10, parcela 311/45. În cauză a fost administrat un probatoriu complex (expertize specialitatea construcţii, topo-cadastru, agricolă).

Prin decizia nr. 483/19.05.2009 a Tribunalului Bacău a fost respins recursul promovat în cauză de către C.V.O., hotărârea atacată devenind astfel irevocabilă.

Prin cererea de faţă revizuientul C. V.O. solicită revizuirea sentinţei civile nr.541/19.09.2007 pronunţată de Judecătoria Buhuşi în D.470/199/2006. Motivele pe care revizuientul îşi întemeiază cererea nu pot fi însă încadrate în niciunul din motivele expres şi limitativ prevăzute de art. 322 C.pr.civ., deşi instanţa a solicitat revizuientului să indice temeiul juridic al cererii formulate. Practic, revizuientul tinde a obţine o reapreciere a probelor administrate în primul ciclu procesual, precum şi o prelungire a aceluiaşi probatoriu, lucru pe care legea nu îl permite.

Pentru considerentele ce preced instanţa va respinge ca nefondată cererea de revizuire formulată de către revizuientul C. V.O. în contradictoriu cu intimaţii H.N.N. C., H. N.M. N. şi C. O.C., privind revizuirea sentinţei civile nr.541/19.09.2007 pronunţată de Judecătoria Buhuşi în D.470/199/2006.

Etichete: