Top

Plângere contraventionala

Sentinta civila nr. 913 din 26.02.2009 – plângere contraventionala-

Prin plângerea contraventionala înregistrata pe rolul judecatoriei Piatra Neamt la data de 27.11.2008, sub nr.xx, petentul R.C.G. a chemat în judecata pe intimata Directia regionala de Drumuri si Poduri Iasi, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa dispuna anularea procesului verbal de contraventie nr. 4650426 din data de 29.10.2008.

În motivarea în fapt a plângerii, petentul a aratat ca în data de 29.10.2008, aflându-se în localitatea Costisa în timp ce conducea autoturismul cu nr. de înmatriculare B 91 LAJ apartinând firmei de leasing SC XX SRL, a fost oprit de un echipaj SDN care i-a solicitat actele la control. Având în vedere ca masina este noua, petentul a crezut ca firma de leasing a achitat ca întotdeauna rovinieta si asigurarea auto, crezând ca acestea e aflau la sediul firmei SC xx al carei administrator este petentul.

Dupa verificari, a constata ca societatea de leasing nu achitase rovinieta, motiv pentru care la aproximativ o ora dupa sanctionarea sa a platit aceasta taxa.

De asemenea, a aratat ca daca firma de leasing i-ar fi comunicat aceste împrejurari, nu ar fi circulat fara achitarea rovinietei si a apreciat ca nu este culpa sa în savârsirea faptei pentru care a fost sanctionat.

În drept plângerea nu a fost motivata.

În temeiul art.15 lit.i) din Legea nr.146/1997 si al art.1 alin. 2 din O.G. nr.32/1995, cererea este scutita de la plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

În sustinerea plângerii, petentul a depus la dosar, în copie, procesul verbal de contraventie nr.4650426 din data de 29.10.2008, înstiintare de plata, dovada comunicarii procesului verbal contestat, bonul fiscal din data de 29.10.2008 vizând achitarea rovinietei.

Legal citata, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiata. În motivare a aratat ca la controlul efectuat în trafic petentul nu a putut face dovada detinerii rovinietei fiind încalcate dispozitiile art.7 alin.1 din OG nr.15/2002. intimata a mai aratat ca actul sanctionat a fost legal întocmit pe numele societatii de leasing proprietare a autoturismului în discutie, respectiv SC XX SRL, iar nu pe numele petentului.

Fata de aceste aspecte instanta invocat din oficiu în temeiul rolului sau activ enuntat de art.129 din Codul de procedura civila exceptia lipsei calitatii procesuale active, exceptia pe care o apreciaza ca întemeiata pentru urmatoarele considerente:

Prin procesul verbal de contraventie nr.4650426 din data de 29.10.2008, SC XX SRL a fost sanctionata cu amenda contraventionala în cuantum de 2500 lei pentru încalcarea dispozitiilor art.8 alin.1 din oG nr.15/2002, retinându-se ca autoturismul cu nr. de înmatriculare B 91 LAJ, apartinând acestei societati, a circulat pe ruta Comarnic-Piatra Neamt fara a detine rovinieta.

Împotriva acestui proces verbal a formulat plângere contraventionala, fara a face dovada unui mandat dat de catre societate, petentul Rotila Ginel Gheorghe.

Pentru exercitiul actiunii civile se cer îndeplinite cumulativ patru conditii: drept, interes, capacitate procesuala si calitate procesuala. Asadar pentru exercitiul actiunii este necesar a fi justificata, în afara primelor trei conditii enumerate mai sus, si îndreptatirea de a figura în proces ca reclamant sau pârât, deci partile trebuie sa aiba calitate procesuala. Mergând mai departe calitatea procesuala activa presupune existenta unei identitati între persoana reclamantului si persoana care este titular al dreptului în raportul juridic dedus judecatii. În speta de fata+, problema calitatii procesuale semnifica împrejurarea ca numai cel împotriva caruia s-a încheiat procesul verbal de contraventie are posibilitatea prevazuta de lege de a-l contesta.

Fata de aceste considerente, instanta va admite exceptia invocata dat fiind ca nu petentul are calitate de persoana îndreptatita a ataca actul sanctionator pentru motivul ca acesta nu a fost încheiat pe numele sau. De asemenea, nu a facut dovada îndeplinirii conditiilor de reprezentare în judecata a societatii amendate, procesul verbal neinstituind vreo obligatie în sarcina sa. Prin urmare instanta va respinge plângerea formulata ca introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa.

Etichete: