Top

Ordonanţă preşedinţială – obligaţia de a face

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3523

-ordonanţă preşedinţială – obligaţia de a face

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 15.07.2009, sub nr. 5120/279/2009, reclamanţii N.L. şi C.N. au chemat în judecată pe pârâta SC CJAS SA , solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe calea ordonanţei preşedinţiale să dispună rebranşarea de urgenţă a apartamentelor în care locuiesc la reţeaua de apă potabilă.

Reclamanţii au solicitat de asemenea şi cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii,aceştia au arătat că la data de 13.07.2009 ,pârâta a procedat la întreruperea furnizării apei potabile în scara D a blocului G4 din str. Independenţei nr.4 din Piatra Neamţ invocând facturi neachitate.

Se precizează de asemenea că pârâta a remis Asociaţiei de proprietari nr.71 o adresă prin care se notifica faptul că în cazul în care debitele în valoare de 217.450,29 lei nu vor fi achitate se va trece la sistarea apei potabile.

Reclamanţii învederează că la această dată nu au nici un fel de datorii către asociaţie ,plăţile fiind achitate la zi şi că debitele restante ale celorlalţi locuitori ai scării lor însumează o valoare nesemnificativă.

Se mai arată că măsura impusă de pârâtă pune în pericol sănătatea acestora prin lipsa unui element esenţial în păstrarea igienei,existând riscul apariţiei unor focare de infecţie .

În drept au fost invocate dispoziţiile art.581 din Codul de procedura civila.

A fost anexată cererii de chemare în judecată, legal timbrate notificarea nr.10352 din data de 6.07.2009 .

Prin precizarea depusă la termenul de judecată din data de 20.08.2009,reclamanţii au învederat că după două zile de la depunerea acţiunii , pârâta a rebranşat la reţeaua de apă locuinţele acestora însă la data de 19.08.2009 li s-a trimis o nouă somaţie prin care sunt anunţaţi că începând cu data de 26.08.2009 se va proceda din nou la întreruperea furnizării apei reci către toată asociaţia.

Se arată de asemenea că obiectul acţiunii rămâne în actualitate, ameninţarea situaţiei în care s-au aflat până acum fiind iminentă solicitându-se a se dispune pârâtei prin hotărâre judecătorească să nu procedeze la întreruperea apei în locuinţele acestora.

Odată cu precizarea , reclamanţii au depus la dosar notificarea din data de 19.08.2009 precum şi lista de plată.

Legal citată ,pârâta a depus la data de 2.09.2009 întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată arătând că măsura de debranşare a fost adoptată după o prealabilă notificare şi deoarece asociaţia înregistra faţă de companie un debit în valoare de 217.452,69 lei.

Se precizează totodată că s-a reluat furnizarea serviciului de alimentare cu apă în data de 15.07.2009 şi că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.581 Cod procedură civilă ,că nu pot fi obligaţi pe viitor să nu sisteze acest serviciu .

Etichete: