Top

Ieşire din indiviziune în cazul societăţilor comerciale.

Pentru partajarea bunului indiviz, instanta constata ca partajul în natura nu este posibil întrucât nu mai poate fi realizat obiectul de activitate al societatilor.

Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal. Sentinta civila nr.488/COM din 31.07.2008.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante, reclamanta SC P SRL,în contradictoriu cu pârâta SC M C SRL, a solicitat ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna iesirea din indiviziune existenta asupra bunurilor mobile dobândite de parti în temeiul contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 604 din 17.01.2002 , imobile înscrise în C.F. la nr. 124/N al localitatii Ceahlau, ramase, potrivit contractului de vânzare cumparare, în proprietate indiviza în cota de ˝ din teren si constructii precum si a bunurilor mobile existente în aceste imobile, bunuri achizitionate de societatea reclamanta.

Examinând materialul probator, actele si sustinerile partilor,instanta retine urmatoarea situatie de fapt.

În cursul anului 1998 , familia Z M si M a început realizarea investitiei, constând într-o casa de locuit compusa din parter plus doua nivele,plus mansarda compusa din 28 camere în suprafata construita la sol de 351 m.p.

La 01.01.1999 între SC M C RL reprezentata de Z M si SC P SRL, reprezentata de C D, s-a încheiat contractul de asociere în participatiune în vederea construirii unui hotel în desfasurarea de activitati în domeniul hotelier si turism pe durata nelimitata .

În cursul anului 2001, sotii Z au transferat dreptul de proprietate asupra imobilului catre SC M C SRL, societate administrata de Z Ma.

Ca urmare a finantarii partiale a lucrarilor de constructie de catre SC P SRL, la 17.01.2002 a fost încheiat contractul de vânzare cumparare cu nr. 604/17.01.2002 prin care s-a transmis dreptul de proprietate asupra cotei de ˝ din imobil catre SC P SRL.

În momentul transferului dreptului de proprietate, stadiul lucrarilor este cel care reiese din imaginile foto( alb – negru), depuse la dosar si realizate în vederea obtinerii unui credit ( filele 7- 9 din vol.1).

În scopul continuarii lucrarilor , SC P SRL a contractat creditul de 60.000euro de la B.C.R. pe termen mediu. Contractul a fost încheiat la 05.06.2002.

Anterior, la 18.01.2002 cele doua societati au încheiat cu SC U SA, contractul de executare a investitiei cu nr. 68/18.01.2002.

Dupa 15.09.2002, SC M C SRL a preluat activitatea de administrare a hotelului intrat în functiune.

În cursul exploatarii obiectivului turistic, din veniturile obtinute a fost partial acoperit si debitul catre B.C.R.

Acoperirea debitului s-a facut din doua surse: veniturile obtinute din activitatea hoteliera si venituri ale SC P SRL.

În cursul anului 2005 între cele doua societati au survenit neîntelegeri.

Tot în cursul anului 2005a survenit divortul sotilor Z.

Desi activitatea hoteliera era desfasurata de SC M C SRL, aceasta activitate nu era înregistrata în evidentele Oficiului Registrului Comertului.

În cursul lunii octombrie 2006, SC P SRL a procedat la înscrierea la Oficiul Registrului Comertului a deschiderii punctului de lucru la hotel Cascada.

Ulterior si SC M C SRL a procedat la deschiderea punctului de lucru, înregistrarea la O.R.C. fiind efectuata în luna decembrie 2006.

În ce priveste sustinerile partilor în legatura cu contributia la

finalizarea constructiei, instanta retine:

Sustinerea pârâtei – reclamante SC M C SRL din motivarea cererii reconventionale referitoare la aportul sau exclusiv de aproximativ un milion euro este într-o vadita neconcordanta cu realitatea. În primul rând, având în vedere concluziile din rapoartele de expertiza, referitoare la valoarea totala a investitiei, suma de 1 milion de euro ar fi fost suficienta pentru constructia în totalitate a cel putin doua hoteluri. În al doilea rând, daca SC M C SRL ar fi dispus de astfel de sume, nu ar fi fost necesara colaborarea cu SC Pinexport SRL în vederea finalizarii investitiei si nu s-ar explica necesitatea contractarii vreunui credit. La urma, dar nu si în ultimul rând, din sustinerile partilor rezulta ca singura sursa de venituri pentru SC M C SRL a fost exploatarea hotelului , iar exploatarea a început dupa finalizarea investitiei.

Ceea ce se retine, este ca investitia a fost finalizata cu suma de 60.000 euro,obtinuta prin contractul de credit încheiat de SC P SRL cu B.C.R.

Faptul ca SC P SRL întrunea conditiile pentru a obtine un credit pe termen mediu, iar SC M C SRL nu întrunea conditiile pentru a fi creditata, constituie un argument în plus în favoarea sustinerii ca SC P SRL avea si alte venituri decât cele ce urmau a fi realizate din exploatarea hotelului. Acelasi lucru rezulta si din studiul de fezabilitate întocmit în vederea obtinerii creditului.

Sustinerea SC M C SRL referitoare la faptul ca suma obtinuta de SC P SRL cu titlu de credit a fost data cu împrumut catre SC M C si restituita, nu este sustinuta de probe. Nu exista nici un înscris prin care sa se faca dovada acestui împrumut acordat de SC P SRL catre SC M C SRL.

Având în vedere probatoriul administrat, instanta retine, în vederea stabilirii masei indivize, urmatoarele concluzii ale expertilor:

Valoarea totala a imobilului stabilita de expertul constructii este de 3.010.545,80 RON( fila57 din vol.II).

Valoarea totala a bunurilor mobile stabilita de expertul evaluator este de 206.797 RON.

Valoarea totala a obiectivului turistic constituit din bunuri imobile

( constructii si teren)+ bunuri mobile, este de 3.217.343,00 RON.

În ce priveste constructia celor doua societati la constituirea patrimoniului comun , rapoartele de expertiza contabila contin concluzii diferite.

Potrivit concluziilor depuse de expertul Z N, valoarea totala a investitiei a fost de 13.663.466.812 lei ROL ( 1.366.346,68 RON). Contributia SC P SRL a fost de 12.092.471.813 lei( 1.209.247,18 RON) .Contributia SC M C SRL a fost de 1.570.994.999 lei ROL( 157.099,49 RON).

Procentual , din concluziile expertului Z N, rezulta o contributie de 88,3% adusa de SC P SRL si o contributie de 11,7 % adusa de SC M C SRL ( fila 314 din vol.1).

Potrivit concluziilor expertului T R A, contributiile celor doua societati au fost urmatoarele: SC P SRL a adus un aport de 61,5 % , iar SC M C SRL a adus un aport de 38,5 %.În cuprinsul acestui raport se arata ca valoarea totala a investitiei este de 8.138.496.839 lei ROL , SC M C SRL contribuind cu 3.133.518.628 lei ROL ,iar SC P SRL contribuind cu 5.004.978.211 lei ROL ( filele 177-178).

Fata de concluziile diferite din cele doua rapoarte , instanta urmeaza a înlatura concluziile din raportul întocmit de expertul T R A si a da eficienta concluziilor din raportul întocmit de expertul Z N pentru urmatoarele motive:

Nu rezulta din cuprinsul raportului întocmit de T R A ce documente au fost expertizate. În cuprinsul acestui raport s-a retinut ca „Reprezentantul legal( al SC M C SRL) a creditat societatea cu sume foarte mari, din alte venituri personale si din credite contractate ca persoane fizice,conform declaratiilor acesteia….”.Rezulta ca expertul si-a însusit declaratiile reprezentantului SC M C SRL în lipsa unor documente ( acte scrise) care sa confirme aceste declaratii. Nu rezulta ce venituri personale a realizat reprezentantul SC M C SRL, altele decât cele provenind din exploatarea hotelului( fila 176-vol.II).

În ce priveste SC P SRL, aceasta societate a avut atât înainte, cât si dupa intrarea în functiune a hotelului, si alte surse de venituri. În acest sens, din studiul de fezabilitate depus la dosar reiese ca SC P SRL avea ca obiect de activitate : exploatare forestiera, recoltarea si exploatarea forestiera , restaurante, campinguri, hoteluri si moteluri cu restaurant, cafenele si baruri fara spectacole si transporturi rutiere de marfuri( fila 85 din vol.1).Cel putin o parte din activitatile economice de mai sus erau cu certitudine exercitate si erau aducatoare de venituri,în caz contrar creditul neputând fi acordat daca SC P SRL nu ar fi prezentat în afara garantiei imobiliare si sursa financiara de rambursare a creditului.

Pentru motivele de mai sus, instanta retine contributia SC P SRL de 88,3 % si a SC M C SRL de 11,7 %.

Pentru a stabili valoarea patrimoniala cuvenita fiecarei parti, instanta formuleaza urmatorul rationament:

În cursul realizarii obiectivului turistic din 1998 si pâna în prezent, se disting doua perioade:

Prima perioada s-a finalizat la 17.01.2002.

Potrivit concluziilor expertului tehnic-specialitatea constructii, valoarea lucrarilor de constructii executate pâna la acea data si actualizate în prezent, este de 399.428,30 lei( fila 51 din vol. II).

Valoarea terenului aferent este de 399.000 lei( fila 54 din vol.II).

Valoarea totala a cladirii si a terenului aferent este de 399.428,30 lei RON + 399.000 lei RON = 784.428,30 lei. La data de 17.01.2002 cele doua societati erau coproprietare în cote de câte ˝ din valoarea totala mai sus –aratata .Fiecarei societati i se cuvenea la acea data câte o cota de ˝ din aceasta valoare , adica o valoare patrimoniala de 399.214,15 lei.

A doua perioada a început dupa 17.01.2002 si a durat pâna la finalizarea obiectivului turistic.

Valoarea totala a obiectivului turistic este de 3.217.342,80 lei. Valoarea patrimoniala dobândita dupa 17.01.2002 este de 3.217.342,80 lei RON -798.428,30 lei RON. Pentru sporul de valoare( valoarea patrimoniala dobândita ) de 2.418.914,50 lei RON SC P SRL a contribuit cu 88,3 % , iar SC M C SRL a contribuit cu 11,7 %.Rezulta pentru SC P SRL o contributie echivalenta sumei de 2.135.901,50 lei, iar pentru SC M C SRL o contributie echivalenta sumei de 283.012,99 lei.

Aportul SC M C SRL este constituit din valoarea adusa în prima perioada de pâna la 17.01.2002 , respectiv suma de 399.214,15 lei la care se adauga valoarea adusa în a doua perioada , respectiv suma de 283.012,99 lei. În total SC M C SRL a contribuit cu 399.214,15 lei + 283.012,99 = 682.227,14 lei.

Aportul adus de SC P SRL este constituit din valoarea adusa pâna la 17.01.2002, respectiv suma de 399.214,15 lei,la care se adauga valoarea adusa ulterior , respectiv 2.135.901,5 lei, adica 2.535.115,65 lei.

Examinând concluziile scrise depuse de parti instanta a apreciat urmatoarele:

Atribuirea unei cote de ˝ din valoarea imobilului, asa cum o propune SC M C SRL nu este corecta, întrucât contributiile celor doua societati la edificarea si punerea în functiune a hotelului sunt diferite.

Atribuirea conform propunerii facuta de SC P SRL, în cote de 88,3 % din valoarea de 3.217.343,00 lei, respectiv 2.840.913,00 lei catre SC P SRL si 11,7 % din valoarea de 3.217.343 ,00 lei respectiv 376.429 lei catre SC M C SRL este de asemenea gresita. O astfel de atribuire a sumei de 376.429,00 lei inferioara valorii de 399.214,15 lei, este vadit eronata. În acest sens SC M C SRL ar avea un patrimoniu inferior celui care l-a avut la 17.01.2002. La 17.01.2002 , SC M C SRL a avut un patrimoniu de 399.214,15 lei, respectiv ˝ din hotel , iar în anul 2007 acest patrimoniu nu poate fi inferior celui initial ,în conditiile în care valoarea investitiei a crescut si ambele societati au avut contributii la aceasta crestere.

De asemenea, trebuie avut în vedere ca ambele expertize contabile se refera la perioada ulterioara datei de 17.01.2002.Contributia procentuala de 88,3 % si 11,7 % a celor doua societati este raportata la perioada ulterioara datei de 17.01.2002 si nu la cea anterioara.

Pentru partajarea bunului indiviz, instanta constata ca partajul în natura nu este posibil întrucât nu mai poate fi realizat obiectul de activitate al societatilor. Destinatia economica turistica nu poate fi atinsa în conditiile în care doua societati comerciale aflate în conflict ar desfasura activitate în acelasi

imobil.

Pentru aceste motive, instanta va proceda la atribuirea imobilului catre societatea a carei contributie este mai mare, iar în favoarea celeilalte societati va fi atribuita sulta corespunzatoare.

Pe cale de consecinta, va fi atribuit hotelul catre SC P SRL si în sarcina acestei societati va fi stabilita obligatia de plata a unei sulte de 682.227,14 lei cuvenita SC M C SRL .În acest sens urmeaza a fi admisa cererea de chemare în judecata formulata de SC P SRL si va fi respinsa cererea reconventionala formulata de SC M C SRL .

Etichete: