Top

Iesirea partilor din indiviziune

R O M A N I A

Tribunalul Vaslui a trimis, spre rejudecare, cererea de chemare in judecata, formulata de reclamantul Z, impotriva paratului J.

Prin cererea inregistrata initial, reclamantul Z a chemat in judecata paratul J, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta:

-sa se dezbata succesiunea ramasa in urma defunctei J. M, decedata la data de.2006, cu ultim domiciliu in B

-sa se dispuna iesirea partilor din indiviziunea ramasa in urma defunctilor J.N si J.M

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca paratul J. I este fiul defunctilor J.M si J. J.N, reclamantul este fiul din afara casatoriei al defunctei J. M, mostenirea ramasa in urma defunctului J.N a fost dezbatuta fiind eliberat certificatul de mostenitor nr. X, iar masa succesorala ramasa in urma defunctei J. M se compune din cota de ľ din imobilul (casa si 200 m.p. teren aferent) situat in B, Ľ din 2 locuri de veci situate in cimitirul „Eternitatea” din B si din Ľ din 40 de actiuni inscrise in certificatul de actionar nr. Y eliberat de SC „X”

In dovedirea actiunii, reclamantul a folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, acte de stare civila, certificatul de mostenitor nr. X, intocmit de biroul notarului public; proba cu martori; proba cu interogatoriu; proba cu expertiza th. judiciara in constructii.

Paratul J I a formulat intampinare, prin care a aratat ca el este de acord cu actiunea reclamantului.

Totodata, paratul JI a formulat cerere reconventionala, prin care a solicitat completarea masei succesorale ramase in urma defunctei J.M cu urmatoarele bunuri:

– cota de 1/3 din suprafata de 1 ha teren arabil, situata pe raza satului/com., parcela 3 din pct. „Livada”;

– cota de 1/3 din suprafata de 5.000 m.p. teren situata pe raza satului C,;

– un certificat de actionar emis pentru 40 de actiuni la SC „X”

Paratul-reclamant J.I a mai solicitat:

– sa se constate ca el are un drept de creanta la imobilul succesoral situat in B , constand in c/valoarea lucrarilor de imbunatatiri pe care el le-a efectuat la imobil (a refacut tencuiala exterioara a imobilului; a refacut tencuiala in interiorul imobilului; a suportat costul racordului de gaz metan la imobil; a renovat gardul dinspre strada al imobilului);

– sa se constate ca el are un drept de creanta la cele doua locuri de veci din cimitirul „Eternitatea”, constand in c/valoarea lucrarilor pe care el le-a executat (lucrare funerara).

In dovedirea cererii reconventionale, paratul-reclamant a depus la dosar, in copie, titlurile de proprietate; titlul de folosinta nelimitat pentru morminte emis de Primaria B; certificatele de actionar emise de SC „X”; autorizatia pentru executare lucrari nr. X emisa de Consiliul Popular; Decizia nr. Y emisa de Consiliul Popular; acte de stare civila; proba cu interogatoriu; proba cu martori; proba cu expertiza th. judiciara in constructii si expertiza th. judiciara topografica.

La cererea reconventionala, reclamantul a formulat intampinare, prin care a aratat ca este de acord cu completarea masei succesorale. Reclamantul a mai aratat ca: lucrarile de tencuieli efectuate la exteriorul casei succesorale de catre paratul-reclamant s-au degradat; paratul-reclamant nu a efectuat tencuieli in interiorul casei succesorale si nici nu a renovat gardul imobilului succesoral.

La termenul de judecata din 3.04.2007 au fost citati in cauza, in calitate de parati, si P. E si Z C – incheierea de sedinta din 3.04.2007, fila 44 dosar.

Solutionand cauza, Judecatoria B a pronuntat sentinta civ. nr. R, prin care a fost admisa actiunea formulata de reclamantul Z. V, a fost admisa cererea reconventionala formulata de paratul-reclamant J.I si s-a dispus iesirea partilor din indiviziune, atribuindu-se fiecareia dintre parti cate un lot.

Impotriva sentintei civ. nr. T a formulat recurs Z.V.

Solutionand recursul, Tribunalul V a pronuntat decizia civ. nr. Y, prin care a fost admisa cererea de recurs, a fost casata sentinta civ. nr. U a Judecatoriei B si s-a dispus trimiterea cauzei, la aceeasi instanta, pentru rejudecare.

In considerentele deciziei de casare, s-a retinut ca din dispozitivul sentintei nu rezulta ca instanta de fond ar fi realizat un partaj definitiv prin impartirea in natura sau echivalent a bunurilor aflate in indiviziune prin stabilirea unor drepturi exclusive ale fiecaruia dintre coindivizari asupra unor bunuri determinate in materialitatea lor, facand astfel imposibila punerea in executare a hotararii, neputand-se afla care dintre bunuri au fost atribuite, in mod concret, fiecarei parti aflate in proces.

S-a recomandat ca, in rejudecare, instanta sa aiba in vedere criticile formulate de recurent, cat si faptul ca bunurile supuse partajarii fac parte din succesiuni diferite, urmand sa se stabileasca cu exactitate masa bunurilor de impartit apartinand fiecarei succesiuni in parte.

IN REJUDECARE, din probele administrate, se retin urmatoarele:

Reclamantul Z.V este fiul, din afara casatoriei, al defunctei J.M.

J.M s-a casatorit cu J.V. la data de1958 si din casatoria acestora a rezultat, ca fiu, paratul J I.

In baza autorizatiei nr. O, emisa de Consiliul Popular, J N a construit o casa de locuit, amplasata pe suprafata de 200 m.p. teren atribuita in folosinta prin Decizia nr. O a Consiliului Popular .

Prin Decizia nr. E, emisa de Prefectura s-a atribuit in proprietate lui JN o suprafata de 200 m.p. teren aferenta locuintei acestuia din B;.

Din adresa nr. I, emisa de Primaria B, rezulta ca J N figureaza ca proprietar al locurilor de veci din sectia a IX-a nr. 48 si nr. 49 din cimitirul „Eternitatea” conform actului de proprietate nr.1982.

J N a decedat la data de.2001, succesiunea acestuia fiind dezbatuta la biroul notarului public.

Conform certificatului de mostenitor nr. I, emis de biroul notarului public masa succesorala ramasa in urma defunctului J N se compune din:

– un certificat de actionar 40 de actiuni, in valoare totala de 1.000.000 lei vechi (100 lei noi);

– doua locuri de veci situate in cimitirul „Eternitatea”, detinute de defunct prin cumparare de la RA cu actul nr. 1982, conform adeverintei nr..2002 eliberata de Primaria B

– cota de ˝ din imobilul situat in B, compus din casa de locuit, anexe gospodaresti, construita in baza autorizatiei nr. 1970 eliberata de Consiliul Popular si din suprafata de 200 m.p. teren atribuita in proprietate prin Decizia nr.1991, emisa de Prefectura jud. V, cealalata cota de ˝ din imobil fiind proprietatea sotiei supravietuitoare J M.

Potrivit aceluiasi certificat de mostenitor, mostenitorii defunctului JN sunt: J M, sotie supravietuitoare, cu cota de Ľ, in concurs cu J I, fiu, cu cota de ľ.

In timpul vietii ei, J M a dobandit in proprietate si alte bunuri, astfel:

– suprafata de 1 ha teren arabil, situata in satul/com. P, ce constituie tarlaua 119, parcela 3, din pct. „Livada”, inscrisa in titlul de proprietate comun nr..2002

– suprafata de 5.000 m.p. teren arabil, situata in satul C, ce constituie tarlaua 124, parcela 74, din pct. „Sapte case”, inscrisa in titlul de proprietate comun

– 40 de actiuni, in valoare totala de 1.000.000 lei vechi, conform certificatului de actionar nr. 9723266/11.09.1996, emis de SC „X”, in valoare totala de 1.000.000 lei vechi (100 lei noi).

J M a decedat la data de .2006, cu ultimul domiciliu in B.

Conform art. 669 din Codul civil, mostenitorii legali ai defunctei J M sunt raeclamantul Z V si paratul J I, in calitate de fii, fiecare cu cota de cate ˝, fiecare.

Masa succesorala ramasa in urma defunctei J M se compune din:

– cota de ľ din imobilul (casa de locuit si anexe) situat in B;

– cota de Ľ din 40 de actiuni inscrise in certificatul de actionar nr. 9723267/11.09.1996 emis de SC „X”;

– cota de Ľ din doua locuri de veci situate in cimitirul „Eternitatea” din B cu nr. K si 49, sectia a IX-a;

– 40 de actiuni, in valoare totala de 100 lei (1.000.000 lei vechi), conform certificatului de actionar nr. 9723266/11.09.1996, emis de SC „X”;

– cota de 1/3 din suprafata de 1 ha teren arabil, situata in satul/com. P, ce constituie tarlaua 119, parcela 3, din pct. „Livada”, inscrisa in titlul de proprietate comun nr. 2002 ;

– cota de 1/3 din suprafata de 5.000 m.p. teren arabil, situata in satul C, ce constituie tarlaua 124, parcela 74, din pct. „Sapte case”, inscrisa in titlul de proprietate comun nr. 1994.

Titularii Z.C, J M, P.E, inscrisi in titlurile de proprietate nr. 2002 si nr. 1994 sunt frati.

Potrivit declaratiilor martorilor G D, A M, propusi de reclamant, paratul J I a facut fatada casei, a tencuit soclul gardului, a varuit peretii pe partea din interiorul casei. J N a facut racordul casei la instalatia de gaz metan in sensul ca s-a interesat de efectuarea lucrarii si a platit taxele pentru aceasta lucrare.

Potrivit declaratiilor date de martorii M V si B E, propusi de parat, la imobilul succesoral din str. S, paratul J I a efectuat urmatoarele lucrari: a facut fata exterioara a casei, a tencuit soclul gardului casei si a vopsit partea din lemn a gardului, a dat parintilor sai, atunci in viata, suma de 5.000.000 lei vechi pentru instalatia de gaz metan, a contribuit cu bani pentru pregatirea hranei necesare muncitorilor care au efectuat lucrarea funerara la cele doua locuri de veci.

Prin raportul de expertiza th. judiciara topografica, intocmit de expertul C, depus la dosarul instantei la data de.2007 (filele 114-119), au fost identificate suprafetele de teren inscrise in titlurile de proprietate nr. 2002 si nr. 1994, stabilindu-se urmatoarele:

– valoarea suprafetei de teren de 5.000 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului C, ce constituie tarlaua 124, parcela 74, din pct. „Sapte case”, inscrisa in titlul de proprietate comun nr. 1994 este de 898 lei, si a fost individualizata prin pct. 1-2-3-4-1 din schita-anexa nr. 1 la raportul de expertiza;

– valoarea suprafatei de 1 ha teren arabil, situata in extravilanul satului/com. P, ce constituie tarlaua 119, parcela 3, din pct. „Livada”, inscrisa in titlul de proprietate comun nr..2002 este de 1.796 lei, si a fost individualizata prin pct. 5-6-7-8-5 din schita-anexa nr. 2 la raportul de expertiza.

Prin acelasi raport de expertiza au fost facute propuneri de partajare a terenului in trei loturi.

Partile nu au formulat obiectiuni impotriva acestui raport de expertiza, iar pentru rejudecarea cauzei nu au solicitat efectuarea unei alte expertize.

Rezulta ca valoarea totala a terenurilor inscrise in titlurile de proprietate nr. 2002 si nr. 1994 este de 2.694 lei, iar valoarea cotelor de cate 1/3 ale paratilor PE, Z C si a defunctei J M este de cate 898 lei.

Prin raportul de expertiza th. judiciara in constructii, intocmit de expertul E D, depus la dosarul instantei la.2007, a fost identificat imobilul situat in B, stabilindu-se urmatoarele:

-imobilul se compune din casa de locuit cu 4 camere, hol, 2 bucatarii, construita din chirpici, acoperita cu tabla, si din anexe gospodaresti (bucatarie de vara cu magazie, beci, cotet, magazie de lemne, beci, WC, copertina)

-suprafata de teren afernta constructiilor si din ingraditura este de 201,50 m.p.;

-imobilul este imprejmuit la strada cu gard din scandura pe soclu de beton, cu poarta metalica;

-valoarea imobilului este de 36.000 lei, din care: valoarea constructiilor (casa si anexe) este de 9.735 lei; valoarea terenului este de 26.188,55 lei;

-valoarea lucrarilor de imbunatatiri efectuate la imobilul succesoral si a lucrarii funerare este de 1.781 lei;

-imobilul succesoral nu poate fi lotizat in natura.

Impotriva acestui raport de expertiza reclamantul Z V a formulat obiectiuni.

Urmare a obiectiunilor formulate, s-a dispus efectuarea unei alte expertize th. judiciare in constructii de catre expertul V, raportul de expertiza fiind depus la dosarul instantei la data de.2008.

Astfel, prin acest raport de expertiza, s-au stabilit urmatoarele:

-valoarea imobilului situat in Beste de 42.860,58 lei, din care: valoarea constructiilor (casa de locuit si anexe gospodaresti) este de 18.176,20 lei; valoarea suprafetei de teren de 201,13 m.p. aferenta constructiilor si din ingraditura este de 24.684,38 lei;

– lucrarile de imbunatatiri efectuate la acelasi imobil sunt in valoare totala de 2.627,24 lei, din care:

– reparatii tencuieli interioare- 197,16 lei;

– refacere zugraveli-501,55 lei;

– vopsitorie tamplarie -667,70 lei;

– desfacerea ancadralentelor vechi- 36,72 lei;

– refacerea ancadramentelor -383,80 lei;

– refacerea tencuielii la fatada-8,69 lei;

– revaruit fatada- 286,24 lei;

– vopsit gardul-34,30 lei;

– reparat soclul la gard- 346,99 lei;

-imobilul nu poate fi lotizat in natura, atat din cauza amenajarii interioare, cat si din cauza dimensiunii reduse de deschidere la strada;

-valoarea lucrarii funerare a fost apreciata la 1.450 lei.

Impotriva raportului de expertiza intocmit de expertul V, reclamantul ZV a formulat obiectiuni.

Prin suplimentul la raportul de expertiza intocmit de expertul V, depus la dosarul instantei la data de 2008, s-a facut o noua evaluare a lucrarilor funerare efectuate la cele doua locuri de veci, stabilindu-se urmatoarele:

-valoarea totala a acestor lucrari este de 4.485,77 lei, din care: valoarea lucrarilor executate la locul unde este inhumat defunctul JN este de 1.033,81 lei; valoarea lucrarilor executate la locul unde este inhumata J M este de 2.913,67 lei.

Impotriva suplimentului la raportul de expertiza a formulat obiectiuni reclamantul Z V.

In rejudecare, partile au precizat ca mentin aceleasi probe care au fost deja administrate la prima judecata a cauzei insa, la cererea reclamantului, a fost administrata o noua expertiza th. judiciara in constructii- incheierea de sedinta din .2009, fila 10 dosar de rejudecare.

Astfel, prin raportul de expertiza th. judiciara in constructii, intocmit de expertul A, depus la dosarul instantei la data de 26.08.2009, filele 52-63 dosar rejudecare, cu privire la imobilul situat in B s-au stabilit urmatoarele:

-valoarea actuala a imobilului este de 98.793 lei, din care valoarea constructiilor este de 59.374 lei, iar valoarea suprafetei de 200 m.p. teren (aferenta constructiilor si din ingraditura acestora) este de 39.419 lei;

-lucrarile de imbunatatiri executate la imobilul succesoral de cate paratul J Isunt in valoare totala de 2.385 lei, dupa cum urmeaza:

-reparatii tencuieli exterioare- 55,19 lei;

-desfacere ancadramente- 82,21 lei;

-refacere ancadramente -331,31 lei;

-reparatii tencuieli la pereti si tavane-320,42 lei;

-zugraveli interioare pe tencuieli vechi-484,32 lei;

-zugraveli exterioare pe tencuieli vechi-139,12 lei;

-vopsitorii in culori de ulei pe tamplarie de lemn la interior si la exterior- 487,77 lei;

-vopsitorii in culori de ulei (gard)-143,01 lei;

-revopsirea in culoare de ulei a tamplariei metalice (poarta)-24 lei;

-reparatii tencuieli exterioare la soclul gardului-317,90 lei.

Valoarea de 2.385 lei a lucrarilor de imbunatatiri efectuate la imobil de catre paratul JI face parte din totalul valorii de 98.793 lei a intregului imobil.

-valoarea lucrarilor efectuate la cele doua locuri de veci din cimitirul „Eternitatea” din B (lucrare funerara), executate de catre paratul J I este de 6.100 lei.

Impotriva raportului de expertiza intocmit de expertul A C a formulat obiectiuni paratul J I, sustinand ca valoarea imobilului stabilita prin expertiza este exagerat de mare fata de valorile stabilite prin expertizele anterioare, fata de vechimea si de gradul de uzura al imobilului, nu au fost indicate criteriile dupa care a fost stabilita valoarea lucrarilor funerare efectuate la locurile de veci.

Impotriva aceluiasi raport de expertiza a formulat obiectiuni si reclamantul Z V, sustinand ca nu s-a avut in vedere valoarea de achizitie a locurilor de veci, ci s-a stabilit doar valoarea lucrarilor funerare, iar valoarea lucrarilor funerare stabilita prin expertiza este prea mare, avand in vedere ca aceste lucrari au fost efectuate in regie proprie iar nu prin intermediul vreunei societati comerciale.

Cu privire la obiectiunile formulate de catre parti, se va retine ca, la prima judecata a cauzei, reclamantul Z V a criticat atat expertiza efectuata de expertul E, cat si exertiza efectuata de expertul V, sutinand ca imobilul a fost subevaluat. Acum paratul J I critica raportul de expertiza intocmit de expertul A, pentru motivul contrar, acela ca imobilul ar fi fost supraevaluat.

Este evident ca partile critica orice expertiza, invocand motive de natura sa le avantajeze in mod nejustificat. In aceste conditii, criticile aduse de catre J I raportului de expertiza intocmit de expertul A, privitor la valoarea imobilului succesoral vor fi inlaturate ca nefondate.

Cat priveste obiectiunile formulate de Z V cu privire la evaluarea lucrarii funerare, acestea nu sunt intemeiate, fiind lipsita de relevanta modalitatea in care ele au fost efectuate. De observat si ca paratul-reclamant a solicitat numai evaluarea lucrarii funerare, nu si a locului de veci. Pentru aceste considerente, obiectiunile formulate de Z V vor fi inlaturate, de asemenea, ca nefondate.

In temeiul art. 201 Cod.proc.civ., raportul de expertiza intocmit de expertul este apreciat ca util si concludent, urmand sa fie retinut in solutionarea cauzei.

Fata de probele administrate, actiunea formulata de reclamant este intemeiata, urmand sa fie admisa.

De asemenea, se va admite cererea reconventionala, prin care paratul-reclamant J I a solicitat completarea masei succesorale ramase in urma defunctei J M cu urmatoarele bunuri: cota de 1/3 din suprafata de 1 ha teren arabil, situata pe raza satului/com.”; cota de 1/3 din suprafata de 5.000 m.p. teren situata pe raza satului C, , inscrisa in titlul de proprietate nr. 1994, in tarlaua 124, parcela 74, in pct. „7 case”; un certificat de actionar nr. 9723266/11.09.1996 emis pentru 40 de actiuni la SC „X” X si pentru constatarea ca el are un drept de creanta la imobilul succesoral situat in BX, str. X si un drept de creanta la cele doua locuri de veci din cimitirul „Eternitatea” din B constand in c/valoarea lucrarilor pe care el le-a executat (lucrare funerara).

Sintetizand:

Masa succesorala ramasa in urma defunctului J N se compune din:

– un certificat de actionar nr.1996 emis de SC „X” pentru 40 de actiuni, in valoare totala de 1.000.000 lei vechi (100 lei noi);

– doua locuri de veci situate in cimitirul „Eternitatea” din B cu nr. 48 si 49, sectia a IX-a, la care paratul-reclamant J I a efectuat lucrari funerare in valoare de 6.100 lei ;

– cota de ˝ din imobilul situat in B, compus din casa de locuit, anexe gospodaresti si din suprafata de 200 m.p. teren, cealalta cota de ˝ din imobil fiind proprietatea sotiei supravietuitoare JM, imobil in valoare totala de 98.793 lei, din care se scade valoarea de 2.385 lei a lucrarilor de imbunatatiri efectuate de paratul J I (98.793 lei – 2.385 lei = 96.408 lei); cota de ˝ din imobil este de 48.204 lei

Masa succesorala ramasa in urma defunctei J M se compune din:

– cota de ľ din imobilul (casa de locuit, anexe si 200 m.p. teren aferent) situat in B,; valoarea cotei de ľ din imobil fiind de 72.306 lei (96.408 lei x ľ = 72.306 lei). Cealalta cota de Ľ din imobil este proprietatea paratului J I, mostenita de la defunctul J N;

– cota de Ľ din 40 de actiuni inscrise in certificatul de actionar nr. 9723267/11.09.1996 emis de SC „X” in valoare totala de 1.000.000 lei vechi (100 lei noi), cota de Ľ fiind de 25 lei; cealalta cota de ľ este proprietatea lui J I

– cota de Ľ din doua locuri de veci situate in cimitirul „Eternitatea” din B cu nr. 48 si 49, sectia a IX-a; cealalta cota de ľ fiind proprietatea lui J I;

– 40 de actiuni, in valoare totala de 1.000.000 lei vechi (100 lei noi), conform certificatului de actionar nr. 1996, emis de SC „X”;

– cota de 1/3 din suprafata de 1 ha teren arabil, situata in satul/com. P, ce constituie tarlaua 119, parcela 3, din pct. „Livada”, inscrisa in titlul de proprietate comun nr..2002 in valoare de 1.796 lei, din care cota de 1/3 este de 598,66 lei;

– cota de 1/3 din suprafata de 5.000 m.p. teren arabil, situata in satul C, , ce constituie tarlaua 124, parcela 74, din pct. „Sapte case”, inscrisa in titlul de proprietate comun nr. 1994, in valoare de 898 lei, din care cota de 1/3 este de 299,33 lei.

Rezulta ca valoarea masei succesorale ramase in urma defunctei J M este de

73.328,99 lei (72.306 lei + 25 lei + 100 lei + 598,66 lei + 299,33 lei).

Exprimate valoric, cotele de cate ˝ ale reclamantului Z V si a paratului J I din succesiunea defunctei J M sunt de cate 36.664,49 lei.

Din imobilul succesoral situat in B, partile au urmatoarele cote:

– reclamantul Z V are cota de 3/8 (3/4 : 2 = 3/8), in valoare de 36.153 lei ;

– paratul-reclamant J I are cota de 5/8 (1/4 din mostenirea defunctului J N + 3/8 din mostenirea defunctei JM), in valoare de 60.255 lei.

Din cele doua locuri de veci, partile au urmatoarele cote:

– reclamantul Z V are cota de 1/8 (1/4 : 2= 1/8);

– paratul-reclamant J I are cota de 7/8 (3/4 din mostenirea defunctului J N + 1/8 din mostenirea defunctei J M).

In temeiul art. 728 din Codul civil, se va dispune iesirea partilor din indiviziune.

La termenul de judecata din 10 dec.2009, partile au solicitat ca atribuirea loturilor sa se dispuna direct prin sentinta.

1. Ca urmare, in temeiul art. 67310 alin.4 Cod.proc.civ., se vor atribui direct in proprietate reclamantului Z V:

-suprafata de 3.333,3 m.p. teren arabil, din tarlaua 119, parcela 3, din pct. „Livada” din extravilanul satului/com. P, inscrisa in titlul de proprietate nr..2002, ce constituie lotul nr.3 propus prin raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul C L, in valoare de 598,66 lei, individualizat prin anexa nr. 2 la raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul C, ce face parte din prezenta sentinta.

-40 de actiuni, in valoare totala de 100 lei (1.000.000 lei vechi), inscrise in certificatul de actionar nr. 9723266/11.09.1996, emis de SC „X”,total valoare bunuri atribuite reclamantului: 698,66 lei.

2. Se vor atribui direct in proprietate paratului-reclamant J I:

-suprafata de 1.666,6 m.p. teren arabil din tarlaua 124, parcela 24, din pct. „Sapte Case” din extravilanul satului/com. P, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1994, ce constituie lotul nr.3 propus prin raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul C, in valoare de 299,33 lei, individualizat prin anexa nr. 1 la raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul Ciulei Liviu, ce face parte din prezenta sentinta;

-40 de actiuni in valoare totala de 1.000.000 lei vechi (100 lei noi), inscrise in certificatul de actionar nr. 9723267/11.09.1996 emis de SC „X” -intreg imobilul (casa de locuit, anexe si 200 m.p. teren aferent) situat in B, in valoare de totala de 96.408 lei, la care paratul-reclamant a efectuat lucrari de imbunatatiri in valoare de 2.385 lei (neincluse in valoarea de 96.408 lei),

total valoare bunuri atribuite paratului-reclamant: 96.807,33 lei.

Cu privire la cele doua locuri de veci situate in cimitirul „Eternitatea” din B, sectia a IX-a, la care paratul-reclamant J I a efectuat lucrari funerare in valoare de 6.100 lei, potrivit practicii judiciare locurile de veci nu se impart in materialitatea lor; in aceste conditii, se va dispune ca reclamantul Z V si paratul-reclamant J I sa ramana in indiviziune cu privire la doua locuri de veci situate in cimitirul „Eternitatea” din, sectia a IX-a, indiviziune in care reclamantul Z Ve are cota de 1/8, iar paratul-reclamant J I are cota de 7/8.

3. Se vor atribui direct in proprietate paratei P E:

-suprafata de 1.666,6 m.p. teren arabil din tarlaua 124, parcela 24, din pct. „Sapte Case” din extravilanul satului/com. P, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1994, ce constituie lotul nr.2 propus prin raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul C, in valoare de 299,33 lei, individualizat prin anexa nr. 1 la raportul de expertiza, ce face parte din prezenta sentinta;.

-suprafata de 3.333,33 m.p. teren arabil din tarlaua 119, parcela 3, din pct. „Livada” din extravilanul satului/com. P, inscrisa in titlul de proprietate nr..2002, ce constituie lotul nr.2 propus prin raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul C in valoare de 598,66 lei, individualizat prin anexa nr. 2 la acelasi raport de expertiza, ce face parte din prezenta sentinta,

total valoare terenuri atribuite in proprietate paratei P E: 897,99 lei.

4. Se vor atribui direct in proprietate paratului Z C:

-suprafata de 1.666,6 m.p. teren arabil din tarlaua 124, parcela 24, din pct. „Sapte Case” din extravilanul satului/com. P inscrisa in titlul de proprietate nr. 1994, ce constituie lotul nr.1 propus prin raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul C, in valoare de 299,33 lei, individualizat prin anexa nr. 1 la raportul de expertiza, ce face parte din prezenta sentinta;

-suprafata de 3.333,3 m.p. teren arabil, din tarlaua 119, parcela 3, din pct. „Livada” din extravilanul satului/com. P inscrisa in titlul de proprietate nr..2002, ce constituie lotul nr.1 propus prin raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul C, in valoare de 598,66 lei, individualizat prin anexa nr. 2 la acelasi raport de expertiza, ce face parte din prezenta sentinta,

total valoare terenuri atribuite in proprietate paratului Z C: 897,99 lei.

Pentru constituirea si atribuirea loturilor, au fost avute in vedere prev. art. 673 9 Cod.proc.civ., conform carora: „La formarea si atribuirea loturilor, instanta va tine seama, dupa caz, si de acordul partilor, marimea cotei-parti ce se cuvine fiecareia ori masa bunurilor de impartit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partilor, faptul ca unii dintre coproprietari, inainte de a se cere imparteala, au facut constructii, imbunatatiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea”.

Concret, s-a avut in vedere imprejurarea ca paratul-reclamant J I are o cota mai mare din imobilul situat in B, si ca tot el a facut lucrari de imbunatatiri la imobil.

Potrivit art. 742 din Codul civil, pentru constituirea si atribuirea loturilor, paratul-reclamant J. I va fi obligat sa plateasca reclamantului Z V suma de 60.142,84 lei, reprezentand sulta.

Etichete: