Top

Înlocuire amenda penala. Motive

Sentinta penala nr. 17/2006.

Înlocuire amenda penala. Motive.

Prin sesizarea înregistrata la aceasta instanta sub nr.4492/2005, Biroul de executari penale din cadrul Judecatoriei Roman a solicitat înlocuirea pedepsei amenzii aplicata condamnatului GA. prin sentinta penala nr.381/2004 pentru comiterea infractiunilor silvice, cu motivarea ca sentinta este definitiva din luna iunie 2004 când au fost emise si formele de executare iar condamnatul, cu rea credinta, nu a achitat amenda.

Din actele dosarului rezulta faptul ca desi condamnatul a fost înstiintat asupra obligatiei de plata a amenzii, acesta nu a invocat vreo cauza de stingere a obligatiei de plata si nici nu a probat ca s-ar afla in imposibilitate de a achita amenda. Mai mult chiar, din cuprinsul anchetei sociale aflata la dosar precum si din declaratia condamnatului, rezulta, fara dubiu, ca acesta are posibilitati de plata, realizând venituri din pensie, dar s-a sustras de la obligatia de plata.

In aceste conditii instanta a apreciat ca, condamnatul s-a sustras cu rea credinta de la plata amenzii, in cauza fiind aplicabile disp.art. 449 ind.l CJP P urmând ca pedeapsa amenzii sa fie iniocuita cu pedeapsa închisorii.

Etichete: