Top

Amenda penala

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA PENALĂ Nr. 142/10 martie 2010

Constată că prin cererea înregistrată sub nr.264/260/2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti, jud.Bacău , C. C. , a solicitat eşalonarea plaţii amenzii penale din sentmta penala nr.468/20.11.2009 a J. M., arătând ca nu are posibilităţi financiare sa achite intreaga suma.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

Prin sentinţa penala nr.468/20.11.2009, C. C. a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale de 1000 lei pentru săvârşirea infracţiunii de tăiere de arbori, prevăzută de art.108 alin.l lit.a Cod Silvic .

In cursul judecaţii, condamnatul a achitat suma de 100 lei din amenda penala insă potrivit adresei nr. 903/22.02.2010 emisa de P. A. aceasta nu are mijloace financiare pentru achita diferenţa, astfel incat nu se poate retine reaua-credinta a condamnatului cu privire la plata amenzii.

Art. 425 Cod proc penală arată că persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să depună recipisa de plată integrală a amenzii la instanţa de executare, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Când cel condamnat se găseşte în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul prevăzut în alineatul precedent, instanţa de executare, la cererea condamnatului, poate dispune eşalonarea plăţii amenzii, pe cel mult 2 ani în rate lunare.

Faţă de cele arătate anterior va fi admisă cererea , se va lua act că s-a achitat din amenda penală suma de 100 lei şi se va dispune eşalonarea amenzii penale.

Se va atrage atenţia condamnatului asupra prevederilor art.425 alin.4 C.pr.penala

In baza art. 192 C.pr.penala cheltuielile judiciare vor rămâne in sarcina statului.

Etichete: