Top

Înlocuirea amenzii penale cu închisoarea. Condiţia dovedirii relei-credinţe a condamnatului pentru admiterea cererii.

Pe rolul Judecatoriei Iasi a fost înregistrata sesizarea formulata de catre judecatorul delegat din cadrul Biroului de Executari Penale al Judecatoriei Iasi prin care s-a solicitat înlocuirea cu închisoare a amenzii penale în cuantum de 1000 lei aplicata condamnatului X.Y. printr-o sentinta a Judecatoriei Iasi.
În motivarea sesizarii s-a aratat ca persoana condamnata nu a depus recipisa de plata integrala a amenzii penale în termen de 3 luni de la data ramânerii definitive a hotarârii de condamnare, termen impus de dispozitiile art.425 alin.1 din Codul de procedura penala, si nici nu s-a solicitat instantei esalonarea platii amenzii penale respective, ceea ce echivaleaza cu reaua-credinta a condamnatului, fiind aplicabile dispozitiile art. 631 Cod penal.
În cursul judecatii instanta a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul condamnatului, ancheta care nu a putut fi efectuata ca urmare a faptului ca inculpatul nu mai locuieste la adresa de domiciliu si nu se cunoaste noua adresa.
De asemenea, a fost atasata o adresa emisa de I.T.M. Iasi conform careia condamnatul nu figureaza înregistrat cu contract individual de munca.
Instanta a retinut ca potrivit dispozitiilor art.631 Cod penal, daca cel condamnat se sustrage cu rea-credinta de la executarea amenzii penale, instanta poate înlocui aceasta pedeapsa cu pedeapsa închisorii în limitele prevazute pentru infractiunea savârsita.
Reaua-credinta a persoanei condamnate, care nu se prezuma, ci trebuie dovedita, presupune ca cel condamnat sa dispuna de mijloacele materiale pentru a plati amenda penala si sa refuze în mod nejustificat sa plateasca amenda penala la care a fost condamnat. Simplul fapt al neachitarii amenzii penale în termenul prevazut de dispozitiile art.425 alin.1 din Codul de procedura penala nu dovedeste reaua-credinta a condamnatului în lipsa altor elemente din care sa rezulte ca acesta a avut posibilitati materiale de a plati amenda
În cauza, asa cum rezulta din adresa înaintata la dosar, condamnatul X.Y. nu mai locuieste la adresa mentionata în hotarârea de condamnare (si care figureaza în continuare în evidentele Serviciului de Evidenta a Persoanelor Iasi ca fiind adresa de domiciliu) si nu se cunoaste unde locuieste în prezent, acesta fiind motivul pentru care nu s-a putut întocmi referatul de ancheta sociala dispus a se efectua în cauza. De asemenea, conform adresei emise de I.T.M. Iasi condamnatul nu figureaza înregistrat cu contract individual de munca. În consecinta, nu s-a dovedit ca, având posibilitati materiale, condamnatul s-a sustras de la plata amenzii penale.
Fata de aceasta împrejurare, constatând ca nu s-a facut dovada relei-credinte a condamnatului, instanta a respins cererea de înlocuire a pedepsei amenzii penale.

Etichete: