Top

Infractiunea de înselaciune prin emiterea unei file cec fara acoperire. Elemente de vinovatie

Vinovatia inculpatului poate rezulta din revânzarea imediata contra numerar a produselor achizitionate de la partea vatamata si omisiunea alimentarii contului bancar cu aceste sume, în lipsa unor alte obligatii de plata

Prin sentinta penala nr. 574 din 21 septembrie 2006 Judecatoria Roman l-a condamnat pe inculpatul A.D. la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendarea conditionata a executarii, pentru savârsirea infractiunii de înselaciune în forma continuata, prevazuta de art. 215 alin. 3 si 4 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 42 Cod penal, în dauna partii vatamate S.C. UMARO S.A. Roman, si l-a obligat la plata unor despagubiri civile în suma de 25.700 RON, cu dobânda legala.

Instanta a retinut ca la data de 4 iunie 2004 inculpatul a preluat printr-un act aditional de la numitul V.S. un numar de 99 de parti sociale la S.C. DEN CONF IMPEX S.R.L. Valea Lupului , jud. Iasi, iar prin retragerea fostului administrator a dobândit si calitatea de administrator al societatii. La datele de 3 si 4 iulie 2004 inculpatul a preluat efectiv activitatea societatii, primind de la V.S., pe baza de proces-verbal, dosarele cu actele contabile ale societatii si documentele cu regim special ramase neutilizate, inclusiv carnete cu file cec, facturiere, chitantiere si stampilele firmei. La data de 1 iulie 2004, împreuna cu fostul administrator V.S., inculpatul s-a deplasat la sediul partii vatamate în vederea achizitionarii unei mori de porumb MP 500 în valoare de 174.547.296 lei vechi, sens în care a încheiat cu aceasta contractul de vânzare-cumparare nr. 4265 din aceeasi data. Utilajul a fost livrat în aceeasi zi inculpatului cu factura fiscala seria NT MCA nr. 3675467, iar pentru plata contravalorii acestuia s-a achitat în numerar la casieria S.C. UMARO S.A. suma de 40.400.000 lei vechi, pentru diferenta emitându-se un numar de 4 file cec decontabile prin Sucursala Iasi a NOVA BANK. În aceeasi zi inculpatul a comercializat moara catre S.C. BELAGRO S.R.L. Vaslui, conform facturii fiscale seria IS ACC nr. 3264701 din 4 iulie 2004, cu suma de 179.690.000 lei, încasata integral anterior achizitionarii acesteia de la S.C. UMARO S.A. De altfel, suma de 40.400.000 lei vechi platita de inculpat partii vatamate în numerar la data livrarii morii fusese primita de acesta cu titlu de avans de la S.C. BELAGRO S.R.L. Vaslui, asa încât, în fapt, inculpatul a îndeplinit doar rolul de intermediar între partea vatamata si tertul subdobânditor.

În ziua de 7 iulie 204 inculpatul s-a deplasat din nou la sediul partii vatamate, unde a încheiat contractul de vânzare-cumparare nr. 4269, prin care a achizitionat o moara de porumb MP 500, o masina universala de tâmplarie MUT 250 si un dispozitiv de frezat A 384 – 37000, în valoare totala de 253.123.127 lei vechi. Bunurile au fost livrate conform facturii fiscale seria NT MCA nr. 3675490 din aceeasi data, pentru care s-a achitat în numerar la casierie suma de 60.123.127 lei vechi si s-au emis 5 file cec decontabile tot prin Sucursala Iasi a NOVA BANK. Inculpatul a vândut moara de porumb martorului B.A. conform facturii fiscale seria IS ACC nr. 3264704 din 8 iulie 2004 pentru suma de 179.690.000 lei vechi, achitata integral, iar masina universala de tâmplarie si dispozitivul de frezat martorului Z.S. conform facturii fiscale seria IS ACC nr. 3264705 din 8 iulie 2004 contra sumei de 82.110.000 lei vechi, de asemenea achitata integral.

Conform celor convenite cu inculpatul la emiterea filelor cec, partea vatamata le-a introdus la plata la scadenta, dar unitatea bancara nu a decontat decât un numar de 3 file cec (suma totala de 70.147.296 lei vechi), celelalte 6 file cec, în valoare totala de 257.000.000 lei vechi, fiind refuzate la plata din lipsa totala de disponibil. Cu toate ca a încasat contravaloarea utilajelor pe care le-a vândut tertilor, inculpatul nu si-a mai alimentat contul bancar, nemaidesfasurând operatiuni comerciale prin acesta.

Cu privire la sustinerile inculpatului, referitoare la împrejurarea ca în momentul achizitionarii utilajelor de la partea vatamata ar fi fost de buna credinta (întrucât astepta în orice moment sa-i fie alimentat contul bancar cu suma necesara acoperirii filelor cec emise), instanta a retinut ca aceste aparari nu au fost probate, inculpatul nedovedind existenta unor operatiuni comerciale anterioare care sa-i asigure încasari care sa acopere pretul utilajelor cumparate. Mai mult, sustinerea ca ar fi achizitionat aceste utilaje în perspectiva diversificarii obiectului de activitate al societatii si pentru ca intentiona sa le stabileasca randamentul industrial nu corespunde adevarului, în conditiile în care bunurile au fost revândute imediat, fara a fi integrate în procesul de productie. De asemenea, împrejurarea ca inculpatul a încasat contravaloarea lor în numerar, dar a refuzat sa alimenteze contul curent pentru a asigura provizia destinata acoperirii filelor cec, nu dovedeste decât rea credinta din partea acestuia si intentia explicita de a se sustrage platii pretului. O dovada a relei credinte o reprezinta si împrejurarea ca inculpatul a revândut utilajele si a încasat pretul lor înainte de scadenta filelor cec, pentru ca, astfel, partea vatamata sa fie pusa în imposibilitatea de a reintra în posesia bunurilor.

Drept urmare, instanta a constatat ca nu exista motive pentru a se aprecia ca fapta ar fi fost comisa fara vinovatie.

Etichete: