Top

Inselaciune. Emiterea unui cec fara acoperire. Incadrare juridica.

Exista intentia inculpatului de a însela societatile comerciale prin faptul ca, desi cunostea ca nu are disponibil în cont, a continuat sa elibereze file CEC, iar în conditiile în care sumele de bani erau virate în contul societatii sale, avea grija ca acestea sa fie scoase a doua zi pentru a nu fi disponibile pentru diversi trasi bancari.

Cod penal, art.215 alin.4 Legea nr.59/1934, art.84

Prin sentinta penala nr.395 din data de 05.10.2007, pronuntata în dosarul penal cu nr.vechi 2618/2006 si nr.unic 4927/118/2006, Tribunalul Constanta l-a condamnat pe inculpatul T.F. la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru infractiunea prev. de art.215 alin.1,2,3,4,5 Cod penal cu aplicarea art.41 alin 2 Cod penal, art.74 alin.2 cod penal si art.76 alin.1 lit. « a » Cod penal.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, prima instanta a retinut ca în calitate de asociat unic al S.C. „E.P.” SRL Constanta, în perioada ianuarie 2005 – mai 2005, în realizarea aceleasi rezolutii infractionale a emis file CEC, ce nu aveau acoperire în banca, obtinând de la mai multe societati comerciale, diferite sume cauzând un prejudiciu total de 9.541.700.377 lei ROL.

Dat fiind refuzul manifestat de inculpat la data de 25 mai 2006 de a i se lua specimene de semnatura, constatarea tehnico stiintifica grafoscopica efectuata în cauza asupra înscrisurilor în litigiu: filele CEC seria … si procesele verbale de predare – primire încheiate de inculpat cu martorul B.I., a avut ca modele de comparatie înscrisuri preconstituite si declaratii olografe ale inculpatului.

Concluziile raportului nr 35943/09.03.2006 au fost ca mentiunile la rubrica „tragator” pe filele CEC „au fost executate de T.F.” ca si semnaturile depuse la rubrica „am primit” din procesele verbale mentionate.

Astfel, netagaduirea de catre inculpat a semnarii acestor înscrisuri trebuie privita în contextul administrarii unui mijloc de proba stiintific, concluziile având un caracter cert.

Situatia rulajului înregistrat în perioada 31.12.2004 – 01.05.2005 indica în primul rând multitudinea operatiunilor de retragere în numerar din contul deschis de SC E.P. SRL Constanta la BRD Constanta, retrageri efectuate de inculpatul T.F.,tocmai in ideea de a nu mai prezenta disponibil in cazul introducerii la plata a unor file de cec lasate la societatile de la care a achizitionat marfa. De aceasta maniera a procedat si la data de 04.04.2005, in cazul SC T.V. SRL (cumparator al marfii provenind de la SC S.P. SRL), când au intrat în contul societatii inculpatului 50.000.000 lei ROL iar la data de 05.04.2005, aceasta suma este extrasa în numerar de catre T.F.

Aceeasi societate a achitat la data de 05.04.2005 suma de 64.854.560 lei ROL, suma retrasa integral de inculpat la data de 06.04.2005.

La data de 14. 02.2005, în contul societatii au fost încasati 388.983.273 lei ROL de la B. Tîrgu Secuiesc (cumparator al marfii provenind de la partea vatamata SC BH C.I. SRL Satu Mare), iar la data de 15.02.2005 si 21.022.2005 aceasta suma este retrasa în numerar de catre inculpat (300.000.000 ROL si, respectiv, 88.000.000 lei ROL).

Se constata astfel ca, desi contul a fost alimentat periodic de catre cumparatorii marfii, inculpatul nu a achitat premeditat sumele necesare furnizorilor actionând cu intentia de a însela aceste parti, cu toate ca se angaja cu regularitate în aceasta privinta tocmai pentru a-i întârzia pe acestia în demararea procedurilor legale de executare a debitelor.

Împotriva hotararii, inculpatul T.F. a declarat apel, criticând-o ca nelegala si netemeinica.

În motivele de apel, se solicita desfiintarea sentintei penale si rejudecând sa se dispuna în baza art.334 Cod procedura penala schimbarea incadrarii juridice, din infractiunea prevazuta de art.215 al.1,2,3,4,5 Cod penal în infractiunea prevazuta de art.84 al.1 punct 2 din Legea nr.59/1934, iar în subsidiar, reducerea cuantumului pedepsei cu aplicarea prevederilor art.86 Cod penal.

Examinând actele si lucrarile dosarului în raport de criticile formulate, se constata ca instanta de fond a retinut în mod corect situatia de fapt si a stabilit vinovatia inculpatului, pe baza unei juste aprecieri a probelor administrate în cauza, dând faptelor comise de acesta, încadrarile juridice corespunzatoare.

Ca atare, emiterea unui CEC fara sa existe la tras, disponibilul necesar acoperirii acestuia, constituie infractiune prevazuta de art.84 din Legea nr.59/1993, daca aceasta situatie a fost cunoscuta si acceptata de beneficiar, iar când s-a facut prin inducerea în eroare a acestuia în scopul obtinerii unui folos material injust si deci s-a cauzat beneficiarului o paguba, constituie infractiune de « înselaciune ». În speta, exista intentia inculpatului de a însela societatile comerciale prin faptul ca, desi cunostea ca nu are disponibil în cont, a continuat sa elibereze file CEC, iar în conditiile în care sumele de bani erau virate în contul societatii sale, avea grija ca acestea sa fie scoase a doua zi pentru a nu fi disponibile pentru diversi trasi bancari.

Mai mult, aceasta intentie este întarita si de finalitatea cecurilor emise care nu au fost onorate nici în prezent, intentia inculpatului fiind de la început de a induce în eroare partile vatamate, cunoscând ca pentru valorificarea cecului emis de el, nu exista provizia necesara, urmarind un folos material injust si producerea prejudiciului în patrimoniul beneficiarului cecului.

Pentru aceste considerente, apelul este nefondat.

Etichete: