Top

Înşelăciune

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul, înregistrat sub nr.529/P/2006 a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi trimişi în judecată inculpaţii I.L. şi I. D. G. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 215 al. 4,5 C.pen., cu aplicarea art.41 al.2 C.pen. inculpatul I.L., constând în aceea că în perioada 2.10.2004 – 17.12.2004, în calitate de coasociat al SC L. SRL Moineşti şi asociat unic al SC I. P. SRL Moineşti, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în scopul obţinerii, pentru sine, de foloase materiale injuste, cunoscând faptul că, pentru valorificarea lor nu are provizia ori acoperirea necesară şi cauzând tuturor părţilor civile un prejudiciu total dej0214.9fo,52 lei, ” a emis 13 file cec si 2 bilete la ordin ce vor fi prezentate mai jos în parte şi care ‘ au fost refuzate la plată de către bancă, acestea fiind :

– seria BM 327 00036301/2.10.2004 în valoare de 5372,27 lei (53.722.788

rol);

seria BM 327 00036282/10.10.2004 în valoare de 17794,88 lei

(177948852 rol);

seria BB 303 00820030/24.11.2004 în valoare de 10167,44 lei

(101674464 rol) şi

seria BB 303 00820029/17.11.2004 în valoare de 10.000 lei, cauzând

trasului partea civilă SCM. SA Oradea, un prejudiciu în valoare de

20167,44 lei (201674464 rolJ^nerecuperăT;

seria BH 303 00633699/19.11.2004 în valoare de 3871,36 lei (38713623 rol), prejudiciul în valoarea arătată cauzat trasului partea civilă SC A. SRL Bacău, nefiind recuperat;

seria BH 303 00633676/13.11.2004 în valoare de 5700 lei;

seria BB 303 00820032/22.11.2004 în valoare de 10.000 lei şi

seria BB 303 00820031/15.11.2004 în valoare de 10.000 lei, cauzând părţii civile SC D. SRL Iaşi un prejudiciu în valoare de 25700 lei,nerecuperat.

I. D. G., pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art. 215 al.4 C.pen., cu aplic.art. 41 al.2 C.penal, constând în aceea că în perioada 16.11.2004 – 17.12.2004, în calitate de coasociat al SC L. SRL Moineşti, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în scopul obţinerii pentru sine, de foloase materiale injuste, cunoscând că nu are provizia necesară pentru valorificarea lor, a emis, următoarele file cec care au fost refuzate la plată din acest motiv, de către bancă:

seria BB 303 00820044/16.11.2004 în valoare de 1680,6 lei, cauzând trasului partea civilă SC V. SRL Bacău un prejudiciu nerecuperat de 1680,6 lei;

seria BB 303 00820047/15.12.2004 în valoare de 3540 lei şi

seria BB 303 00820050/17.12.2004, în valoare de 3540 lei, cauzând trasului partea civilă SC F. D. SRL Bacău (fostă SC P. SRL Bacău), un prejudiciu în valoare de_7U80lei nefiind recuperat;

seria BB 303 00820045/9.12.2004 în valoare de 4183,7 lei (4183752 4 lei), cauzând trasului S.C.A.I.JSRL Bacău, un prejudiciu în valoare de 4183,7 lei, nerecuperat;

seria BH 303 00633693/25.11.2004 în valoare de 5633,07 lei (56330774 rol);

seria BB 303 00820048/25.11.2004 în valoare de 2960 lei (29600001 rol);

seria BH 303 00633694/29.11.2004 în valoare de 9649,87 lei (96498719 rol) şi

seria BH 303 00633696/9.12.2004 în valoare de 11646,39 lei (1164639Ş6 rol), tras SC D. SRL Laşi, prejudiciul în valoare totală de 49816,56 lei cauzat parţii civile SC D. SRL Laşi, nefiind recuperat.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată şi reţine următoarele:

Inculpaţii I.L. şi I. D. G. au calitatea de soţi şi asociaţi cu drepturi egale ai SC L. SRL Moineşti, societate pe care cei doi au înfiinţat-o în anul 2004, învinuitul I.L. fiind şi asociat unic al SC I. P. SRL Moineşti, societate înfiinţată în anul 1998.

Ambele societăţi au sediul social la domiciliul învinuiţilor situat în mun. Moineşti, jud. Bacău.

In perioada 2.10.2004 – 17.12.2004 cei doi învinuiţi, au emis un număr de 23 file cec angajând, fiecare în parte, societatea trăgătoare în numele căreia au semnat, la plata unor sume de bani datorate în contextul relaţiilor comerciale desfăşurate cu diferiţi parteneri din ţară.

În perioada menţionată înv. I. D. G., în numele trăgătorului SC L. SRL Moineşti, a emis un număr de 10 file cec în valoare totală de 55.393,08 lei (553.930.880 rol), toate fiind refuzate la plată, de către bancă, din lipsă de disponibil, cecurile făcând parte dintr-un set de file cec retrase din circulaţie, trăgătorul aflându-se în interdicţie bancară.

Filele cec semnate de către învinuită sunt următoarele:

– seria BB 303 00820044/16.11.2004 în valoare de 1680,6 lei, tras SC V. SRL Bacău;

– seria BB 303 00820047/15.12.2004 în valoare de 3540 lei, Tras SC P. SRL Bacău;

– seria BB 303 00820050/17.12.2004 în valoare de 3540 lei, tras SC P. SRL Bacău;

– seria BB 303 00820045/9.12.2004 în valoare de 4183,7 lei (41.837.524 rol), tras SC A.I. SRL Bacău;

– seria BH 303 00633693/25.11.2004 în valoare de 5633,07 lei (56.330.774 rol),” tras SC D. SRL Iaşi;

– seria BB 303 00820048/25.11.2004 în valoare de 2960 lei (29.600.001 rol)! tras SC D. SRL Iaşi;

– seria BH 303 00633694/29.11.2004 în valoare de 9649,87 lei (96.498.719 rol)’, tras SC D. SRL Iaşi;

– seria BH 303 00633696/9.12.2004, în valoare de 11646,39 lei (116.463.936 rol), tras SC D. SRL Iaşi;

– seria BB 303 00820046/29.11.2004, în valoare de 7831,38 lei (78.313.857 rol), tras SC I. P. SRL Moineşti;

| – seria BH 303 00633685/10.11.2004 în valoare de 4728 lei (47.280.069 rol), tras SC N.T. SRL Miercurea Ciuc, jud. Harghita .

La data de 25.11.2004, în baza contractului de fidejusiune nr. 17534/29.10.2004 încheiat între SC TBI Credit SA Bucureşti, în calitate de creditor şi învinuiţi, în calitate de fidejusori, a fost emisă fila cec seria BH 303 00633690 în valoare de 160.000 lei (1.600.000.000 rol), în numele trăgătorului SC L. SRL Moineşti, fila cec în cauză fiind semnată de către înv. I. D. G., tras fiind SC I. P. SRL Moineşti. Această filă cec a fost girată către SC TBI Credit SA Bucureşti, BRD GSG – agenţia Moineşti, refuzând decontarea ei din lipsă de disponibil bancar, trăgătorrul fiind în interdicţie bancară, iar cecul aparţinând unui set de instrumente retrase din circulaţie.

Ulterior, trasul SC TBI Credit SA Bucureşti a precizat prin adresa nr. 40234/20.07.2005 că, toate ratele restante au fost achitate în numerar de către înv. I.L..

In aceste condiţii, la data de 23.05.2005, a fost încheiat un nou contract de fidejusiune înregistrat sub nr. 31177, între SC TBI Credit SA Bucureşti în calitate de creditor al obligaţiei, SC T. SRL Moineşti – asociat unic fiind înv. I. D. G. înv. I.L. şi I. D. G., în calitate de fidejusori garanţi.

În executarea acestui contract, separat de calitatea sa de coasociat al SC L. SRL Moineşti , înv. I. D. G., administrator unic al SC T. SRL Moineşti, la data de 23.05.2005 a emis filele cec seria P 308 03987915 în valoare de 30.000 lei, seria P 308 03987914 în valoare de 30.000 lei, seria P 308 03987916 în valoare de 30.000 lei şi seria P 308 03987917 în valoare de 38793,63 lei (387.936.376 rol), în favoarea trasului SC I. P. SRL Moineşti, societate administrată de soţul său, înv. I.L., filele cec în cauză fiind girate către SC TBI Credit SA Bucureşti.

Neexistând disponibil bancar, banca a refuzat decontarea filelor cec, SC TBI Credit SA Bucureşti constituindu-se parte civilă în cauză cu suma de 120.000 lei.

Această sumă, adăugată la valoarea iniţială de 55.393,08 lei (553.930.880 rol), întregeşte un prejudiciu total de 175393,08 lei (1.753.930.880 rol) cauzat de către înv. I. D. G., societăţilor în favoarea cărora, filele cec au fost emise.

Apreciem că, în contextul menţionat aceste ultime acte materiale executate de către învinuită, au fost motivate de aceiaşi rezoluţie infracţională, ele calificând fapta în infracţiunea prev. şi ped. de dispoziţiile art. 215 al.4 C.pen. cu aplic. art. 41 al.2 C.pen., infracţiune aflată în concurs real cu cea comisă de către învinuită, în perioada 2.10.2004- 17.12.2004.

În ceea ce priveşte pe înv. I.L. se reţine că, în perioada 2.10.2004 – 17.12.2004 cât timp a exercitat atribuţiile de coasociat al SC L. SRL Moineşti şi administrator unic al SC I. P. SRL Moineşti, a emis, fără a avea provizia necesară, un număr de 13 file cec în valoare totală de 143660,52 lei (1.436.605.285 rol), precum şi 2 bilete la ordin în valoare de 71270 lei, emise pentru SC V. SRL Bacău.

Prejudiciul total cauzat prin faptele sale ce urmează a i se reţine în sarcina învinuitului I.L. este de 214930,52 lei (2.149.305.285 rol).

Filele cec emise de acest învinuit sunt următoarele:

– seria BM 327 00036301/2.10.2004 în valoare de 5372,27 lei ( 53722788 rol), trăgător SC I. P. SRL Moineşti, tras SC M. SA Oradea;

seria BM 327 00036282/10.10.2004 în valoare de 17794,88 lei (177.948.852 rol), trăgător SC I. P. SRL Moineşti, tras SC M. SA

Oradea;

seria BB 303 00820030/24.11.2004 în valoare de 10167,44 lei (101.674.464 rol), trăgător SC L. SRL Moineşti, tras SC I. P. SRL

Moineşti;

seria BB 303 00820029/17.11.2004, în valoare de 10.000 lei, trăgător SCL. SRL Moineşti, tras SC I. P. SRL Moineşti, cec girat către SC

M. SA Oradea;

seria BH 303 00633699/19.11.2004, în valoare de 3871,36 lei (38.713.623 rol), trăgător SC L. SRL Moineşti, tras SC A.I. SRL Bacău;

seria BH 303 00633676/13.11.2004, în valoare de 5.700 lei, trăgător SC L. SRL Moineşti, tras SC D. SRL Iaşi;

seria BB 303 0082003/15.11.2004 în valoare de 10.000 lei, trăgător SC L. SRL Moineşti, tras SC I. P. SRL Moineşti, cec girat către SC

D. SRL Iaşi;

seria BB 303 00820032/22.11.2004 în valoare de 10.000 lei, trăgător SC L. SRL Moineşti, tras SC I. P. SRL Moineşti, cec girat către SC

D. SRL Iaşi;

seria BB 303 00820034/12.11.2004 în valoare de 5.000 lei, trăgător SC L. SRL Moineşti, tras SC I. P. SRL Moineşti, cec girat către SC

K.A. SRL;

seria BB 303 00820026/19.11.2004 în valoare de 5.115,81 lei (51.158.149 rol), trăgător SC L. SRL Moineşti, tras SC D. SRL Bacău;

seria BH 302 00156335/25.11.2004 în valoare de 33.448,87 lei (334.488.706 rol), trăgător SC I. P. SRL Moineşti, tras SC D.

SRL Bacău;

seria BH 303 00633679/12.11.2004 în valoare de 25.249,87 lei (252.498.703 rol), trăgător SC L. SRL Moineşti, tras SC N.T.

SRL Miercurea Ciuc;

seria BH 303 00633678/12.11.2004 în valoare de 1.940 lei, trăgător SC L. SRL Moineşti, tras SC N.T. SRL Miercurea Ciuc.

Separat de filele cec enumerate mai sus, din plângerea penală depusă de SC V. SRL Bacău, rezultă că, la 19.11.2004 înv. I.L. a emis 2 bilete la ordin, cu date scadente diferite, valoarea acestora fiind de 75.800,09 lei (758.000.924 rol), din care a fost acceptată suma de 4.530 lei, pentru diferenţa de 71.270 lei (712.700.924 lei), unitatea în cauză constituindu-se parte civilă .

In cauza ce face obiectul acestui rechizitoriu, din cauza nefinalizării cercetărilor penale de către organele de poliţie, vom analiza doar câteva din pluritatea actelor materiale executate de către învinuiţi – ca elemente componente ale aceleiaşi unităţi infracţionale, continuate – în realizarea aceleiaşi rezoluţii.

1. La data de 14.12.2004 BRD – Groupe societe generale – agenţia Moineşti, a sesizat Poliţia mun. Moineşti în legătură cu faptul că, la data de 19.11.2004 a refuzat la plată fila cec seria BB 00820044 trăgător SC L. SRL Moineşti, motivul refuzului fiind lipsa de disponibil bancar.

Din datele prezentate s-a stabilit că, fila cec în cauză în valoare de 1.680,6 lei, a fost semnată la rubrica trăgător, de către înv. I. D.G., tras fiind SC V. SRL Bacău şi că, acest cec a servit ca instrument de plată pentru suma menţionată mai sus.

Din probele ce s-au ataşat a rezultat că, în derularea unei relaţii comerciale mai vechi, SC L. SRL Moineşti se aproviziona cu diferite materiale, de la depozitul din mun. Moineşti aparţinând SC V. SRL Bacău.

În context, prin delegatul B. C. L., SC L. SRL Moineşti a achiziţionat marfa în baza facturilor fiscale seria BCVDP nr. 6585837/10.11.2004în valoare de 313 lei, seria BCVDP nr. 6585843/11.11.2004 în valoare de 740 lei, seria BCVDP nr. 6585849/15.11.2004 în valoare de 33.6 lei respectiv seria BCVDP nr. 6585850/15.11.2004 în valoare de 594 lei (fi. 15-18).

Pentru plata acestor facturi, a fost emisă fila cec seria BB 00820044 pe care martorul B. L. a lăsat-o şefului de depozit C.F., după ridicarea mărfii aceasta fiind completată cu valoarea însumată a celor 4 facturi fiscale, de către C.S..

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză a rezultat că, acest mod de lucru fusese convenit de către învinuiţi împreună cu conducerea SC V. SRL Bacău şi el reprezenta o practică curentă utilizată de toţi agenţii comerciali.

După introducerea filei cec în bancă spre decontare, aceasta a fost refuzată la plată, din lipsă de disponibil, SC L. SRL Moineşti fiind declarată în interdicţie bancară în perioada 19.11.2004 – 19.11.2005 iar BRD – GSG – agenţia Moineşti a solicitat prin adresa nr. 420/19.11.2004 înscrierea refuzului bancar în Fişierul Naţional de Cecuri (fi.9).

Din probele ce s-au administrat în cauză s-a stabilit că, reprezentantul părţii civile nu a cunoscut lipsa disponibilului bancar la eliberarea mărfurilor solicitate de către trăgător, prin delegatul acestuia.

SC V. SRL Bacău s-a constituit parte civilă cu suma de 1.680,6 lei (adresa nr. 1197/25.02.2008 – fl.22).

2. SC M. SA Oradea a sesizat prin plângerea nr. 2880/27.10.2004 faptul că înv. I.L., administratorul S.C.I. P. SRL Moineşti, a achiziţionat marfa în valoare de 33.818,92 lei (338.189.278 rol), din depozitul său situat în mun. Bacău, şi că, pentru plata acesteia a emis 2 file cec seria BM 327 00036301/2.10.2004 şi BM 327 nr. 00036282/10.10.2004, care au fost refuzate la plată, din lipsă de disponibil bancar.

În susţinerea plângerii au fost ataşate, în xerocopie, facturile fiscale seria BH XIU nr. 0162812/13.09.2004, nr. 0162782/9.09.2004, nr. 0152859/ 31.08.2004, nr. 0152963/7.09.2004, nr. 0152910/2.09.2004, semnate de către beneficiar prin delegatul său B. L. C..

Filele cec menţionate mai sus au fost emise în scopul ca beneficiarul lor, trasul SC M. SA Oradea, să încaseze sumele respective, potrivit scopului pentru care aceste titluri de valoare au fost reglementate.

BRD – GSG – sucursala Bacău, a refuzat decontarea celor 2 file cec din lipsă totală de disponibil, cecul fiind emis de un trăgător aflat în interdicţie bancară, ele făcând parte dintr-un set de cecuri retrase din circulaţie.

Cele 2 file cec seria BM 327 00036301/2.10.2004 în valoare de 5.372,27 lei (53.722.788 lei) şi seria BM nr. 327 00036282/10.10.2004 în valoare de 17.794,88 lei (177.948.852 rol), au fost semnate de către înv. I.L., în numele şi pentru trăgătorul SC I. P. SRL Moineşti, aflat în interdicţie bancară din data de 14.09.2004. Trăgătorul a fost somat în legătură cu acest aspect în baza somaţiei nr. 7912/14.09.2004, împrejurare de care a luat cunoştinţă, la aceiaşi dată (fi.60), fiind înscris în Fişierul Naţional de Cecuri, potrivit cererii nr. 1/14.09.2004, aflată la fi 61.

Ulterior, sub semnătura înv. I.L., au fost emise de către trăgătorul SC L. SRL Momeşti, fila cec seria BB 303 00820030/24.11.2004 în valoare de 10.167,44 lei (101.674.464 rol), tras fiind SC I. P. SRL Moineşti, cec ce a fost girat către SC M. SA Oradea, precum şi fila cec seria BB 303 00820029/17.11.2004 în valoare de 10.000 lei, tras SC I. P. SRL Moineşti, cec ce a fost girat către SC M. SA Oradea .

Ambele file cec au fost refuzate la plată de către bancă din lipsă totală de disponibil în cont a trăgătorului aflat şi în interdicţie bancară. Din acest motiv, BRD – GSG – agenţia Moineşti a sesizat sub nr. 2240/14.12.2004 şi 2245/ 14.12.2004 Poliţia mun. Moineşti în legătură cu refuzul plăţii filelor cec seria BB 303 00820029/17.11.2004 şi BB 303 00820030/24.11.2004, ambele emise de către trăgătorul SC L. SRL Moineşti, sub semnătura înv. I.L.. Şi în această situaţie, ca şi în cazul fiecărei file cec, prin înscrierea refuzului bancar în Fişierul Naţional de Cecuri, trăgătorul a fost declarat de către BRD – GSG SA, în interdicţie bancară pe o perioadă de 1 an, perioada variind, în cazul filelor cec emise, de la data înregistrării refuzului (nr. 425/22.11.2004 – fl. 75-76).

Trăgătorul SC L. SRL Moineşti a fost somat cu nr. 426/22.11.2004 în legătură cu starea sa de interdicţie precum şi cu faptul că, în perioada respectivă îi este interzis a mai emite cecuri, cecurile aflate asupra sa urmând a fi, în mod obligatoriu, restituite băncii.

Acest lucru nu s-a întâmplat şi în pofida legii, învinuiţii au continuat, în activitatea lor infracţională, să emită file cec.

SC M. SA Oradea s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 20.161,44 lei (201.674.464 rol), prin adresa 903/18.07.2005 – fi. 8).

3. Sub nr. 2246/14.12.2004 Poliţia mun. Moineşti a fost sesizată de către BRD – GSG – agenţia Moineşti în legătură cu faptul că, la 24.11.2004 a refuzat la plată fila cec seria BH 303 00633699 trăgător SC L. SRL Moineşti, din lipsă totală de disponibil bancar, trăgătorul aflându-se în interdicţie bancară.

Din datele prezentate, s-a stabilit că SC L. SRL Moineşti a cumpărat diferite materiale de la SC A.I. SRL Bacău, potrivit facturilor fiscale seria BC VDQ nr. 3426043/9.11.2004 în valoare de 1.827,93 lei (18.279.331 rol), nr. 3426036/3.11.2004 în valoare de 2.043,42 lei (20.434.292 rol), nr.3426047/11.11.2004 în valoare de 2.277,70 lei (22.777.024 rol) şi nr. 3425560/19.11.2004 în valoare de 1.906,05 lei (19.060.500 rol) – fi. 93-97.

Pentru plata acestor bunuri au fost emise, fila cec seria BH 303 00633699/19.11.2004 în valoare de 3.871,36 lei (38.713.623 rol), ce a fost semnată de înv. I.L., pentru trăgătorul SC L. SRL Moineşti şi fila cec seria BB 303 00820045/9.12.2004 în valoare de 4.183,75 lei (41.837.524 rol), în favoarea trasului SC A.I. SRL Bacău, ce a fost semnată de către înv. I.D. G..

Ambele file cec au fost refuzate la plată pentru motivele ce s-au arătat, la dosarul cauzei nefiind ataşate decât xerocopia acestora.

în cauză SC A.I. SRL Bacău s-a constituit parte civilă cu suma de 8.055,11 lei (80.551.100 rol) în baza adresei nr. 39/7.11.2007-fi. 98.

Prin somaţia nr. 443/24.11.2004 emisă de către Agenţia Moineşti a BRD -GSG, trăgătorul SC L. SRL Moineşti a fost încunoştiinţat asupra interdicţiei ce i s-a impus şi a consecinţelor juridice în cazul încălcării acesteia, interdicţia, alăturată altora, curgând de la data de 24.11.2004 – fl.88.

4. La data de 15.12.2004, înv. I. D. G. a emis, pentru trăgătorul SC L. SRL Moineşti, fila cec seria BB 303 00820047 în valoare de 3.540 lei în favoarea trasului SC P. SRL Bacău.

Acest cec a fost refuzat la plată de BRD – GSG – agenţia Moineşti, pentru lipsă totală de disponibil, trăgător aflat în interdicţie bancară, cecul respectiv aparţinând unui set de instrumente retrase din circulaţie.

Din acest motiv, unitatea bancară respectivă, a încunoştiinţat organele de poliţie prin adresa nr. 7/3.01.2005 aşa cum a facut-o şi prin adresa nr. 6/3.01.2005, către aceiaşi unitate de poliţie căreia i-a sesizat refuzul plăţii – pentru aceleiaşi motive menţionate mai înainte – filei cec seria BB 303 00820050/17.12.2004 în valoare de 3.540 lei, semnată de către înv. I. D. G., pentru trăgătorul SC L. SRL Moineşti, în favoarea trasului SC P. SRL Bacău.

Suma de 7.080 lei totalizând cele 2 file cec reprezenta contravaloarea centralelor termice marca „Ariston” achiziţionate de către SC L. SRL Moineşti, prin delegatul acesteia B. L. C., de la SC P. SRL Bacău, în baza facturilor fiscale nr. 929262/15.11.2004, nr. 929263/15.11.2004, nr. 929278/17.11.2004 şi nr. 929279/17.11.2004 (fi. 116-119).

Filele cec menţionate mai sus au fost emise pentru a servi ca instrumente de plată, trasului nefiindu-i adusă la cunoştinţă de către trăgător, lipsa disponibilului bancar. Din declaraţia martorului D.A.T., inginer în cadrul SC F. D. SRL Bacău – firmă rezultată din fuziunea prin absorbţie, a SC P. SRL Bacău – a reieşit că înv. I.L. 1-a asigurat de plata cecurilor respective, la termenul scadent al acestora.

Urmarea refuzului decontării filelor cec, pentru motivele ce s-au arătat, banca a înscris trăgătorul în Fişierul Naţional de Cecuri în baza cererilor nr. 521/28.12.2004 şi 522/28.12.2004 ( fl.103, 109), interdicţia bancară de a emite cecuri fiind astfel stabilită, şi prin această situaţie, în intervalul 29.12.2004 -28.12.2005. în acelaşi timp, trăgătorul a fost somat aducându-i-se la cunoştinţă starea de interdicţie bancară impusă (somaţiile nr. 520/28.12.2004 – fi. 104 şi nr. 523/28.12.2004-‘fi. 110).

SC F. D. SRL Bacău, rezultată din fuziunea, prin absorbţie a SC P. SRL Bacău s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 3.680 lei, diferenţa de 4.120 lei fiind recuperată, prin compensarea sumei de la un client al trăgătorului SC L. SRL Moineşti.

5. În perioada 13.11.2004 – 9.12.2004, în materializarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale , înv. I.L., pentru trăgătorul SC L. SRL Moineşti, a emis, fără a avea provizia bancară necesară, fila cec seria BH 303 00633676/13.11.2004 în valoare de 5.700 lei în favoarea trasului SC D. SRL Iaşi, seria BB 303 00820032/22.11.2004 în valoare de 10.000 lei, în favoarea trasului SC I. P. SRL Moineşti, cec ce a fost girat către SC D. SRL Iaşi şi seria BB 303 00820031/15.11.2004 în valoare de 10.000 lei, pentru trasul SC I. P. SRL Moineşti, cec girat la aceiaşi dată către SC D. SRL Iaşi.

Inculpata I. D. G., pentru acelaşi trăgător, în aceleiaşi condiţii, a semnat filele cec seria BH 303 00633693/25.11.2004 în valoare de 5.633,07 lei (56.330.774 rol), pentru trasul SC D. SRL Iaşi, seria BB 303 00820048/ 25.11.2004 în valoare de 2.960 lei (29.600.010 rol), în favoarea trasului SC D. SRL Iaşi, seria BH 303 00633696/9.12.2004 în valoare de 11.646,39 lei (116.463.936 rol), pentru trasul SC D. SRL Iaşi şi seria BH 303 00633694/29.11.2004, în valoare de 9649,87 lei (96.498.719 rol) în favoarea SC D. SRL Iaşi.

Filele cec arătate mai sus au fost refuzate la plată din lipsă totală de disponibil, trăgătorului fîindu-i instituită interdicţia bancară.

Fiecare filă cec a fost emisă pentru plata contravalorii facturii fiscale corespondente, ea fiind introdusă în bancă, în vederea decontării, în termenul de scadenţă de 30 de zile, convenit între învinuiţi şi SC D. SRL Iaşi.

Astfel, fila cec seria BH 303 nr. 00633676/13.11.2004 a fost emisă pentru factura fiscală nr. 5167536/13.10.2004;

fila cec seria BH 303 nr. 00633693/25.11.2004 a fost emisă pentru facturile 5167793/20.10.2004, nr. 1554068/25.10.2004 şi nr. 1554069/25.10.2004;

fila cec seria BH 303 nr. 00633696/9.12.2004 a fost emisă pentru facturile nr. 3637809/30.10.2004, nr. 637817/2.11.2004 şi nr. 3637954/8.11.2004;

fila cec seria BB 303 00820048/25.11.2004 a fost emisă pentru factura nr. 3638037/17.11.2004.

SC D. SRL Iaşi s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 49.816,56 lei (adresa nr. 2814/14.11.2007 – fl. 217).

Din materialitatea faptelor prezentate, comise de către învinuiţi rezultă fără urmă de dubii, intenţia directă de înşelăciune, a acestora.

În mod deliberat, cunoscând situaţia financiară precară a societăţilor pe care le administrau precum şi interdicţia bancară instituită asupra acestora, cei doi învinuiţi, au pus în circulaţie, în scopul P.ucerii de consecinţe juridice, file cec şi bilete la ordin – anulate de către instituţiile bancare, obţinând astfel foloase materiale injuste şi prejudiciind societăţile comerciale în favoarea cărora aceste instrumente de plată au fost emise ori girate.

În scopul şi modalităţile arătate mai sus, învinuitei I. D.G. urmează a i se reţine în sarcină comiterea infracţiunii prev. şi ped. de art. 215 al.4 C.pen., cu aplic.art. 41 al.2 C.pen., iar învinuitului I.L., comiterea infracţiunii prev. şi ped. de art. 215 al.4,5 C.pen., cu aplic.art. 41 al.2 C.pen.

Întrucât, în raport de toate datele prezentate mai sus, cercetările penale nu au fost finalizate , probatoriul urmând a fi completat cu anumite acte de urmărire, cauza urmează a se disjunge în cazul filelor cec seria BB 303 00820034 trăgător SC L. SRL Moineşti tras SC I. P. SRL Moineşti, seria BB 303 00820046 trăgător SC L. SRL Moineşti, tras SC I. P. SRL Moineşti, seria BB 303 00820026, trăgător SC L. SRL Moineşti, tras SC D. SRL Bacău, seria BH 302 00156335 trăgător SC I. P. SRL Moineşti, tras SC D. SRL Bacău, seria BH 303 00633685, trăgător SC L. SRL Moineşti, tras SC N.T. SRL Miercurea Ciuc, seria BH 303 00633679, seria BH 303 00633678, având acelaşi trăgător şi tras, seria BH 303 00633690 trăgător SC L. SRL Moineşti, tras SC I. P. SRL Moineşti, seriile P 308 03987915, P 308 03987914, P 308 03987916, P 308 03987917, toate din 23.05.2005 având trăgător SC T. SRL Moineşti şi tras SC I. P. SRL Moineşti.

Deşi legal citaţi, inculpaţii nu s-au prezentat în instanţă să-şi formuleze apărarea sau să dea declaraţie.

Situaţia de fapt reţinută ce rezultă din probele administrate în cauză la urmărirea penală şi cercetarea judecătorească după cum urmează:

– sesizarea nr. 2241/14.12.2004 a BRD – GSG – agenţia Moineşti ;

fila cec seria BB 303 00820044/16.11.2004 (în xerocopie) cu justificarea refuzului ;

cererea nr. 420/19.11.2004 a BRD – GSG – agenţia Moineşti, de înscrierea a refuzului bancar ;

somaţia nr. 423/19.11.2004 ;

adresele nr. 380/22.01.2005, 3323/15.07.2005, nr. 1197/25.02.2008 ale părţii civile SC V. SRL Bacău ;

facturile fiscale seria BCVDP nr. 6585837/10.11.2004, nr. 6585843/11.11.2004, nr. 6585349/15.11.2004 şi nr. 6585850/15.11.2004;

declaraţiile martorilor C.F. – fi. 23,24-27, C.S., B. L. C. – fi. 31-33.

plângerea şi adresele părţii civile SC M. SA Oradea nr.2880/27.10.2004, nr. 111/18.01.2005, nr.903/18.07.2005;

filele cec seria BM 327 00036301/2.10.2004 (fl.44), seria BM 32700036282/10.10.2004 în original, seria BB 303 00820030/

24.11.2004 (fl.68) şi BB 303 00820029/17.11.2004 (fl.73), ambele în xerocopie;

facturile fiscale seria BH XIU nr. 0162812/13.09.2004, nr.0162782/9.09.2004, 0152859/31.08.2004, 0152963/7.09.2004 şi nr.0152910/2.09.2004, toate în xerocopie ;

adresa nr. 9594/16.11.2004 a cec – sucursala Moineşti;

cererile nr. 14/22.10.2004, 1/14.09.2004, nr. 453/29.11.2004

(fl.66), nr. 4250/22.11.2004 (fl.75) de înscriere a refuzului bancar în F.N.C.;

somaţiile nr. 7912/14.09.2004 – fl. 60, nr. 453/29.11.2004 – fl. 70, nr.426/22.11.2004;

declaraţiile martorilor F.M.S. – fl.82, B. L. C. .

plângerea şi adresa nr. 39/7.11.2007 a părţii civile SC A.I.;

sesizarea nr. 2246/14.12.2004 a BRG – GSG – agenţia Moineşti ;

filele cec seria BH 303 00633699/19.11.2004 şi seria BB 30300820045/9.12.2004, ambele în xerocopie;

cererea de înscriere a refuzului bancar, în F.N.C. nr. 44/24.11.2004 şi somaţia nr. 443/24.11.2004 ;

facturile fiscale seria BC VDQ nr. 3426043/9.11.2004, nr.426036/3.11.2004, nr. 3426047/11.11.2004 şi nr. 425560/19.11.2004;

declaraţia martorului M.C .

adresele nr. 6 şi 7 din 3.01.2004 ale BRD – GSG – agenţia Moineşti;

filele cec seria BB 303 00820047/15.12.2004 şi seria BB 30300820050/17.12.2004;

adresele nr. 60/30.12.2004, nr. 4/20.01.2005, nr.65/15.07.2005 şi fn/7.11.2007 ale părţii civile SC F. D. SRL Bacău (fost SC P. SRL Bacău;

cereri de înscriere a refuzului bancar în F.N.C. nr. 521 şi nr. 522, ambele din 28.12.2004;

somaţiile nr. 520/28.11.2004 şi nr. 523/28.12.2004;

facturile fiscale nr. 929262, 929263, 929278 şi 929279/2004;

declaraţiile martorilor D.A.T. ,C.N.S.

sesizările nr. 2237/14.12.2004, nr. 2247/14.12.2004, nr. 2239/14.12.2004, nr. 2248/14.12.2004, nr.22501/14.12.2004, nr.2255/14.12.2004 şi nr. 2252/14.12.2004, ale BRD – GSG – agenţia Moineşti înaintate Poliţiei mun. Moineşti ;

filele cec seriile BH 303 00633676 – fi. 137, BB 303 00820032, BB 303 00820031 – fi. 157, BH 303 00633693 – fi. 166, BB 303

00820048 – fi. 175, BH 303 00633696 – ;

adresele nr. 2814/14.11.2007 – fl. 217, nr. 295/2.02.2005;

facturile fiscale seriile IS XJC nr. 3637954, nr. 3637817, nr. 3637809,nr. 3637757, nr. 3636037, seriile IS XIU nr. 5167793, nr. 5167536, seriile IS VDO nr. 1554069, nr. 1554068 ;

cererile de înscriere a refuzului bancar în F.N.C. nr. 412/17.11.2004, nr. 448/24.11.2004 – fl. 144, nr. 411/17.11.2004, nr.454/29.11.2004 – fl. 160, nr. 451/29.11.2004, nr.496/13.12.2004 – fl. 182, nr. 458/2.12.2004;

somaţiile nr. 415/17.11.2004 – fl. 133, nr. 442/24.11.2004, nr.

414/17.11.2004 , nr. 455/29.11.2004, nr.454/29.11.2004, nr. 495/13.12.2004 , nr. 459/2.12.2004.

În drept faptele inculpaţilor întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prev. de art.215 al.4,5 Cod penal cu 41 al.2 C.p. pentru inculpatul I.L. prev. de art.215 al.4 C.p. pentru inculpata I. D. G..

La individualizarea judiciară a pedepselor, instanţa va avea în vedere criteriile generale prev. de art.72 C.p. Având în vedere pericolul social concret al faptelor săvârşite, împrejurările comiterii, urmările P.use, persoana şi conduita inculpaţilor, care sunt persoane cu studii superioare, tribunalul va dispune condamnarea acestora şi va aplica fiecăruia câte o pedeapsă cu închisoarea orientată însă sub minimul special prevăzut de lege ca efect al reţinerii circumstanţelor atenuante prevăzute de art.74 al.2 Cod penal.

Va interzice fiecărui inculpat exerciţiul drepturilor prev. de art.64 lit.a teza a II şi b Cod penal în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 al.2 Cod penal.

În latura civilă a cauzei instanţa va constatat îndeplinite condiţiile răspunderii civile delictuale, va constata că activitatea infracţională a inculpaţilor este generatoare de prejudiciii în cuantumul în care au fost formulate de părţile civile S.C.M. SA Oradea, SC A.I. SRL Bacău, S.C.D. SRL Iaşi, S.C.V. SRL Bacău, S.C.F. D. SRL Bacău, astfel încât în temeiul art.14,346 C.p. rap. la art.998 Cod civil urmează a le admite astfel cum au fost formulate şi va obliga fiecare inculpat în funcţie de activitatea fiecăruia generatoare de prejudicii la plata acestora astfel cum au fost formulate.

Etichete: