Top

Executare silita. Modificarea de catre executorul judecatoresc a limitelor titlului executoriu.

Stabilirea unui program de vizitare. Executarea se face strict în modalitatea stabilita prin titlul executoriu

Prin sentinta civila nr. 4160 din 19 decembrie 2008 Judecatoria Roman a anulat, în parte, procesul-verbal nr. 1/556/2008 din 10 noiembrie 2008 în ceea ce priveste mentiunea referitoare la stabilirea programului de vizitare a minorei N.E.N., nascuta la 14 aprilie 1998, în fiecare sâmbata si duminica, a mentinut celelalte mentiuni ale procesului-verbal si a respins, ca neîntemeiata, contestatia la executare în ceea ce priveste somatia emisa la data de 10 noiembrie 2008.

Contestatorul N.D.N. a motivat ca procesul-verbal din 10 noiembrie 2008 executorul judecatoresc a modificat programul de vizitare stabilit prin sentinta civila nr. 476 din 19 februarie 2007 a Judecatoriei Roman. Intimata nu a respectat acest program (în prima si a treia sâmbata si duminica în fiecare luna de la ora 10,00 la ora 18,00, câte o saptamâna în vacanta de Craciun si Pasti si o luna în vacanta de vara) si nu a vizitat niciodata minora decât în ultimele zile. În zilele de 1 si 2 noiembrie 2008, când intimata ar fi trebuit sa ia minora la locuinta sa, aceasta si-a dorit sa mearga în localitatea Razboieni, unde pastreaza legaturi apropiate cu verisoarele sale. În schimb, în saptamâna urmatoare, în zilele de 8 si 9 noiembrie 2008, aceasta a fost la domiciliul intimatei, asa încât fara nici un motiv intimata s-a adresat executorului judecatoresc. Contestatorul a sustinut ca nu a existat nici o opozitie din partea sa ca intimata sa ia minora si saptamâna urmatoare, respectiv în zilele de 15 si 16 noiembrie. Executorul judecatoresc a modificat programul de vizitare, stabilindu-l în fiecare saptamâna, contestatorul apreciind aceasta drept un abuz si un mijloc de a tulbura cresterea si dezvoltarea minorei.

Pentru a hotarî admiterea în parte a contestatiei instanta a retinut ca prin sentinta civila nr. 476 din 19 februarie 2007 a Judecatoriei Roman, ramasa definitiva prin neapelare, s-a stabilit în conformitate cu prevederile art. 43 Cod fam., în favoarea intimatei M.L. un program de vizitare a minorei N.E.N., nascuta la 14 aprilie 1998, încredintata contestatorului spre crestere si educare prin sentinta civila nr. 2304 din 15 noiembrie 2005 a Judecatoriei Roman. În cadrul acestuia s-a stabilit dreptul intimatei de a lua minora la locuinta sa în prima si a treia saptamâna din fiecare luna, de sâmbata de la ora 10,00 pâna duminica la ora 18,00, câte o saptamâna în vacantele scolare de Craciun si Pasti si o luna în vacanta scolara de vara în intervalul 1 august – 31 august a fiecarui an.

Intimata si-a manifestat dorinta de a lua minora la locuinta sa, în conformitate cu acest program de vizitare, în zilele de 1 si 2 noiembrie 2008. Aceasta dorinta a intimatei nu a putut fi transpusa în practica, debitorul motivând ca in zilele respective minora a dorit sa se deplaseze în com. Razboieni, jud. Neamt. Indiferent daca aceasta sustinere este sau nu reala si chiar daca, într-adevar, minora este cea care si-a manifestat dorinta de a pleca din localitate, demersul intimatei (a carui legitimitate este recunoscuta prin titlul executoriu) a ramas fara rezultat. Instanta a apreciat ca era îndatorirea debitorului (având în vedere ca minora i-a fost încredintata acestuia spre crestere si educare, iar vârsta acesteia prezuma un nivel de dezvoltare psihologica si emotionala care sa permita acceptarea unor astfel de restrictii) sa ia toate masurile necesare care sa permita executarea întocmai a hotarârii judecatoresti. Omitând sa adopte o conduita suficient de diligenta, contestatorul a pus intimata în postura de a fi nevoita sa solicite executarea silita a hotarârii judecatoresti. Asadar, culpa pentru declansarea procedurii de executare silita îi revine contestatorului.

Primind cererea de executare silita, executorul judecatoresc a întocmit procesul-verbal nr. 1/556 din 10 noiembrie 2008 în cuprinsul caruia, transpunând într-o maniera proprie dispozitivul titlului executoriu, a mentionat ca debitorul este obligat sa permita luarea minorei în fiecare zi de sâmbata si duminica. Este evident ca o astfel de mentiune excede titlului executoriu (care stabileste acest drept al creditoarei numai în prima si a treia saptamâna din fiecare luna), executorul adaugând la hotarârea judecatoreasca. În atari conditii, procesul-verbal este lovit în parte de nulitate, doar sub acest aspect. Cu privire la celelalte mentiuni inserate în cuprinsul procesului-verbal, instanta a retinut ca acestea corespund obligatiilor stabilite prin titlul executoriu, asa încât critica de nelegalitate nu este întemeiata.

Instanta a retinut, în acest context, ca desi în cuprinsul procesului-verbal se mentioneaza un program de vizitare în alta modalitate decât cea stabilita de titlul executoriu, în perioada ce a urmat acesta a fost executat potrivit hotarârii judecatoresti, aspect recunoscut de contestator.

În ceea ce priveste somatia emisa la data de 10 noiembrie 2008, instanta a constatat ca prin aceasta contestatorului i se pune în vedere sa permita luarea minorei în ziua de 15 noiembrie 2008 (reluându-se, practic, mentiunea din partea finala a procesului-verbal anterior). Aceasta solicitare a executorului rezista criticii de nelegalitate, având în vedere ca respecta întocmai obligatia stabilita prin titlul executoriu (fiind vorba de a treia saptamâna din luna). Din acest motiv, actul de executare contestat a fost mentinut.

Cât priveste executarea silita referitoare la plata sumei de 812 RON, stabilita prin procesul-verbal nr. 1/556 din 10 noiembrie 2008, instanta a constatat ca, întocmai cum s-a aratat în cele ce preced, executarea s-a declansat din culpa contestatorului, care nu a luat masurile adecvate pentru îndeplinirea dispozitiilor cuprinse în titlul executoriu pentru prima saptamâna din luna noiembrie. Este, asadar, culpa sa, asa încât nu poate fi exonerat de obligatia de plata a cheltuielilor aparute în cursul executarii silite.

Etichete: