Top

Sentinta civila

Dosar nr. 985/239/2008

INSTANTA,

Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul instantei sub nr. 985/239/2008, ulterior precizata, reclamantul Dinca Corneliu, cu domiciliul ales la Cabinet Avocat Mogos Ion din municipiul Iasi str. Gh. Asachi nr. 15 judetul Iasi, a chemat în judecata pe pârâta Dinca (Vararu) Doina, domiciliata în satul Poiana comuna Deleni judetul Iasi, solicitând instantei ca, pe baza probelor administrate, sa se dispuna partajarea bunurilor comune dobândite în cursul casatoriei, fara cheltuieli de judecata.

A aratat reclamantul ca în urma casatoriei cu pârâta au fost dobândite o serie de bunuri comune, imobile si mobile.

A sustinut reclamantul ca masa bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei se compune din imobile, respectiv casa de locuit din BCA, acoperita cu azbociment, compusa din 6 camere, suprafata de 300 mp teren împrejmuit cu gard de scândura si porti de fier, un grajd acoperit cu azbociment si o bucatarie de vara acoperita cu azbociment, casa care are trei sobe de teracota, faianta bucatarie, dusumea doua camere, ornamente ipsos, tâmplarie, tencuiala exterioara, trotuare, magazie cu doua camere, beci, garaj, fântâna, instalatie de apa cu bazin prin cadere, cuptor si WC, toate aflate pe teritoriul comunei Deleni sat Poiana judetul Iasi, precum si o serie de mai multe bunuri mobile, respectiv garnituri mobila de sufragerie si dormitor 500 lei, patru covoare persane 1500 lei, un pian 2000 lei, un televizor color 300 lei, un frigider 1000 lei, un aragaz cu trei ochiuri 500 lei, o masina de spalat 1000 lei, un serviciu de masa 200 lei, vesela 300 lei, lenjerie de pat 100 lei, o vitrina 500 lei, un recamier 200 lei, un sifonier 300 lei, mobila de bucatarie 1000 lei, masca chiuveta 150 lei, masa 100 lei, 3 tablouri mari pictate 200 lei, 3 scaune tapitate 150 lei, 2 fotolii 200 lei, un casetofon 150 lei, o butelie 150 lei, un circular 400 lei, 2 ceaune de aluminiu de 30 litri si 10 litri 100 lei, 3 ceaune mici 80 lei, un cazan aluminiu de 50 litri 150 lei, 4 butoaie de plastic de 200 litri, 100 litri si 2 de 60 litri 300 lei, resou electric cu doua ochiuri 100 lei, polizor 500 lei, menghina 300 lei, topor secure ferastrau 300 lei, scule gradina 200 lei.

Precizându-si actiunea, reclamantul a solicitat instantei sa constate ca are o cota de 70% din masa bunurilor comune, aratând ca are o contributie covârsitoare la dobândirea acestor bunuri comune.

A aratat instantei ca doreste ca reclamantului sa-i fie atribuit imobilul casa de locuit si anexele gospodaresti, în timp ce pârâtei sa-i fie atribuite toate bunurile mobile, cu obligarea la plata unei sulte.

În drept, si-a întemeiat cererea pe dispozitiile art. 36 alin. 1 C.fam.

În dovedire, a fost solicitata proba cu acte, interogatorii, martori si expertize tehnice.

Pârâta, desi legal citata, nu s-a prezentat în fata instantei si nici nu a formulat întâmpinare.

În cursul cercetarii judecatoresti a fost administrata proba cu înscrisuri; proba cu doi martori, declaratiile sub juramânt ale acestora fiind atasate la dosarul cauzei; si proba cu expertiza tehnica judiciara imobiliara, a carei concluzii au fost depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Având în vedere dispozitiile art. 673 indice 5, respectiv faptul ca partile nu se înteleg cu privire la partajarea bunurilor si la masa partajabila, fata de întreg ansamblul probator administrat în prezenta cauza, instanta retine ca, potrivit art. 728 C.civ. „Nimeni nu poate fi obligat a ramâne în indiviziune. Un coerede poate oricând cere împarteala, chiar când ar exista conventii sau prohibitii contrarii”.

În temeiul art. 673 indice 5 C.civ, daca partile nu se învoiesc, instanta va stabili bunurile supuse împartelii, calitatea de coproprietar, cota-parte ce se cuvine fiecaruia si creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unii fata de altii. În temeiul celor stabilite potrivit alin. 1, ea procedeaza la formarea loturilor si la atribuirea lor. În cazul în care loturile nu sunt egale în valoare, ele se întregesc printr-o suma de bani”.

Având în vedere actele depuse la dosar, vazând si pozitia procesuala a partilor, precum si valorile necontestate ale bunurilor mobile, instanta constata ca masa bunurilor comune dobândite de parti în timpul casatoriei se compune din bunuri imobile si mobile, respectiv o casa de locuit din BCA, acoperita cu azbociment, compusa din 6 camere, suprafata de 300 mp teren împrejmuit cu gard de scândura si porti de fier, un grajd acoperit cu azbociment si o bucatarie de vara acoperita cu azbociment, casa care are trei sobe de teracota, faianta bucatarie, dusumea doua camere, ornamente ipsos, tâmplarie, tencuiala exterioara, trotuare, magazie cu doua camere, beci, garaj, fântâna, instalatie de apa cu bazin prin cadere, cuptor si WC, toate aflate pe teritoriul comunei Deleni sat Poiana judetul Iasi, precum si o serie de mai multe bunuri mobile, respectiv garnituri mobila de sufragerie si dormitor 500 lei, patru covoare persane 1500 lei, un pian 2000 lei, un televizor color 300 lei, un frigider 1000 lei, un aragaz cu trei ochiuri 500 lei, o masina de spalat 1000 lei, un serviciu de masa 200 lei, vesela 300 lei, lenjerie de pat 100 lei, o vitrina 500 lei, un recamier 200 lei, un sifonier 300 lei, mobila de bucatarie 1000 lei, masca chiuveta 150 lei, masa 100 lei, 3 tablouri mari pictate 200 lei, 3 scaune tapitate 150 lei, 2 fotolii 200 lei, un casetofon 150 lei, o butelie 150 lei, un circular 400 lei, 2 ceaune de aluminiu de 30 litri si 10 litri 100 lei, 3 ceaune mici 80 lei, un cazan aluminiu de 50 litri 150 lei, 4 butoaie de plastic de 200 litri, 100 litri si 2 de 60 litri 300 lei, resou electric cu doua ochiuri 100 lei, polizor 500 lei, menghina 300 lei, topor secure ferastrau 300 lei, scule gradina 200 lei..

În ceea ce priveste cota de partajare a bunurilor comune, instanta urmeaza sa admita în parte prezenta cerere, stabilind partajarea acestora în cota de jumatate si nu 70% cât a solicitat reclamantul prin actiunea introductiva de instanta.

Instanta recunoaste faptul ca reclamantul a avut venituri substantial mai mari decât cele ale pârâtei si ca acesta a fost singura persoana care aducea bani efectiv în fosta gospodarie a partilor.

Dar, totodata, instanta va avea în vedere si munca în gospodaria casnica prestata de pârâta precum si ajutorul dat de catre parintii acesteia la constructia casei, însisi martorii propusi de catre reclamant aratând faptul ca pârâta s-a ocupat de cresterea copiilor, menajul casei si de gospodarie.

Prin urmare, observând si jurisprudenta constanta a instantelor judecatoresti în aceasta materie, precum si literatura juridica de specialitate, instanta va stabili o cota de jumatate din bunurile comune dobândite în timpul casatoriei în favoarea fiecareia dintre parti.

Vazând concluziile raportului de expertiza efectuat în prezenta cauza (filele 41-56 din dosar), instanta a stabilit faptul ca valoarea de circulatie a imobilului casa de locuit, a terenului aferent si a anexelor gospodaresti este de 239246,02 lei. Observând atitudinea procesuala a pârâtei, care nu a contestat valoarea bunurilor mobile prezentata de catre reclamant, instanta retine ca valoarea totala a acestora este de 12930 lei.

Având în vedere si sustinerile reclamantului, coroborate cu declaratia martorului audiat în prezenta cauza, instanta va atribui în natura reclamantului imobilul casa de locuit, anexele gospodaresti si terenul aferent acestuia, în valoare totala de 239246,02 lei si va atribui în natura pârâtei toate bunurile mobile în valoare totala de 12930 lei.

Având în vedere aceasta atribuire în natura reclamantului si pârâtei, observând si valoarea de circulatie a bunurilor atribuite precum si inegalitatea loturilor, pentru egalizarea situatiei, reclamantul va fi obligat la plata unei sulte în cuantum de 113158,01 lei în favoarea pârâtei.

În baza dispozitiilor art. 274 C.proc.civ., instanta va lua act de faptul ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata.

Având în vedere ca nu a fost achitata diferenta de bani pentru efectuarea raportului de expertiza în prezenta cauza, instanta va obliga pe reclamant si pe pârâta sa plateasca expertului Mihalache Nicu suma de 1890 lei, reprezentând aceasta diferenta. Un exemplar de pe hotarâre va fi comunicat si expertului mai sus aratat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Admite în parte actiunea formulata de reclamantul *****************, în contradictoriu cu pârâta **********************************, asa cum a fost ea precizata.

Constata ca masa bunurilor comune dobândite de parti în timpul casatoriei se compune din bunuri imobile si mobile, respectiv o casa de locuit din BCA, acoperita cu azbociment, compusa din 6 camere, suprafata de 300 mp teren împrejmuit cu gard de scândura si porti de fier, un grajd acoperit cu azbociment si o bucatarie de vara acoperita cu azbociment, casa care are trei sobe de teracota, faianta bucatarie, dusumea doua camere, ornamente ipsos, tâmplarie, tencuiala exterioara, trotuare, magazie cu doua camere, beci, garaj, fântâna, instalatie de apa cu bazin prin cadere, cuptor si WC, toate aflate pe teritoriul comunei Deleni sat Poiana judetul Iasi, precum si o serie de mai multe bunuri mobile, respectiv garnituri mobila de sufragerie si dormitor 500 lei, patru covoare persane 1500 lei, un pian 2000 lei, un televizor color 300 lei, un frigider 1000 lei, un aragaz cu trei ochiuri 500 lei, o masina de spalat 1000 lei, un serviciu de masa 200 lei, vesela 300 lei, lenjerie de pat 100 lei, o vitrina 500 lei, un recamier 200 lei, un sifonier 300 lei, mobila de bucatarie 1000 lei, masca chiuveta 150 lei, masa 100 lei, 3 tablouri mari pictate 200 lei, 3 scaune tapitate 150 lei, 2 fotolii 200 lei, un casetofon 150 lei, o butelie 150 lei, un circular 400 lei, 2 ceaune de aluminiu de 30 litri si 10 litri 100 lei, 3 ceaune mici 80 lei, un cazan aluminiu de 50 litri 150 lei, 4 butoaie de plastic de 200 litri, 100 litri si 2 de 60 litri 300 lei, resou electric cu doua ochiuri 100 lei, polizor 500 lei, menghina 300 lei, topor secure ferastrau 300 lei, scule gradina 200 lei.

Constata ca partile din prezenta cauza, fosti soti, au o contributie egala de 50% în dobândirea bunurilor comune în timpul casatoriei.

Atribuie în natura reclamantului bunurile imobile în valoare totala de 239246,02 lei, respectiv o casa de locuit din BCA, acoperita cu azbociment, compusa din 6 camere, suprafata de 300 mp teren împrejmuit cu gard de scândura si porti de fier, un grajd acoperit cu azbociment si o bucatarie de vara acoperita cu azbociment, casa care are trei sobe de teracota, faianta bucatarie, dusumea doua camere, ornamente ipsos, tâmplarie, tencuiala exterioara, trotuare, magazie cu doua camere, beci, garaj, fântâna, instalatie de apa cu bazin prin cadere, cuptor si WC, toate aflate pe teritoriul comunei Deleni sat Poiana judetul Iasi.

Atribuie în natura pârâtei toate bunurile mobile în valoare totala de 12930 lei, respectiv garnituri mobila de sufragerie si dormitor 500 lei, patru covoare persane 1500 lei, un pian 2000 lei, un televizor color 300 lei, un frigider 1000 lei, un aragaz cu trei ochiuri 500 lei, o masina de spalat 1000 lei, un serviciu de masa 200 lei, vesela 300 lei, lenjerie de pat 100 lei, o vitrina 500 lei, un recamier 200 lei, un sifonier 300 lei, mobila de bucatarie 1000 lei, masca chiuveta 150 lei, masa 100 lei, 3 tablouri mari pictate 200 lei, 3 scaune tapitate 150 lei, 2 fotolii 200 lei, un casetofon 150 lei, o butelie 150 lei, un circular 400 lei, 2 ceaune de aluminiu de 30 litri si 10 litri 100 lei, 3 ceaune mici 80 lei, un cazan aluminiu de 50 litri 150 lei, 4 butoaie de plastic de 200 litri, 100 litri si 2 de 60 litri 300 lei, resou electric cu doua ochiuri 100 lei, polizor 500 lei, menghina 300 lei, topor secure ferastrau 300 lei, scule gradina 200 lei.

Obliga pe reclamant la plata unei sulte în cuantum de 113158,01 lei în favoarea pârâtei.

În baza dispozitiilor art. 274 C.proc.civ., ia act de faptul ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata.

Obliga pe reclamant si pe pârâta sa plateasca expertului Mihalache Nicu suma de 1890 lei.

Un exemplar de pe hotarâre va fi comunicat si expertului mai sus aratat.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 23.04.2009.

PRESEDINTE, GREFIER,

Pristavu Codrin Mirel Dobos Mirela

Red./tehnored. P.C.M.

4 ex.

11.05.2009

Etichete: