Top

Acţiune in constatare. Art. 111 Cod procedura civila. Admisibilitate

Prin cererea înregistrata pe rolul judecatoriei Iasi sub nr. 14465/245/2008, reclamantul A.F. a chemat în judecata pe pârâta SC M.T SA solicitând instantei sa pronunte o hotarâre care sa tina loc de act autentic de vânzare cumparare pentru camera de camin nr. XX situata in Iasi.

În motivarea cererii, reclamantul a aratat ca, la data de 13.08.1999 a încheiat sub forma unui înscris sub semnatura privata contractul de vânzare cumparare nr. 84/13.08.1999 având ca obiect camera de camin. Pentru imobil a fost stabilit un pret de 1250 USD care a fost achitat integral, 40% la data semnarii contractului, iar restul in rate conform graficului stabilit prin contractul de vânzare cumparare. La data de 13.08.1999 s-a semnat procesul verbal de predare primire a camerei. Sustine reclamantul ca de la data semnarii contractului si pana in prezent a folosit in mod continuu imobilul si a achitat toate taxele si impozitele acestuia.

La termenul din data de 10.09.2008 reclamantul si-a modificat obiectul cererii si a solicitat sa se constate ca este proprietarul camerei de camin. In motivarea cererii a aratat ca hotarârea ii este necesara pentru consolidarea dreptului de proprietate asupra camerei de camin si pentru realizarea opozabilitatii fata de terti in conditiile in care împotriva paratei a fost declansata procedura insolventei si nu mai poate formula o actiune in realizare împotriva acesteia.

Prin sentinta civila nr. 15039/10.12.2008 actiunea astfel cum a fost precizata a fost admisa pentru urmatoarele considerente.

În fapt, la data de 13.08.1999 reclamantul A.F., în calitate de cumparator si pârâta SC MT SA in calitate de vânzator au încheiat, prin înscris sub semnatura privata, un contract de vânzare-cumparare înregistrat sub nr.84/1999 având ca obiect camera de camin nr. XX situata in Iasi. Conform contractului pretul imobilului a fost stabilit de parti la suma de 1250 USD si a fost achitat integral, o parte in avans (astfel cum rezulta din art. 3 lit. a din contractul încheiat intre parti) iar restul prin rate bancare la BCR conform graficului stabilit in contract. Faptul ca reclamantul a achitat in întregime pretul imobilului achizitionat rezulta si din adeverinta emisa de catre parata catre BCR Iasi coroborata cu Ordinul de plata din data de 21.10.2002, din care rezulta achitarea ratelor 19-24 de catre reclamant. Instanta mai retine ca obiectul contractului l-a reprezentat doar vânzarea-cumpararea camerei de camin nr. 24 fara a fi înstrainata si cota parte din dreptul de proprietate asupra terenului pe care se afla situat imobilul din Iasi str. Mihail Sturdza nr. 26 din care face parte camera cu nr. 24.

În drept, instanta are în vedere ca potrivit dispozitiilor art. 111 Cod procedura civila partea care interes poate sa faca cerere pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului.

Aplicând aceste dispozitii legale la situatia de fapt retinuta în cauza, instanta apreciaza ca reclamantul nu are la dispozitie o actiune în realizare deoarece contractul de vânzare-cumparare având ca obiect imobilul camera de camin nr. 24 este valabil încheiat prin simplul acord de vointa al partilor deoarece potrivit dispozitiilor art. 1295 Cod civil, „vinderea este perfecta între parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator, în privinta vânzatorului, îndata ce partile s-au învoit asupra lucrului si asupra pretului, desi lucrul înca nu se va fi predat si pretul înca nu se va fi numarat”.

În consecinta, prin simplul acord de vointa al partilor (solo consensu), s-a realizat atât încheierea contractului fara îndeplinirea vreunei alte formalitati, cât si transferul dreptului de proprietate de la vânzator la cumparator independent de remiterea lucrului vândut si a pretului în momentul încheierii contractului.

În cauza dedusa judecatii, instanta constata ca partile s-au învoit atât asupra lucrului, respectiv camera de camin cât si asupra pretului, si anume 1250 USD. Mai mult a avut loc atât plata integrala a pretului cat si predarea primirea bunului care a format obiectul conventiei. In aceste conditii a operat transferul dreptului de proprietate asupra camerei de camin nr. 24 de la parata la reclamant fara a fi necesara încheierea contractului de vânzare cumparare in forma autentica care este ceruta ca o conditie de valabilitate doar in situatia in care se vând terenuri nu si constructii or, in cazul de fata s-a înstrainat doar camera de camin fara a fi înstrainata si cota parte din dreptul de proprietate asupra terenului pe care se afla situat imobilul din Iasi str. Mihail Sturdza nr. 26 din care face parte aceasta camera.

Pentru aceste considerente instanta apreciaza ca cererea reclamantului este admisibila fiind întrunite conditiile art. 111 Cod procedura civila. În consecinta, având în vedere ca actiunea formulata este întemeiata, instanta urmeaza sa o admita si sa constate ca reclamantul este proprietarul camerei de camin nr. 24 situata in imobilul din Iasi str. Mihail Sturdza nr. 26.

În temeiul art. 274 din Codul de procedura civila instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: