Top

Revizuire

TRIBUNALUL MILITAR IASI

DOSAR NR. 34/739/2008

SENTINTA NR. 41

Sedinta publica din data de 03 decembrie 2008

TRIBUNALUL MILITAR ,

Prin cererea adresata Parchetului Militar Iasi, condamnatul C. S. L. a solicitat revizuirea deciziei penale nr. 104/25.04.2001 pronuntata de catre Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti în dosarul nr. 136/2000 al Tribunalului Militar Iasi.

În urma verificarilor efectuate de catre Parchetul Militar Iasi, a fost sesizata instanta, Tribunalul Militar Iasi, cu referatul din data de 16 octombrie 2008 prin care se propune respingerea cererii de revizuire, ca neîntemeiata, pentru considerentul ca cererea de revizuire nu se încadreaza în prevederile art. 394 lit. „c” Cod procedura penala, respectiv „ un înscris care a servit ca temei al hotarârii a carei revizuire se cere a fost declarat fals” si nici pe vreun alt caz de revizuire prevazut de art. 394 Cod procedura penala.

Analizând actele si lucrarile cauzei, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin sentinta nr. 167 din 22 noiembrie 2000, pronuntata în dosarul nr. 136/2000, Tribunalul Militar Iasi l-a achitat pe C.S.L. pentru savârsirea infractiunii de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana care are în sânge o îmbibatie alcoolica ce depaseste limita legala”, fapta prevazuta si pedepsita de art. 37 al. 1 din Decretul 328/1966 rep. În esenta, condamnatul a fost achitat deoarece s-a apreciat de catre instanaa de fond ca recoltarea probelor biologice nu a fost realizata cu respectarea dispozitiilor legale.

Împotriva aceste solutii a declarat apel Parchetul Militar Iasi, iar Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti prin decizia nr. 104/25.04.2001, pronuntata în dosarul nr. 97/2001 a admis apelul si l-a condamnat pe C.S.L. la pedeapsa de un an si sase luni închisoare cu suspendarea executarii. Instanta a constatat ca recoltarea probelor biologice a fost efectuata cu respectarea dispozitiilor legale si in consecinta au fost incluse in materialul probator si avute în vedere la pronuntarea solutiei.

Recursul declarat de condamnat a fost respins prin decizia nr. 348/18.10.2001 pronuntata în dosarul nr. 145/2001 al Curtii Militare de Apel Bucuresti. În motivarea deciziei se arata conditiile în care au fost recoltate probele biologice si se concluzioneaza ca a fost respectata procedura de recoltare, recursul fiind respins ca nefondat.

Ulterior acestor hotarâri, condamnatul C.S.L. formuleaza o cerere de revizuire a solutiilor pronuntate în dosarele de mai sus.

Prin sentinta nr. 38/30 iunie 2005, pronuntata de catre Tribunalul Militar Iasi în dosarul nr. 38/2005, a fost respinsa cererea de revizuire formulata de condamnat în temeiul dispozitiilor art. 394 Cod procedura penala pentru „efectuarea unei noi expertize care ar constata fapte sau împrejurari noi care nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei”. Tribunalul a constatat ca fata de situatia de fapt si de drept retinuta de decizia 104/2001 a Tribunalului Militar Teritorial Bucuresti si de decizia 348/18.10.2001 a Curtii Militare de Apel nu s-au descoperit fapte sau împrejurari noi ce nu au fost cunoscute de instanta. Din oficiu, instanta a verificat daca nu sunt incidente alte dispozitii dintre cele prevazute de art. 394 Cod procedura penala, concluzionând prin respingerea cererii de revizuire.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel condamnatul. Prin decizia nr. 54/27.10.2005 pronuntata în dosarul nr. 43/Ap./2005 al Tribunalului Militar Teritorial Bucuresti a fost respins apelul, retinându-se ca probele biologice au avut certa valoare probanta si ca nu exista nici unul dintre celelalte cazuri prevazute de art. 394 Cod procedura penala pentru admiterea revizuirii.

Aceasta decizie a fost casata pentru lipsa de aparare.

Prin decizia nr. 34/19.06.2006 pronuntata în dosarul nr. 77/2006 de catre Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti, în rejudecarea apelului asupra sentintei nr. 38/2005 a Tribunalului Militar Iasi, a fost respins apelul condamnatului pentru aceleasi considerente retinute în decizia 54/2005.

Condamnatul formuleaza o noua cerere de revizuire, care a fost respinsa prin sentinta nr. 23/27 iunie 2007 pronuntata de catre Tribunalul Militar Iasi în dosarul nr. 13/739/2007 pentru considerentele ca recoltarea probelor biologice nu constituie fapte si împrejurari noi si sunt neîntemeiate.

Împotriva acestei sentinte condamnatul a declarat apel, care a fost respins prin decizia nr. 8/13.03.2008, pronuntata în dosarul nr. 13/739/2007 al Tribunalului Militar Teritorial Bucuresti, aratându-se ca: cererea de revizuire trebuie sa priveasca fapte si împrejurari noi, fiind inadmisibil ca pe calea revizuirii sa se prelungeasca probatiunea prin noi mijloace de proba pentru fapte stabilite anterior; elementele invocate de condamnat au fost avute în vedere de catre instante la pronuntarea hotarârilor. De asemeni, instanta de apel mai arata ca în cauza exista autoritate de lucru judecat deoarece prin sentinta nr. 38/2005 a Tribunalului Militar Iasi, definitiva prin decizia 48/19.09.2006 a Curtii Militare de Apel a mai fost respinsa o alta cerere de revizuire ale aceleiasi sentinte si pe aceleasi motive de fapt si de drept.

Recursul declarat de condamnat a fost respins prin decizia nr. 17/23.04.2008, pronuntata în dosarul nr. 20/81/2008 al Curtii Militare de Apel, prin care s-a aratat ca:

„De asemenea, în mod corect s-a apreciat ca probele noi trebuie sa aiba ca obiect elemente de baza în solutionarea procesului penal (existenta faptei, a vinovatiei, a unei cauze de încetare a procesului penal), iar nu elemente accesorii, cum ar fi cauza de agravare sau atenuare a raspunderii penale.

Întrucât aspectele invocate cu titlu de noutate în sustinerea cererii de revizuire au fost avute în vedere pe parcursul judecarii cauzei în fond, apel si recurs, în mod judicios s-a apreciat ca cererea era inadmisibil.

Mai mult, cererea de revizuire era inadmisibila si pentru existenta autoritatii lucrului judecat, deoarece prin sentinta nr.38/2005 a Tribunalului Militar Iasi, definitiva prin decizia nr.48/19 septembrie 2006 a Curtii Militare de Apel a mai fost respinsa o cerere de revizuire a aceleiasi sentinte, întemeiata pe acelasi caz.”

Prezenta cerere de revizuire a fost formulata de catre revizuientul C.S.L. în temeiul dispozitiilor art. 394 lit.”c” Cod procedura penala, aratându-se ca buletinul de recoltare a probelor biologice a fost fals.

La dosarul cauzei nu a fost depus nici un înscris din care sa rezulte ca acest buletin de recoltare a probelor biologice este fals, chiar daca se sustine ca au fost încalcate procedura de recoltare a probelor biologice, sigilarea, pastrarea, transportul, determinarea alcoolemiei, respectiv art. 7 din Instructiunile emise de Institutul de Medicina Legala „Mina Minovici”.

Aceste aspecte au fost analizate de catre instantele de judecata în cursul ciclului procesual fond-apel-recurs, iar asupra lor s-au pronuntat instantele cu autoritate de lucru judecat, hotarând ca proba a fost recoltata în conditii legale si a facut parte din ansamblul probator.

Revizuientul contesta pe calea unei cai extraordinare de atac, pentru aceleasi motive, o singura proba din cadrul procesului care a condus la condamnarea sa: proba biologica. Aceleasi motive le-a sustinut si în cadrul altor cereri de revizuire, întemeiate în drept pe alte cazuri prevazute de art. 394 Cod procedura penala.

Fata de considerentele expuse mai sus, ce pot fi sintetizate în doua motive: proba biologica nu a fost declarata falsa si exista autoritate de lucru judecat asupra motivelor invocate de revizuient chiar daca încadrarea în drept este alta, instanta urmeaza sa respinga cererea de revizuire si sa oblige revizuientul la plata cheltuielilor judiciare.

IN NUMELE LEGII,

H O T A R A ST E :

În temeiul dispozitiilor art. 403 al. 3 C.pr.pen. respinge cererea de revizuire formulata de catre C.S.L. asupra deciziei penale nr. 104/25.04.2001 a Tribunalului Militar Teritorial, definitiva prin decizia nr. 348/18.10.2001 a Curtii Militare de Apel.

Obliga revizuientul la plata catre stat a sumei de 300 lei, cheltuieli judiciare.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata astazi, 03 decembrie 2008, în sedinta publica.

Etichete: