Top

Actiune in constatare. Inadmisibilitate.

TIP SPETA: SENTINTA CIVILA
AUTOR: JUDECATORIA IASI
DOMENIU ASOCIAT: ACTIUNE IN CONSTATARE.

Dosar nr. 25249/245/2008

DATA SI NUMARUL: Sentinta civila nr. 11670/24.11.2009

TITLU: Actiune in constatare. Inadmisibilitate.

Prin decizia civila nr. 21187/245/2007 a tribunalului Iasi s-a dispus trimiterea
spre rejudecare a cererii reclamantilor M P si M E formulata in contradictoriu cu
pârâta B M pentru care s-a emis sentinta civila 3737/24.03.2008 motivat de lipsa
capacitatii de folosinta a paratei
La data trimiterii cererii spre rejudecare in cauza au fost introdusi
mostenitorii paratei in persoana numitilor B E si B C fata de care reclamanta
solicita constatarea dreptului de proprietate privind imobilul casa de locuit sit in
Iasi str. X si a anexelor gospodaresti precum si asupra suprafetei de 700 mp teren
sit la aceeasi adresa
În motivare se arata faptul ca la dat s e …. reclamantii au cumparat de la B M
si A printr-un înscris sub semnatura privata 700 mp teren situat în Iasi, str. U cu
vecinatatile la nord drum de acces, la sud fosta proprietate S N, la vest proprietatea B
Asi la est R N. La acel moment s-a predat pretul terenului si s-a intrat în posesia
acestuia, edificând în anul 1970 constructiile mentionate.
În drept s-au invocat dispozitiile art. 1890 si urm.C.pr.civ. si 111 C.pr.civ.
Cererea a fost legal timbrata.
S-au anexat copii xerox dupa: „act de proprietate pentru 99 ani”, foaie de
varsamânt din 27.12.1971, certificat fiscal din 16.03.2006, chitanta din 13.12.2002,
proces verbal înstiintate plata, adeverinta din 5.02.2003, certificat de mostenitor
200/1997.
La 11.06.2007 instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale
pasive a pârâtului Consiliul Local Iasi, exceptie admisa la 10.09.2007 prin sentinta
civila 9309. În baza art.165 C.pr.civ. s-a disjuns judecarea cauzei în contradictoriu cu
B M si s-a format prezentul dosar la care s-a atasat cel initial.
La 10.12.2007 reclamantii au depus precizari în sensul ca au înteles sa-si
restrânga obiectul actiunii la imobilul casa de locuit (casa de locuit 130 mp si doua
anexe de 55,5 mp, respectiv 7,5 mp) – fata de sentinta civila 7064/11.06.2007. La
21.01.2008 s-au încuviintat de catre instanta probele solicitate de reclamanti proba ce
au fost administrate la termenele urmatoare.
Fata de actele si lucrarile dosarului, instanta retine:
Desi au fost citata legal pârâtii nu s-au prezentat în instanta, nu a formulat
întâmpinare sau aparari în cauza, dând dovada de pasivitate.
În fapt, la 25.07.1970 reclamantii au încheiat cu autorul pârâtilor (calitate
procesuala dovedita cu certificatul de mostenitor depus la fila 12 dosar bunicul
paratilor ) un act de vânzare-cumparare intitulat „act de proprietate pentru 99 ani” –
înscris sub semnatura privata pentru 700 mp în Iasi, str.. Actul a fost semnat si de
catre pârâta care a aratat în cuprinsul acesteia ca nu mai are nici o pretentie de la
reclamanti. Din certificatul fiscal depus de catre reclamanti reiese faptul ca pe acest
teren este amplasata o constructie pe o suprafata de 193 mp iar din înstiintarea de
plata depusa la fila 10 dosar reiese faptul ca reclamantii platesc impozit pe aceasta
cladire.
Prin sentinta civila 7064/11.06.2007 – irevocabila – pronuntata de catre
Judecatoria Iasi în dosarul 20577/245/2006 s-a admis irevocabil actiunea reclamantilor
si s-a constatat ca pe 25.06.1970 a intervenit vânzarea-cumpararea suprafetei de 700
mp situata în str.Unr.7 având ca vânzatori pe B A – autorul pârâtei – si cumparatori
pe cei doi reclamanti iar ca vecinatati, S-V – Barabolschi Maria, N-E – Rotaru Maria,
N-V – str. Ursulea si S-E – Arsenie Iancu.
În drept, potrivit art. 111 Cod proc. civ. : „Partea care are interes poate sa faca
cerere pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept.Cererea nu poate fi primita
daca partea poate cere realizarea dreptului .”.
Actiunea în constatare este aceea prin care reclamantul urmareste sa obtina,
printr-o hotarâre judecatoreasca, constatarea existentei unui drept, fara a tinde ca
pârâtul sa fie obligat la executarea vreunei prestatii, ci numai la constatarea de catre
instanta a unor situatii sau raporturi juridice, astfel ca, o astfel de hotarâre nu poate
deveni titlu executoriu, neputând fi pusa în executare.
Din probele administrate în cauza – certificatele fiscale depuse la dosar
precum si declaratiile martorilor audiati – rezulta cu certitudine ca reclamantii au
construit un imobil de 193 mp, fara a detine autorizatie de constructie (nu este
depusa la dosar). Martorul audiat în aceasta cauza a aratat faptul ca, la scurt timp
dupa achizitionarea terenului, reclamantii l-au îngradit si au început ridicarea
constructiei casei ce a fost finalizata în anul 1971. Alaturi de aceasta casa de locuit
mai exista o serie de anexe gospodaresti : bucatarie si un cotet. Aceasta declaratie
este întarita si de declaratiile celor doi martori audiati în dosarul 20577/245/2006 –
depuse în copii xerox la dosar.
Instanta retine ca, în speta, calea actiunii în constatare nu poate fi utilizata de
catre reclamanti, deoarece acestia nu au facut dovada ca au cumparat de ala
autorul paratilotr odata cu terenul si casa de lociut ci dimpotriva arata
raclamantii ca imobilul a fost ridicata de autoarea lor Mai mult reclamantii si-au
intemeiat actiunea pe dis part 111 cpc in care se arata ca . Partea care are interes poate
sa faca cerere pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept.Cererea nu poate fi
primita daca partea poate cere realizarea dreptului .”.
Ori in fapt reclamantii nu au facut dovada ca le-a fost constituit in vreun fel
dreptul de proprietate asupra imobilului casa de lociuit drept care ar putea fi contestat de
catre parati (I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 3668 din 6
mai 2005). astfel incit instanta va face aplicarea dis part 111 cpc si anume ca,, Cererea nu
poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului .” urmind a respinge cererea.

Etichete: