Top

CONSTATARE DREPT DE PROPRIETATE. UZUCAPIUNE. POSESIE UTILĂ

Prin sentinta civila nr. 1503/24.10.2007, instanta a respins cererea având ca obiect constatare drept de proprietate formulata de reclamantii N.D. si N.A. în contradictoriu cu pârâtii M.A., N.C., N.A. si N.I. ca nefondata.

Pentru a decide astfel, instanta a retinut ca, chiar daca reclamantii stapânesc parte din terenul pretins în actiune si care provine din averea parintilor reclamantului N.D., respectiv defunctii N.I. si N.V., precum si din averea lui N.T., în raport de hotarârile judecatoresti depuse la dosar si atitudinea reciproca a partilor , rezulta ca posesia exercitata de reclamanti asupra terenului în litigiu nu este o posesie utila sub nume de proprietar si nestingherita de nimeni asa cum impun cerintele art. 1846. 1847 C.civ., dat fiind ca, în legatura cu aceste imobile au existat mai multe litigii, în unele între ele N.D. manifestându-se cu indiferenta prin neprezentare în instanta si prin neformulare de aparari, dar care au produs consecinte juridice si asupra lui, prin faptul ca terenul pe care îl poseda a fost supus unor împarteli judiciare neatacate cu recurs.

Etichete: