Top

Eliberarea de catre reclamanta A CEC urilor fara acoperire( fara disponibil în cont) Si refuzate la plata din lipsa de disponibil în cont Creeaza un incident de plata major, obligând Pârâta sa sesizeze în aceeasi zi Centrala incidentelor de Plati- aplic. disp. art. 13 din Regulamentul nr. 1/2001 Privind organizarea si functionarea BNR A centrului incidentelor de Plati

Prin actiunea înregistrata pe rolul Tribunalului Iasi, reclamantul SC BIG-VAL CONSTRUCT SRL a chemat în judecata pe pârâta BRD GROUPE SOCIETE GENERALE solicitând radierea înscrierii societatii pe care o reprezinta în CIP;sa se admita cererea pentru suspendarea înscrierii refuzurilor bancare în FNC, pâna la solutionarea fondului cauzei;comunicare sentintei de radiere pârâtei B.R.D. Groupe Societe General Agentia Nicolina Iasi pentru a se face demersurile necesare cererii de anulare a incidentului de plata privind CEC-ul; suspendarea înscrierii refuzurilor bancare în FNC, pâna la solutionarea fondului cauzei.
În motivarea actiunii reclamanta a aratat în fapt, în derularea activitatii comerciale a societatii la care este administrator a lasat la data de 20.06.2008 si la data de 26.06.2008 la un partener de afaceri S.C. EUROTECH SRL IASI, fila CEC seria K 303 numar 01457135 suma 2.601,23 EON si fila CEC seria BK 303 numar 01457136 suma 1.592,97 RON urmând ca acesta sa le introduca la decontare în datele de 18.07.2008 si 25.07.2008.
Apropiindu-se data de decontare a primului CEC mentionat mai sus si, desi stia ca urmeaza sa încaseze în contul societatii de la diversi clienti, dorea sa ajunga sa depuna si numerar în cont, începând cu data de 17.07.2008 pâna pe data de 23.07.2008 (asa cum se poate observa în desfasuratorul convorbirilor telefonice pe care l-a cerut de la VODAFONE) a sunat zilnic la B.R.D. Iasi Agentia Nicolina unde trebuia sa ajunga CEC-ul la decontare, iar doamna Oana Proca care se ocupa de contul societatii sale dupa ce verifica în calculator, îi spunea zilnic ca nu are nimic la plata.
În data de 23.07.2008 s-a deplasat la B.R.D. Agentia Nicolina sa depuna numerar banii necesari decontarii filei de CEC asteptate, întrucât urma sa plece din localitate, unde angajata B.R.D. i-a adus la cunostinta ca este înregistrat în CIP din data de 22.07.2008, întrucât nu a decontat CEC-ul despre care a facut vorbire.
A cerut explicatii persoanei care se ocupa de contul societatii sale care a spus ca datorita unei comunicari defectuoase cu Sucursala B.R.D. nu a ajuns CEC-ul la Agentie si nu aparea la plata.
Mentioneaza reclamanta ca nu a avut niciodata probleme de la înfiintarea firmei, si-a onorat cu strictete obligatiile asumate si nu a refuzat instrumente de plata si mai mult, nu ar fi refuzat la plata un instrument pentru o suma derizorie asa cum este cea de pe CEC-ul aratat mai sus. De asemenea, avea disponibil în cont la data emiterii cec-urilor. I-a întrebat pe cei de la banca (inclusiv directorul Agentiei) ce demersuri trebuie sa faca sa ceara radierea din CIP, spunându-i ca vor penaliza angajatul vinovat dar ca nu se poate cere radierea din CIP. Pârâta, desi era obligata sa-i spuna ca prima consecinta a înscrierii în CIP este ca celelalte cec-uri aflate în circuitul bancar se declara nule de catre banca fara acordul tragatorului, a omis cu buna stiinta sa îl încunostinteze despre acest incident, si i-a spus ca daca mai vin cec-uri le vor deconta.
Întrucât nu s-a mai lovit de o asemenea situatie, fiind un comerciant de buna credinta, le-a zis ca mai are un CEC la aceeasi societate care urma sa intre pe 25.07.2008, i-a întrebat daca sa-l sune si sa îi înapoieze cec-ul lasat si sa le plateasca numerar. I-au raspuns ca nu este nevoie, ca sa fie bani în cont ca vor deconta cec-ul, lucru total neadevarat întrucât dupa cum s e poate vedea si acest al doilea CEC a fost refuzat.
Referitor la carnetul de cec-uri care îl avea i-au spus sa-l predea bancii, lucru care l-a si facut în data de 24.07.2008, dar sa nu le ceara înapoi pe cele de traseu.
Reclamanta a achitat chiar în data de 23.07.2008 primul CEC seria BK 303 numar 01457135 cu chitanta nr. 0210986/23.07.2008 si al doilea CEC seria BK 303 numar 01457136 cu chitanta nr. 0211219/30.07.2008, dupa ce S.C. EUROTECH SRL a contactat-o si i-a spus ca nu s-a decontat cec-ul.
Mai mult, se poate vedea în mod clar ca refuzul CEC-ului seria BK 303 numar 0145735 are data de 24.07.2008, data ulterioara achitarii filei de CEC catre beneficiar în numerar.
Ulterior, în data de 31.07.2008 a primit prin curier rapid „Cererea de înscriere a refuzului bancar în FNC” aferenta CEC-ului seria BK 303 numar 1457136 si Somatia nr. 3670/25.07.2008 prin care îi aduc la cunostinta ca este în Interdictie bancara între 25.07.2008 si 25.07.2009. Pentru primul CEC din data de 18.07.2008 nu a primit nimic.
Cererea de înscriere a refuzului bancar în F NC la motivul refuzului la plata „cec refuzat din lipsa totala de disponibil, în cazul prezentarii la plata înainte de expirarea termenului de prezentare” si nu tragator în interdictie bancara sau CEC anulat, cum ar fi trebuit sa scrie daca era înscris în CIP dupa primul refuz din 24.07.2008 a CEC-ului seria BK 303 numar 01457135 si dupa predarea carnetului de CEC-uri în 24.07.2008. În plus, desi contul societatii sale tine de Agentia B.R.D. Nicolina, refuzurile au stampila Sucursalei BRD si nu a Agentiei asa cum ar fi trebuit si se scrie cu pixul „Refuzat”. Reiese în mod clar în data de 5.07.2008 nu era în CIP asa cum se mentioneaza si somatia trimisa, unde la motiv scrie „refuzat din lipsa totala disponibil la termen” si nu CEC anulat desi predase deja carnetul de CEC-uri în data de 24.07.2008 la Agentia B.R.D. Nicolina care îi spusese ca este înregistrat în CIP.
Astfel, considera ca datorita neglijentei angajatilor pârâtei Agentia BRD Nicolina Iasi, societatea sa a fost prejudiciata în mod direct, întrucât un an de zile nu mai poate lucra cu CEC-uri, lucru cu repercusiuni grave asupra derularii activitatii societatii, limitarea la accesul de credite, îndepartarea clientilor si altele.
Considera ca fata de starea de fapt care denota faptul ca a achitat datoriile, sumele înscrise pe CEC-uri, cererea pârâtei de înscriere a refuzului bancar în FNC nu se mai justifica.
Pârâta legal citata nu s-a prezentat în instanta dar a formulat i întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii aratând ca potrivit art. 13 Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la B.N.R. a Centralei Incidentelor de Plati (act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 120/9.03.2001), în ipoteza în care filele de cec – în speta – au fost refuzate la plata din lipsa de disponibil în cont, aflându-se în fata unui incident de plata major iar banca era obligata, ca în cursul aceleiasi zile sa sesizeze Centrala Incidentelor de Plati.
În speta, nu exista nici un temei de facto sau de jure care sa determine instanta de judecata sa decida radierea înscrierii acestui incident de plata.
Reclamanta a emis în favoarea S.C. EUROTEH SRL IASI, mai multe file de CEC – depuse la dosar odata cu cererea introductiva – fara a avea disponibil în cont.
În aceasta situatie, banca caruia i se prezinta asemenea instrumente de plata si titluri de credit, totodata, este obligata, sa raporteze acest eveniment denumit „incident de plata” la CIP de pe lânga BNR, altminteri este ea însasi pasibila de sanctiunile prevazute de art. 56 – 60 din Regulament.
În principiu, o cerere de radiere a incidentului de plata ar fi admisibila în ipoteza în care raportarea si înscrierea în CIP s-ar fi facut din eroarea bancii, ceea ce nu este cazul în speta.
Reclamanta depune la dosarul cauzei doua file de CEC prezentate la plata de beneficiara acestora – S.C. EUROTEH S.R.L. – fiind refuzate la plata pentru motivul cunoscut. Reclamanta, în calitatea sa de tragator (emitenta) a CEC-urilor a mai facut si alte plati prin alte instrumente de plata, deoarece doar prin simplul fapt de emitere a unor file CEC fara disponibil în cont, aflându-se deja în fata unui incident de plata major – asa cum este definit si reglementat de lege – art. 2 din Regulament.
Plata unei file CEC nu poate fi suplinita – potrivit legii – printr-un mijloc de plata, cum ar fi plata pe baza de chitanta.
CEC-ul asa cum este reglementat de Legea nr. 59/1934 (reactualizata) reprezinta un titlu de credit, un instrument de plata si este titlu executoriu.
Potrivit disp. art. 1 din lege, CEC-ul cuprinde ordinul neconditionat de a se plati o anumita suma de bani la prezentare.
Ordinul este dat întotdeauna unei banci, care are calitate de tras în cadrul CEC-ului, în timp ce emitentul se numeste tragator, iar cel în favoarea caruia s-a emis CEC-ul are calitate de beneficiar.
Fiind un ordin irevocabil si ferm, CEC-ul nu poate fi acceptat, în prealabil de catre tragator odata cu prezentarea sa la plata, iar potrivit art. 13 din lege, tragatorul – adica emitentul cec-ului – raspunde de plata.
Mai mult decât atât, ordinul de a se face plata prin CEC, nu se stinge prin moartea tragatorului iar ordinul de plata exista pâna la expirarea termenului de prezentare (a se vedea art. 33-34 din lege).
Eliberând CEC-uri fara acoperire (fara disponibil în cont), tragatorul suporta din oficiu doua consecinte sanctionatorii:
– prin înregistrarea incidentului de plata la CIP pierde dreptul de a mai
emite CEC-uri timp de un an de la înregistrare;
– este pasibil de raspundere penala, Legea nr. 59/1934 prevede în aceasta
ipoteza pedeapsa închisorii, desigur aceasta dispozitie se completeaza cu prevederile Codul penal.
Tribunalul analizând materialul probator administrat retine ca actiunea este nefondata
Reclamantul în derularea activitatii comerciale a societatii la care este administrator a lasat la data de 20.06.2008 si la data de 26.06.2008 la S.C. EUROTECH SRL IASI, fila CEC seria K 303 numar 01457135 suma 2.601,23 EON si fila CEC seria BK 303 numar 01457136 suma 1.592,97 RON urmând ca acesta sa le introduca la decontare în datele de 18.07.2008 si 25.07.2008.
Reclamantul sustine ca apropiindu-se data de decontare a primului CEC mentionat mai sus si, desi stia ca urmeaza sa încaseze în contul societatii de la diversi clienti, dorea sa ajunga sa depuna si numerar în cont, începând cu data de 17.07.2008 pâna pe data de 23.07.2008 însa aceasta dorinta a reclamantului nu s-a mai materializat. Faptul ca a sunat sau nu zilnic la B.R.D. Iasi Agentia Nicolina unde trebuia sa ajunga CEC-ul la decontare, iar persoana care se ocupa de contul societatii sale dupa ce verifica în calculator, îi spunea zilnic ca nu are nimic la plata, nu duce la stabilirea unei alte situatii de fapt decât cea reala, necontestata de altfel în nici un mod de reclamant( care doar încearca doar sa se justifice), respectiv faptul ca la data scadenta nu exista disponibil în cont pentru plata cec-lui emis.
Faptul ca în data de 23.07.2008 s-a deplasat la B.R.D. Agentia Nicolina sa depuna numerar banii necesari decontarii filei de CEC asteptate, întrucât urma sa plece din localitate, nu are nici un fel de relevanta, scadenta primului cec fiind la data de18.07.2008 data la care reclamantul trebuia sa se asigure ca avea disponibil în cont.
Toate sustinerile reclamantului, în sensul ca nu a avut niciodata probleme de la înfiintarea firmei, si-a onorat cu strictete obligatiile asumate si nu a refuzat instrumente de plata si mai mult, nu ar fi refuzat la plata un instrument pentru o suma derizorie asa cum este cea de pe CEC-ul aratat mai sus si ca a achitat în numerar prin chitanta suma respectiva nu sunt în masura sa determine instanta de judecata sa decida radierea înscrierii acestui incident de plata, nici unul din aceste motive neconstituind, potrivit legii, temei pentru a proceda în acest sens.
Reclamantul mai considera ca pârâta, era obligata sa-i spuna ca prima consecinta a înscrierii în CIP este ca celelalte cec-uri aflate în circuitul bancar se declara nule de catre banca fara acordul tragatorului, si a omis cu buna stiinta sa îl încunostinteze despre acest incident. Aceasta obligatie însa nu îi revine bancii nici in virtutea contractului încheiat , nici a legii. Dimpotriva reclamantul trebuia sa cunoasca consecintele faptei sale, nimeni neputând invoca necunoasterea legii.
Potrivit art. 13 Regulamentului nr. 1/2001 privind organizarea si functionarea la B.N.R. a Centralei Incidentelor de Plati (act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 120/9.03.2001), în ipoteza în care filele de cec – în speta – au fost refuzate la plata din lipsa de disponibil în cont, se creeaza un incident de plata major iar pârâta era obligata, ca în cursul aceleiasi zile sa sesizeze Centrala Incidentelor de Plati.
Astfel întrucât reclamanta a emis în favoarea S.C. EUROTEH SRL IASI, mai multe file de CEC fara a avea disponibil în cont, în mod legal pârâta în calitate de banca careia i se prezinta asemenea instrumente de plata si titluri de credit, era obligata, sa raporteze acest eveniment denumit „incident de plata” la CIP de pe lânga BNR, altminteri era ea însasi pasibila de sanctiunile prevazute de art. 56 – 60 din Regulament.
O cerere de radiere a incidentului de plata ar fi admisibila în ipoteza în care raportarea si înscrierea în CIP s-ar fi facut din eroarea bancii, ceea ce nu este cazul în speta, acest lucru fiind doar consecinta neglijentei administratorului reclamantei .
Fiind un ordin irevocabil si ferm, CEC-ul nu poate fi acceptat, în prealabil de catre tragator odata cu prezentarea sa la plata, iar potrivit art. 13 din lege, tragatorul – adica emitentul cec-ului – raspunde de plata.
Astfel, instanta constata ca nu datorita neglijentei angajatilor pârâtei Agentia BRD Nicolina Iasi, reclamanta a fost prejudiciata în mod direct, întrucât un an de zile nu mai poate lucra cu CEC-uri, lucru cu repercusiuni grave asupra derularii activitatii societatii, limitarea la accesul de credite, îndepartarea clientilor si altele, ci datorita propriei sale conduite, a lipsei sale de diligenta si a necunoasterii legii.
Eliberând CEC-uri fara acoperire (fara disponibil în cont), indiferent de cauza care l-a determinat si de conduita ulterioara a reclamantului, având în vedere rolul deosebit de important al acestor titluri de credit si formalismul excesiv în materie cambiala instanta constata ca pârâta nu a facut altceva decât sa aplice corect legea si nu exista nici un temei legal pentru a se dispune radierea înscrierii societatii pe care o reprezinta în CIP; suspendarea înscrierii refuzurilor bancare în FNC, pâna la solutionarea fondului cauzei;comunicare sentintei de radiere pârâtei B.R.D. Groupe Societe General Agentia Nicolina Iasi pentru a se face demersurile necesare cererii de anulare a incidentului de plata privind CEC-ul si suspendarea înscrierii refuzurilor bancare în FNC.

Etichete: