Top

Închiderea procedurii reorganizării judiciare şi falimentului. Nerezolvarea cererii referitoare la antrenarea răspunderii organelor de conducere ale societăţii. Consecinţe.

Prin cererea introductivă de instanţă, creditorul A.F.P. Vaslui a solicitat deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului S.C. „ONESCHI OIL” SRL Vaslui, cât şi atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere pentru prejudiciul rămas neacoperit după valorificarea activelor.
Chiar dacă la acea dată nu erau întrunite condiţiile legale pentru examinarea şi soluţionarea acţiunii întemeiate pe dispoziţiile art. 124 din Legea nr. 64/1995, judecătorul sindic avea obligaţia ca mai înainte de a deschide procedura să rezolve cererea creditorului privind antrenarea răspunderii conform investirii, neavând relevanţă că prin cerere nu s-a menţionat numele administratorului. Aceasta deoarece dispoziţiile art. 129 Cod procedură civilă obligau pe judecătorul sindic să stăruie în această privinţă prin toate măsurile ce le are la dispoziţie.
Aşa fiind, din moment ce a fost sesizat cu cererea respectivă, greşit a reţinut că posibilitatea valorificării acestui drept il are creditorul pe calea unei acţiuni separate.
Decizia comercială nr. 707/13.12.2004 a Curţii de Apel Iaşi prin care se admite recursul A.F.P. Vaslui împotriva sentinţei civile nr. 217/F/27.07.2004 a Tribunalului Vaslui. Ambele cauze au fost trimise spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
Decizia comercială nr. 707/13.12.2004
Decizia comercială nr. 708/13.12.2004

Etichete: