Top

Uzucapiunea. Întreruperea termenului de prescripţie prin adoptarea Legilor nr.58/1974 şi nr.59/1974.

Art. nr.1864 din Codul civil prevede două cazuri în care operează întreruperea naturală a prescripţiei iar unul din aceste cazuri priveşte situaţii în care lucrul este declarat neprescriptibil în urma unei transformări legale a naturii sau destinaţiei sale. Deşi terenurile nu au fost declarate, în mod expres, imprescriptibile prin transformarea legală a naturii sau destinaţiei, în sensul art.1864 pct.2 Cod civil, prin aceste legi ele au fost indisponibilizate.

Imprescriptibilitatea achizitivă fiind consecinţa directă a inalienabilităţii lucrului, indisponibilizarea terenurilor a produs şi efectul imprescriptibilităţii lor, cu consecinţa întreruperii prescripţiei achizitive.

Reclamanţii au dovedit posesia utilă exercitată de părinţii reclamantei asupra locuinţei, începând cu anul 1969 şi până la decesul fiecăruia din ei, uzucapiunea de 30 de ani fiind operantă conform art.1890-1894 Cod civil numai cu privire la casa de locuit.

Decizia civilă nr.299/12.02.2004

Decizia civilă nr.394/2004

Etichete: