Top

Proprietate comună pe cote părţi, forţată şi perpetuă. Suportarea cheltuielilor pentru întreţinerea părţilor comune din imobil.

Reclamantul a solicitat obligarea pârâtei, Asociaţia de proprietari la compensarea cheltuielilor de întreţinere restante pe care le are cu contravaloarea reparaţiilor pe care le-a executat, pe cheltuiala sa, la terasa blocului.

Administrarea, întreţinerea şi reparaţiile proprietăţii comune revin asociaţiei de proprietari, iar cheltuielile legate de acestea reprezintă cheltuieli comune. Unul dintre coproprietari poate efectua reparaţii la părţile comune din clădire, numai cu acordul asociaţiei de proprietari.

Cum în speţă lucrările au fost executate fără să existe hotărârea adunării generale, obligaţia de a achita contravaloarea acestora nu revine pârâtei. Coproprietarul care le-a efectuat le poate recupera de la ceilalţi coproprietari, în cotă parte conform Legii nr. 114/1996 şi Regulamentul dat în aplicarea legii.

Răspunderea patrimonială a asociaţiei de proprietari poate fi reţinută numai pentru actele şi faptele ce-i revin în competenţa stabilită prin lege specială. Compensaţia solicitată de reclamant nu îndeplineşte condiţiile cerute de art. 1145 Cod civil, creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă, iar pârâta nu este datoare reclamantului.

Decizia civilă nr. 1148/30.06.2004

Etichete: