Top

Coparticipare procesuală pasivă obligatorie. Acţiune în demolarea construcţiei executate fără autorizaţie

În acţiunile prin care se solicită desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal, în situaţia în care cel sancţionat contravenţional nu s-a conformat celor dispuse prin procesul-verbal de constatare, în temeiul Legii nr. 50/1991, părţile sunt stabilite prin lege: agentul constatator şi contravenientul, prin derogare de la normele de drept comun privind coproprietatea.
Regula coparticipării procesuale forţate nu se aplică în materie contravenţională, răspunderea fiind personală, iar desfiinţarea construcţiilor executate ilegal fiind o sancţiune administrativă, prin care părţile se repun în situaţia anterioară.
Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 419 din 13 octombrie 2010

Etichete: