Top

După modificarea Legii nr.10/2001 prin Legea nr.247/2005, în situaţiile prev.de disp.art.10 pct.8 şi 9, cât şi de art.11 alin.4, 5, 6 şi 8, proprietarul deposedat are posibilitatea să opteze pentru „despăgubiri acordate în condiţiile legii

Prin sentinţa civilă nr.216/2005 a Tribunalului Brăila s-a admis în parte contestaţia formulată de B.P., s-a modificat d.15430/2004 emisă de Primarul Municipiului Brăila şi s-a stabilit că valoarea echivalentă a imobilului imposibil de restituit este de 430.180.422 lei.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că imobilul a fost expropriat în baza D.184/1986 şi că lucrările pentru care s-a dispus exproprierea ocupă funcţional întregul teren, astfel încât nu este posibilă restituirea în natură, ci se impune acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent pentru întregul imobil, ce au fost calculate în baza unei expertize, urmând să se scoată din valoarea obţinută, valoarea actualizată a sumei de 49.960 lei încasată la acea dată de contestatorul B.P.

Împotriva acestei decizii a declarat apel contestatorul care a susţinut că preluarea imobilului s-a făcut fără titlu valabil, deoarece decretul de preluare nu a fost publicat în Monitorul Oficial. A susţinut că potrivit disp.art.2/2 alin.2 din Legea 10/2004, alegerea modalităţii de acordare a reparaţiilor a fost lăsată la latitudinea beneficiarului şi că optează pentru acordarea de despăgubiri.

Prin decizia civilă nr.772/8.09.2005 a Curţii de Apel Galaţi s-a admis apelul declarat de contestatorul P.B., a fost schimbată în parte sentinţa civilă, în sensul că s-a stabilit că reclamantul B.P. are dreptul la despăgubiri calculate potrivit standardelor internaţionale de evaluare, din care se scade valoarea actualizată a despăgubirilor primite, ce vor fi calculate de Comisia Centrală potrivit disp.titlului VII din Legea 247/2005 de modificare a Legii nr.10/2001-

Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut că indiferent de calificarea pe care o dă instanţa preluării imobilului, art.10 pct.8 şi 9 şi art.11 alin.4, 5, 6, 8 din Legea 10/2001, modificată şi completată prin Legea 247/2005 acordă posibilitatea proprietarului deposedat să opteze pentru despăgubiri acordate în condiţiile legii speciale privind regimul de stabilire şi plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate abuziv. Acestea se vor calcula la valoarea de piaţă de la data soluţionării notificării, stabilită potrivit standardelor internaţionale de evaluare, din care urmează să se scoată valoarea actualizată a despăgubirilor acordate, potrivit procedurii prevăzute din titlul VII din Legea 247/2005.

Etichete: