Top

Revendicare imobiliară

Dosar nr. 2500/189/2008

Revendicare imobiliara

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 1606/R

Sedinta publica de la 02 Decembrie 2009

Instanta constituita din:

PRESEDINTE IOLANDA-MIHAELA PASCARU

Judecator CORINA-SUZANA ARTENE

Judecator DANIELA MIHAELA MANOLE

Grefier MANUELA RUSU

Pe rol fiind la ordine pronuntarea cererilor de recurs formulate de C C ,C V ambii cu domiciliul în si C I- S, C S domiciliate , împotriva sentintei civile nr. 1914 din 22.06.2009 pronuntata de Judecatoria Bârlad ,dosar fond nr. 2500/189/2008 având ca obiect – revendicare.

La apelul nominal facut la pronuntare, lipsesc partile.

Dezbaterile în cauza au avut loc în sedinta publica de la 25 noiembrie 2009,sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi ce face parte integranta din prezenta decizie când având nevoie de timp pentru a delibera în baza dispozitiilor art. 260 Cod procedura civila a amânat pronuntarea pentru astazi 02 decembrie 2009.

Deliberând s-a dat solutia de mai jos;

TRIBUNALUL

Asupra recursurilor civile de fata;

Prin sentinta civila nr.1914/ din 22 iunie 2009a Judecatoriei Bârlad a fost respinsa ca nefondata actiunea reclamantelor C I S si C S si cererea reconventionala a pârâtilor C C si C V .

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca:

Prin cererea înregistrata la 22.07.2008 reclamantele au chemat în judecata pârâtii, solicitând obligarea acestora sa lase în deplina proprietate si folosinta suprafata de aproximativ 62 m.p. teren, granituirea proprietatilor si obligarea pârâtilor sa-si ridice constructiile si plantatiile edificate lânga proprietatea primilor.

În motivarea cererii s-a aratat ca pârâtii au înlaturat gardul de scânduri care se afla în spatele casei si au edificat un gard nou, pe alt amplasament.

De asemenea, pârâtii au construit, lipit de peretele casei reclamantilor, o magazie si au sapat o fundatie care a afectat peretele casei. În acest atelier pârâtii fac anumite lucrari cu un aparat care provoaca zgomot si vibratii.

Prin cerere reconventionala pârâtii au solicitat obligarea reclamantilor sa modifice peretele din spatele casei încât sa se încadreze în limitele proprietatii lor, sa modifice acoperisul casei în asa fel încât apele din ploi sa se scurga pe terenul lor si sa fie obligate pârâtele sa închida vederea din magazie spre proprietatea pârâtilor.

În cauza au fost luate interogatorii partilor, au fost audiati martorii M Gh si V M si au fost efectuate doua expertize, una cadastrala si una în constructii. De asemenea, la data de 15.05.2009 s-a efectuat o cercetare la fata locului.

Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut ca actiunea si cererea reconventionala sunt nefondate.

Astfel, din raportul de expertiza topo Bâca Iulian a rezultat ca pârâtii Cocioaba nu ocupa nici o suprafata de teren din proprietatea reclamantelor.

Din raportul de expertiza în constructii Emandache Dumitru a rezultat ca imobilul proprietatea reclamantilor exista în anul 1973 când pârâtii au cumparat proprietatea, pe acelasi amplasament, ca apa din precipitatii se evacueaza pe proprietatea reclamantelor, ca platforma de beton simplu pe care pârâtii au ridicat ulterior magazia este platforma fostului hambar si au vechimea de peste 50 de ani, iar magazia are o vechime de 25 de ani, având o fundatie de 30 cm. De asemenea, expertul a propus mentinerea constructiilor realizate de pârâti, atasate locuintei reclamantei deoarece structura de rezistenta este proprie si daca izolarea acustica este asigurata, din punct de vedere constructiv nu exista alt motiv care sa contravina cerintelor impuse unei cladiri.

Cu ocazia cercetarii la fata locului a rezultat ca reclamantele pot efectua lucrari de reparatii la peretele din latura de nord a casei si ca exista fisuri la casa reclamantelor atât în partea din spate cât si în cea din fata.

A rezultat asadar ca partile detin suprafetele de teren din actele lor de proprietate iar faptul ca reclamantele ocupa o suprafata de 1.05 m.p. din proprietatea pârâtilor nu justifica stabilirea unei linii de hotar avându-se în vedere ca se încadreaza în limitele de eroare admise prin regulamentul din 13.10.2006 privind întocmirea documentatiilor cadastrale.

Cu privire la magazia edificata de pârâti s-a avut în vedere ca si reclamantele au constructia la hat si ca pot efectua lucrarile de reparatii necesare.

Pe de alta parte lucrarile efectuate de pârât împiedica patrunderea apelor pluviale si degradarea fundatiei si ai peretilor casei reclamantelor.

În consecinta, fata de cele ce au precedat, au fost respinse actiunea principala si cererea reconventionala, ca nefondate.

Împotriva acestei sentinte au declarat recurs ambele parti.

Astfel ,C C si C V au invocat urmatoarele motive de recurs:

Instanta de fond a respins, în mod gresit cererea privind modificarea peretelui casei reclamantilor astfel încât sa se încadreze conform dispozitiilor legale în limitele proprietatii lor ,respectiv peretele sa fie amplasat la distanta prevazuta de Codul civil fata de hat.

S-a respins cererea reconventionala fara a se argumenta aceasta solutie si nu s-a explicat de ce a fost înlaturata expertiza efectuata de expert Bica Iulian Mihail care aliniaza gardul metalic al reclamantelor la care s-a vorbire pe aliniamentul punctelor 14-20.

Faptul ca acest aliniament trebuie sa fie cuprins între punctele 14-20 rezulta din schita si contractul de vânzare –cumparare din 1973 ,documentatia cadastrala, planul de încadrare în zona de la Primaria Bârlad precum si anexa nr. 3 a d-nei Bârzoi Aneta.

Din probele administrate rezulta ca reclamantele au ridicat o constructie noua fara autorizatie si ca aceasta constructie a fost amplasata pe hat si nu la distanta legala prevazuta de Codul civil.

Acest fapt rezulta din depozitia martorului M Gh si din concluziile la raportul de expertiza în constructii.

În mod gresit, instanta de fond a respins cererea prin care s-a solicitat la cererea reclamantelor sa închida vederea , aceasta constructie fiind doar la aproximativ 30- 40 cm. Fata de linia de hotar.

C I S si C S arata ca în cuprinsul cererii de recurs ca hotarârea instantei de fond nu este motivata, nu cuprinde argumentele de fapt si de drept ce au format convingerea instantei.

Cererea privind granituirea celor doua proprietati nu a primit o rezolvare corecta.

În mod netemeinic s-a respins cererea reclamantelor pentru ridicarea constructiilor edificate de intimatii – pârâti la o distanta mai mica decât cea legala.

Peretele din spatele casei lor pe care este montata acea magazie nu poate fi reparat.

Instanta trebuia sa tina cont de concluziile expertului în constructii Emandache care arata ca se impune demolarea magaziei ridicate de catre pârâti si sa se creeze pe lungimea peretelui un spatiu lat de 0,60 cm.

Din actele si lucrarile dosarului de fata , Tribunalul constata urmatoarele:

Din concluziile raportului de expertiza topometrica (expert Bîca Iulian Mihail) rezulta ca pârâtii nu ocupa nici o suprafata de teren din proprietatea reclamantelor.

Din autorizatia de executare lucrari nr. 3/1981 si din aerofotograma orasului care cuprinde terenul în litigiu rezulta ca în spatele constructiei C1 nu exista vreun spatiu de trecere ,asa încât aceasta constructie este amplasata pe linia de hotar.

Datorita faptului ca si constructia C3 se afla pe linia de hotar este necesar ca în prezent sa se efectueze o granituire a celor doua proprietati ,care aduce avantaje ambelor parti, clarificând unele litigii dintre ei.

Prin actiunea în granituire se urmareste refacerea hotarului initial dintre doua fonduri învecinate, realizându-se, de fapt, o identificare topografica a celor doua imobile, masurarea suprafetelor si stabilirea liniei de hotar în functie de probatoriul administrat .

Rezulta din proba stiintifica, efectuata respectiv raportul de expertiza topometrica ca se impune stabilirea liniei de hotar între cele doua proprietati pe punctele de contur 14-20-21-22-23-12 asa cum s-a aratat în dispozitivul deciziei .

Din raportul de expertiza în constructii efectuat de expert Emandache rezulta ca nu s-au identificat portiuni de teren pe lânga peretele casei din partea de nord a casei reclamantelor .

Faptul ca peretele de la nord nu a fost înlocuit rezulta din faptul ca s-a mentinut soclul pe partea pe care o avea înainte.

Evacuarea apelor de pe acoperisul reclamantelor se face prin burlanele montate pe proprietatea lor

Din concluziile aceluiasi raport de expertiza rezulta ca pârâtii au ridicat doua constructii , magazie si sopron (C3 si C4) în care s-a realizat o îmbinare a peretilor si acoperisului magaziei C3 cu peretele si acoperisul casei C1.

În acest fel au aparut si pot aparea , în continuare, degradari ale casei reclamantelor prin fisuri de suprafata în interiorul peretelui de la nord .Fisurile au aparut datorita tasarii inegale a terenului de sub talpa fundatiei provocate de patrunderea apelor din precipitatii.

Potrivit dispozitiilor art. 610 Cod civil cel ce ridica o constructie lânga un zid, fie comun sau nu este obligat sa lase o distanta prevazuta de lege sau de obiceiul particular fara a aduce vatamari vecinului.

Aceste constructii ridicate de pârâti se afla la o distanta mai mica de 2.00 m. si produc vatamari vecinului sau se impune sa fie ridicate.

Instanta de fond a respins în mod corect cererea reconventionala formulata de pârâtii deoarece asa cum s-a aratat mai sus, nu s-au constatat modificari la peretele din spatele casei reclamantelor si la gardul metalic.

Apele din ploi se scurg prin burlanele confectionate de reclamante, pe terenul proprietatea lor.

Nu s-au constatat existenta vreunui material de tâmplarie pe partea de nord a locuintei reclamantelor.

În peretele magaziei exista o usa blocata cu material lemnos, iar distanta de la acest perete fata de peretele nordic al casei este de 0,45 cm.

Propunerile ce au fost facute de expert nu au putut fi luate în considerare de instanta de fond si de instanta de control judiciar deoarece nu s-au formulat de catre ambele parti cereri în sensul celor propuse de expert.

Fata de cele aratate, Tribunalul constata ca recursul formulat de C I–si C S este întemeiat si prin urmare va modifica sentinta civila nr. 1914/22.06.2009.

Tribunalul va admite , în parte, actiunea civila formulata de recurentii reclamanti în contradictoriu cu intimatii pârâti

Tribunalul va stabili linia de hotar dintre cele doua proprietati conform celor aratate în dispozitivul deciziei si va obliga pârâtii sa ridice constructiile edificate C3 si C4.

Va mentine dispozitiile din sentinta cu privire la respingerea cererii reconventionale si va compensa cheltuielile de judecata efectuate pentru granituire obligând intimatul sa achite recurentelor diferenta cheltuielilor de judecata efectuate în fata primei instante în cuantum de 470 lei.

În baza art. 274 Cod procedura civila Tribunalul va obliga intimatul Cocioaba sa achite recurentelor cheltuieli de judecata în cuantum de 909,65 lei respingând cererea recurentelor de acordare a cheltuielilor de judecata efectuate în recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul declarat de recurentii C C si C V

Admite recursul declarat de recurentii C I S si C S împotriva sentintei civile nr 1914/22 iunie 2009 pe care o modifica în parte.

Admite în parte actiunea formulata de recurentii reclamanti în contradictoriu cu intimatii pârâti.

Stabileste linia de hotar între proprietatea recurentilor si proprietatea intimatilor pe punctele de contur 14-20-21-22-23-12 ( stâlp gard Cocioaba, colt casa CI Carp, Colt magazie C3 Cocioaba, colt magazie C3 Cocioaba, colt magazie C2 Carp, stâlp gard Cocioaba) stabilite de expertul Bica Iulian in anexa 1 a raportului de expertiza.

Obliga intimatii pârâti sa ridice constructiile magazie si sopron , identificate in expertiza tehnica în constructii efectuata de expertul Emandache Dumitru cu C3, respectiv C4

Compenseaza cheltuielile de judecata efectuate pentru granituire si obliga intimatii sa achite recurentilor diferenta cheltuielilor de judecata efectuate în prima instanta in cuantum de 470 lei.

Mentine dispozitia din sentinta cu privire la respingerea cererii reconventionale formulate de intimatii

Obliga intimatii sa achite recurentilor cheltuieli de judecata efectuate in recurs in cuantum de 909, 65 lei,

Respinge cererea intimatilor de acordare a cheltuielilor de judecata efectuate in recurs

Irevocabila

Pronuntata in sedinta publica azi 2 decembrie 2009.

Etichete: