Top

Pretentii

Dosar nr. 2197/189/2009 – pretentii

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIA CIVILA Nr. 14/A

Sedinta publica de la 22 Septembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE DANIELA MIHAELA MANOLE

Judecator ADINA ALEXANDRU

Grefier MANUELA RUSU

Pe rol fiind la ordine pronuntarea asupra cererii de apel formulata de reclamantii PS si PM în contradictoriu cu pârâta intimata –AAV cu sediul în Bucuresti, si intervenienta intimata BRD GROUPE SOCIETE GENERALE cu sediul în Bucuresti, B-dul Mihalache Turn BRD nr. 1-7,sector 1 , împotriva sentintei civile nr.3025/21.10.2009 pronuntata de Judecatoria Bârlad ,dosar fond nr. 2197/189/2009 având ca obiect – pretentii.

La apelul nominal facut la pronuntare, au lipsit partile.

Dezbaterile în cauza au avut loc în sedinta publica din 15 septembrie 2010, sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de sedinta din acea zi ce face parte integranta din prezenta decizie când având nevoie de un timp mai îndelungat pentru deliberare, instanta a dispus amânarea pronuntarii pentru astazi 22 septembrie 2010.

Deliberând s-a dat solutia de mai jos;

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de fata;

Prin sentinta civila nr. 3025 din 21.10.2009 Judecatoria Bârlad a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor Popa Constantin Silviu si PM , exceptie invocata de pârâta AAV prin reprezentantii legali si intervenienta principala principale BRD Groupe Societe Generale SA prin reprezentantii legali .

A respins actiunea obligatie de a face în sensul de a obliga pîrîta AAV sa înmâneze (sa achite) intervenientei principale BRD Groupe Societe Generale SA,suma asigurata în favoarea acesteia si obligarea pârâtei AVIVA, Asigurari de Viata SA sa restituie reclamantilor Popa Constantin Silviu si PM suma de 316 euro suma platita ca polita de asigurare dupa producerea evenimentului în perioada 21 decembrie 2007 – 21 octombrie 2009, actiune formulata de reclamantii Popa Constantin Silviu si PM Mihaela în contradictoriu cu pîrîta AAV, intervenienta principala fiind BRD Groupe Societe Generale SA, urmare a cererii de chemare în judecata în temeiul art. 56(1) cod proc.civila formulata de reclamanti.

Cheltuielile de judecata avansate de stat reprezentând taxa de timbru în suma de 10.423,72 lei de care au fost scutiti reclamantii ramânând în sarcina statului.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca:

La data de 1 iunie 2009, cu nr.2197 a fost înregistrata adresa Tribunalului Vaslui prin care s-a înaintat spre competenta solutionare cauza privind pe reclamantii Popa Constantin Silviu si PM în contradictoriu cu pîrîta AAV intervenient principal fiind BRD Groupe Societe Generale SA în care s-a pronuntat Decizia nr.691/R/COM din 27 aprilie 2009 prin care a fost admis recursul declarat de reclamanti împotriva sentintei civile nr.3230 pronuntata la data de 12 decembrie 2008 de Judecatoria Bârlad în dosar nr.3018/189/2008 ce a fost casata cu trimitere spre rejudecare aceleasi instante.

În considerentele deciziei civile s-a retinut ca reclamantii au chemat în judecata în temeiul art.57 Cod proc. civila si pe BRD Groupe Societe Generale SA, aceasta dobândind calitatea de intervenient ,calitate pe care si-o afirma si prin cererea depusa la 12 decembrie 2008, însa cu toate acestea instanta de fond ignora calitatea de parte în proces a BRD Groupe Societe Generale SA si în loc sa analizeze fondul litigiului, investita fiind cu cererea intervenientului, judeca pe exceptie, respingând actiunea facuta de o parte fara calitate procesuala activa.

Prin adresa initiala adresata Judecatoriei Bârlad si înregistrata cu nr. 3018 din 9 septembrie 2009 reclamantii PM si Popa Constantin Silviu cheama în judecata pîrîta AVIVA Asigurare de viata SA pentru a fi obligata la plata sumei de 48.770 EURO ,la restituirea sumei de 112 EURO reprezentând polita de asigurare achitata în decembrie 2007 pâna în prezent sub rezerva majorarii, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii reclamantul Popa Constantin Silviu sustine ca împreuna cu socrul sau Craciun Nelu au contractat un împrumut la BRD Groupe Societe Generale SA în valoare de 48.770 EURO cu o rata lunara initiala de 400 EURO, începând cu data de 21 iulie 2008 rata fiind de 450 EURO, fiind încheiat si un contract de asigurare cu pîrîta, rata politei de asigurare fiind de aproximativ 14 EURO/luna contractul încheiat pe o perioada de 272 luni începând cu data de 21 iunie 2007 pâna la data de 21 februarie 2030 si s-a derulat numai pâna la data de 18 decembrie 2007, când a decedat socrul sau CN însa au continuat sa plateasca aceasta polita de asigurare si dupa deces desi aceasta nu le ofera nici o protectie.

Au mai aratat reclamantii ca în ianuarie 2008 au depus dosarul de daune la BRD Groupe Societe Generale SA Sucursala Bârlad si în urma discutiei purtate cu reprezentantii bancii si ai societatii de asigurare li s-a spus ca nu sunt îndreptatiti sa primeasca suma asigurata, însa ulterior, în iunie 2008 au primit un raspuns prin care li s-a adus la cunostinta ca nu se va acorda suma asigurata deoarece persoana asigurata CN era în evidenta cu afectiuni foarte grave nedeclarate la data semnarii cererii de credit si de asigurare, desi între afectiunile prezentate în fisa medicala si cele care au condus la deces nu exista legatura de cauzalitate.

În sustinerea acestui punct de vedere reclamantii au aratat ca în chestionarul de asigurare raspunsul a fost sugerat prin folosirea unei tehnici de interogare tip „întrebare închisa” prin care nu i se oferea interpelatului o varianta de raspuns detailat, neexistând decât varianta de raspuns „Nu” fiind limitata posibilitatea de exprimare.

Prin întâmpinare pîrîta AVIVA Asigurare de Viata SA a solicitat respingerea cererii si a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active deoarece defunctul CN a contractat un împrumut de la BRD Groupe Societe Generale SA la data de 21 iunie 2007 si odata cu semnarea contractului de credit a optat pentru încheierea unei asigurari de viata atasata creditelor oferita de AAV, ori detinator si beneficiar al asigurarii în cazul intervenirii evenimentului asigurat, respectiv decesul membrului asigurat în conformitate cu prevederile contractuale, este BRD Groupe Societe Generale, ea fiind cea care are calitatea procesuala activa, actiunea fiind inadmisibila pentru lipsa calitatii procesuale active a reclamantilor.

În ce priveste fondul cauzei, pîrîta AAV a aratat ca defunctul Craciun Nelu a furnizat raspunsuri neadecvate la semnarea cererii de asigurare, astfel ca, daca s-ar fi cunoscut toate informatiile din dosarul medical al defunctului nu ar fi acceptat asigurarea.

În sedinta publica din 14 noiembrie 2009 reclamantii PM si Popa Constantin Silviu au chemat în judecata în temeiul art.57 Cod proc. civila pe pîrîta BRD Groupe Societe Generale SA aratând ca poate formula aceasta cerere deoarece aceasta societate ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantii cu mentiunea ca au fost determinati sa declanseze acest proces deoarece reprezentantii BRD Groupe Societe Generale nu a întreprins nici un demers în acest sens.

Prin întâmpinare BRD Groupe Societe Generale SA a apreciat ca fiind întemeiata actiunea reclamantilor , sustinând ca a fost înstiintata cu privire la decesul defunctului CN în luna ianuarie 2008, dupa care a trimis la pîrîta AAV cerere pentru plata indemnizatiei de deces, conform clauzelor de asigurare ,însa nu a primit nici un raspuns, iar când s-a revenit în iunie 2008 si a solicitat reevaluarea dosarului a primit raspunsul prin e-mail ca s-a decis sa nu se acorde indemnizatia de deces deoarece la data încheierii asigurarii, asiguratul avea afectiuni nedeclarate.

Prin sentinta civila nr.3230 pronuntata la data de 12 decembrie 2008 de Judecatoria Bârlad actiunea reclamantilor a fost respinsa ca inadmisibila pentru lipsa calitatii procesuale active a reclamantilor solicitarea privind obligarea pârâtei AAV SA la plata sumei de 48.770 EURO si ca nefundat capatul de cerere privind restituirea catre reclamanti a sumei de 112 EURO ,sentinta civila împotriva careia reclamantii au formulat recurs ,cauza fiind trimisa la rejudecare pentru considerentele mentionate anterior.

La rejudecarea cauzei, reclamantii au înteles sa faca precizari si modificari la actiune, fila 13, în prezentul dosar prin care au aratat ca primul capat de cerere este obligatia de a face în sensul de a obliga pîrîta AAV înmâneze, (sa achite) intervenientei BRD Groupe Societe Generale SA suma asigurata în favoarea acesteia, precum si obligarea pârâtei sa restituie suma de 200 EURO suma platita ca polita de asigurare dupa producerea evenimentului asigurat, decesul lui Craciun Nelu.

Desi la prima judecata, prin întâmpinare pîrîta BRD Groupe Societe Generale SA a apreciat ca fiind întemeiata actiunea reclamantilor la rejudecarea cauzei prin precizarile de la fila 55 ,dosar, a sustinut ca actiunea este neîntemeiata deoarece asiguratul CN a raspuns fals la întrebarile din declaratia medicala si a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor pentru considerentele invocate de pîrîta AAV.

Exceptia invocata de pîrîta AAV si intervenienta principala BRD Groupe Societe Generale au fost unite cu fondul cauzei asa cum s-a retinut în sedinta publica din 14 octombrie 2009.

Reclamantii nu au motivat în drept actiunea si au aratat asa cum s-a retinut în aceeasi sedinta publica, respectiv Popa Constantin Silviu ca a formulat actiunea în calitate de coplatitor pentru împrumut si asigurare ,iar PM în calitate de mostenitoare a persoanei decedate PS.

În prezenta cauza s-a administrat proba cu înscrisuri, fiind respinse ca neconcludente proba cu expertiza contabila pentru calcularea contravalorii politei de asigurare platita din decembrie 2007, data decesului pâna în prezent si cea cu expertiza medico legala privind legatura de cauzalitate dintre deces si istoria bolilor defunctului solicitate de reclamanti, cea din urma fiind solicitata si de intervenienta, dar si cea privind interogatoriile partilor. De mentionat ca pîrîta AAV a recunoscut ca nu exista legatura de cauzalitate între deces si istoria bolilor defunctului.

În concluziile lor, reclamantii au solicitat restituirea sumei platita ca polita de asigurare de la data decesului decembrie 2007 pâna în prezent, cuantumul acesteia fiind în suma de 316,23 EURO precizat prin concluziile scrise, calculate pentru perioada 21 decembrie 2007 – 21 octombrie 2009.

Desi reclamantii nu au precizat temeiul de drept al actiunii instanta a apreciat ca raporturile juridice dintre parti nu pot fi analizate decât prin prisma contractului de asigurare din 1 aprilie 2005 încheiat între intervenienta BRD Groupe Societe Generale SA, pîrîta AAV si CN , asiguratul decedat.

Conform art.4 din (filele 12 – 14 primul dosar) AAV va plati bancii BRD Groupe Societe Generale SA în calitate de beneficiar al asigurarii suma de restituit din credit, plus dobânda datorata, acumulata pâna la data platii indemnizatiei, calculata conform contractului de credit, iar în caz de neplata a primei la scadenta asigurarea înceteaza iar AVIVA nu datoreaza indemnizatie conform art.7 din contract. La art.6 din contract sunt mentionate situatiile în care este exclusa plata indemnizatiei de deces, iar la art.8 faptul ca informatiile incomplete sau incorecte pe care AAV le poate considera, în limitele rezonabilului importante pentru evaluarea riscului, îi dau posibilitatea de a modifica beneficiile oferite ori a înceta asigurarea, iar în art.1 este mentionata întrebarea daca asiguratul a urmat vreun tratament în ultimii 5 ani la indicatia unui medic, întrebare la care asiguratul raspunde negativ, desi în fisa medicala aflata la fila 10 dosar sunt mentionate afectiunile asiguratului la data încheierii politei de asigurare.

CN , asiguratul a decedat la data de 18 decembrie 2007, asa cum rezulta din certificatul de deces si certificatul medical constatator de deces aflate la filele 8,9 dosar, fiind beneficiarul contractului de credit nr.155 din data de 21 iulie 2007 (filele 50 – 51, primul dosar) credit în suma de 48.770 EURO acordat pe o perioada de 272 luni, începând cu data de 21 iunie 2007 pâna la data de 21 februarie 2030. În continutul contractului la art.10 se mentioneaza ca împrumutatul poate încheia o polita de asigurare de deces pe toata perioada de creditare, cu cesionarea în favoarea Bancii a drepturilor de despagubire ce rezulta din încheierea acestei polite, ca acesta este de acord respectiv CN sa fie inclus în asigurare, primele de asigurare fiind platite de împrumutat la aceeasi data cu ratele de credit ,pâna la rambursarea totala a creditului.

Fata de cele retinute instanta a ajuns la urmatoarele concluzii: beneficiar al asigurarii sumei de restituit din credit , plus dobânda datorata acumulata pâna la data platii indemnizatiei, calculata conform contractului de credit este pîrîta BRD Groupe Societe Generale SA, ca în contul acesteia au intrat si primele de asigurare ce au fost platite odata cu ratele de credit si ca în situatia în care acestea nu ar fi fost platite, asigurarea ar fi încetat, iar AVIVA Asigurari de Viata nu ar fi datorat indemnizatia. Mai mult decât atât asiguratul CN a dat informatii false privind starea sa de sanatate la data încheierii asigurarii ,asa cum rezulta din actele medicale aflate la dosarul cauzei.

Raportând aceste concluzii la obiectul actiunii reclamantilor, respectiv obligarea pârâtei AAV SA de a înmâna intervenientei principale BRD Groupe Societe Generale suma asigurata în favoarea acesteia, instanta a apreciat pe de o parte ca aceasta obligatie nu rezulta din continutul contractului încheiat de parti, în contract fiind detailata modalitatea de solicitare a sumei de asigurat de la intervenienta BRD Groupe Societe Generale SA, AAV ,fiind obligata sa plateasca suma de restituit din credit ,plus dobânda datorata, acumulata pâna la data platii indemnizatiei, calculata conform contractului de credit catre BRD Groupe Societe Generale SA, iar pe de alta parte ca pîrîta AVIVA Asigurari de Viata si-a justificat refuzul de a plati suma prin declaratii neadecvate privind starea de sanatate confirmate de raspunsurile pe care le regasim în declaratiile asiguratului, considerente pentru care actiunea reclamantilor va fi respinsa în baza art.32, 33 din Legea nr.136/1995, art.969 Cod civil.

S-a respins si capatul de cerere privind obligarea pârâtei AAV la plata sumei de 316 EURO ,suma platita ca polita de asigurare dupa producerea evenimentului în perioada 21 decembrie 2007 – 21 octombrie 2009 deoarece aceasta suma a fost platita bancii BRD Groupe Societe Generale ,iar obligatia de restituire a sumei nu rezulta din contractul încheiat ca ar fi în sarcina pârâtei AVIVA Asigurari de Viata. Pe de alta parte contractul de asigurare nu a încetat deoarece primele au fost achitate la scadenta, nefiind îndeplinita conditia prev. de art.7 din contract.

Instanta a trecut la analiza fondului cauzei apreciind ca reclamantii au calitate procesuala activa în formularea actiunii întucît în opinia lor au apreciat ca pîrîta AAV are o obligatie fata de pîrîta Groupe Societe Generale în a preda suma asigurata, facând referire dispozitiile art.57 (1) Cod proc civila în care se mentioneaza ca oricare dintre parti poate chema în judecata o alta persoana care ar putea sa pretinda aceleasi drepturi ca si reclamantul, intervenienta BRD Groupe Societe Generale SA fiind cea care ar putea pretinde aceleasi drepturi de la pîrîta AAV, urmând ca hotarârea sa fie opozabila si acesteia daca s-ar fi admis actiunea lor, astfel ca exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor urmeaza a fi respinsa.

Reclamantii au beneficiat de ajutor public judiciar pentru suma de 10.423,72 lei, reprezentând taxa de timbru pentru cererea principala si cea de chemare în judecata a altor persoane, suma ce a ramas în sarcina statului în baza art.19 din OUG nr.52/2008.

Împotriva acestei hotarâri au declarat apel reclamantii PS si PM invocând urmatoarele motive:

1. instanta de fond a retinut în mod eronat ca contractul de asigurare nu a încetat deoarece primele au fost achitate la scadenta.

Se retin într-un mod chiar absurd ca contractul de asigurare ar continua si dupa decesul persoanei asigurate.

În contractul de asigurare se arata ca momentul la care înceteaza contractul este acela la care se produce riscul asigurat, respectiv al decesului.

Dispozitivul sentintei nu cuprinde solutia data cererii de interventie.

2. Instanta de fond a ignorat temeiul de drept invocat de catre apelanti si sustine în mod gresit ca nu s-au indicat textele de lege pe care se întemeiaza actiunea.

Articolul 947 cod civil permite creditorilor exercitarea actiunilor debitorilor lor prin actiune oblica.

Dupa decesul lui CN apelantii au continuat sa plateasca catre banca suma pe care aceasta ar fi trebuit sa le încaseze de la asigurator.

Este evidenta întelegerea dintre banca si societatea de asigurare care primeste ca debit sume necuvenite.

3. Instanta avea datoria sa verifice clauzele contractuale si sa analizeze în lumina lor si a textelor de lege comportamentul abuziv al pârâtei.

Privita sub acest aspect hotarârea este nemotivata corespunzator – motiv de nulitate conform dispozitiilor art. 261 pct.5 cod procedura civila.

În mod abuziv asiguratorul a refuzat înaintarea sumei asigurate pentru a stinge creditul .Instanta a retinut ca CN nu ar fi declarat anumite boli, ceea ce nu este adevarat în conditiile în care reprezentantul firmei a aratat ca a eliminat raspunsurile cu „nu” de pe formularul pus la dispozitie de asigurator.

S-a facut în mod abuziv de catre instanta aplicarea art. 8 din contract în conditiile în care s-a recunoscut si s-a retinut de instanta ca decesul nu a avut nici o legatura cu bolile de care suferea CN.

De fapt, în cuprinsul contractului de asigurare s-au înscris clauze abuzive.

Potrivit dispozitiilor art. 4 din Legea 193/2000 o clauza contractuala care nu a fost negociata distinct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca prin ea însasi sau împreuna cu alte prevederi din contract creeaza în detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei –credinte un dezechilibru semnificativ între drepturile si obligatiile partilor.

Din actele si lucrarile dosarului de fata, Tribunalul constata ca apelul formulat este fondat pentru urmatoarele considerente:

Instanta s-a pronuntat prin dispozitivul sentintei si asupra cererii de interventie formulata de BRD SA.

Contractul de asigurare nu poate continua si dupa decesul numitului CN.

De altfel, în faza apelului s-a comunicat de catre BRD ca asiguratorul a virat în contul lui CN suma de 277,28 euro pe care o încasase fara drept. Aceasta suma a fost virata în contul titularului contractului de credit care a decedat dar al carui scadenta este la 21.02.2030.

În conditiile în care societatea de asigurare a încasat prime în valoare de 409,30 euro dupa decesul lui CN , iar în contul acestuia s-a virat doar 277,28 euro intimata este obligata sa achite apelantilor diferenta ,respectiv suma de 39 euro.

Din cererea de asigurare depusa la dosarul instantei de fond (fila 12) rezulta ca CN a aratat ca nu suferea de nici o boala si nu facuse nici un fel de tratament în ultimii 5 ani.

Or, din adeverinta eliberata de Centrul Medical Judetean Vaslui nr. 117469/12.03.2008 rezulta ca din 2002 CN suferea de mai multe boli, a suferit mai multe internari si mai multe tratamente medicale.

Despre toate acestea asiguratul CN nu a facut nici un fel de referiri.

Asadar, instanta de fond a retinut în mod corect ca asiguratul CN nu a dat declaratii adecvate privind starea sa de sanatate.

Fata de cele aratate, Tribunalul va admite apelul declarat împotriva sentintei civile 3025/2009 a Judecatoriei Bârlad pe care o schimba în parte , în ceea ce priveste obligarea AAV DE VIATA „SA la plata catre reclamanti a diferentei de 39 Euro.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de PS si PM împotriva sentintei civile nr. 3025 /2009 a Judecatoriei Bârlad pe care o schimba în parte.

Obliga AAV sa achite reclamantilor suma de 39 Euro.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 22 septembrie 2010.

Etichete: