Top

Partaj judiciar

SC.725/04.03.2009

I N S T A N T A :

ASUPRA CERERII DE FATA:

1. Reclamanta ……….. a solicitat in contradictoriu cu paratii ………. si ……….. ieşirea din indiviziune asupra terenului agricol extravilan in suprafaţa de 6 ha situat in ………. In motivarea cererii sale, reclamanta a arătat ca de la părinţii lor decedaţi au moştenit si li s-a reconstituit in conformitate cu dispoziţiile legii nr. 18/1991 dreptul de proprietate asupra acestui teren.

2. Prin încheierea de admitere in principiu din data de 04.02.2009, instanţa a constatat ca partile deţin in indiviziune suprafaţa de teren de 6 ha in extravilanul ………….., conform titlului de proprietate nr. 86808/19.08.2002, in cote egale de 1/3 fiecare.

3. La termenul din data de 25.02.2009, partile prezente in instanţa au arătat ca au tranzacţionat in ceea ce priveşte terenul primit prin titlul de proprietate menţionat.

4. Potrivit art. 271(1) Cod de Procedura Civila “partile se pot infatisa oricând in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea hotărâre care sa consfinţească învoiala lor.”

5. Prin urmare, instanţa urmează a lua act de tranzacţia intervenita intre parti si va pronunţa o hotărâre in acest sens, conform voinţei exprimate prin tranzacţie.

Etichete: