Top

Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Primarul com. P, jud. V, Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

Sentinta civila nr.764

Sedinta publica din data de 12 martie 2009

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. XX/189 din 15.012009, reclamantul BT a chemat in judecata paratii Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Primarul com. P, jud. V, Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Prefectul jud. V, solicitand ca, prin sentinta ce se va pronunta, sa fie obligati paratii sa-i plateasca reclamantului suma de 168.000 lei, reprezentand daune compensatorii.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat ca prin sentinta civ. nr. 1859/24.06.2004 a Judecatoriei Barlad paratii au fost obligati sa elibereze reclamantului un titlu de proprietate pentru o suprafata de 11,61 ha si sa-l puna in posesia acestei suprafete de teren pe vechile amplasamente. In cauza de fata, reclamantul a solicitat plata sumei de 168.000 lei reprezentand c/valoarea suprafetei de 1.000 m.p. teren situata in intravilanul satului P si beneficiul nerealizat prin faptul ca nu i s-a eliberat titlu de proprietate pentru 794 m.p. teren; aceste daune au fost cauzate reclamantului prin refuzul paratilor de a-i fi restituita suprafata de 1.794 m.p. teren (din care suprafata de 1.000 m.p. este ocupata de numitul A G. V) si prin faptul ca pentru diferenta de 794 m.p. teren nu a fost intocmit reclamantului un titlu de proprietate si nu a fost pus in posesie.

La termenul de judecata din 12.02.2009, reclamantul a precizat actiunea introductiva, aratand ca el solicita obligarea paratilor la plata sumei de 30.000 lei, reprezentand dobanda legala pe care ar fi incasat-o in cazul in care i-ar fi fost atribuita in proprietate suprafata de 1.794 m.p. teren si pe care ar fi vandut-o in luna ianuarie 2008 – fila 35 dosar.

In dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar, in copie: sentinta civ. nr. 7369/20.12.1994, sentinta civ. nr. 1859/24.06.2004, sentinta civ. nr. 1035/10.04.2007, sentinta civ. nr. 3003/15 nov. 2007, pronuntate de Judecatoria Barlad, cereri adresate de catre reclamant, paratilor, procesul-verbal de punere in posesie nr. 1424/28.03.2008.

Reclamantul si-a intemeiat cererea pe prevederile art. 1075 Cod civil.

Primarul comunei P, jud. V a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea cererii formulate de reclamant, deoarece reclamantul nu a dovedit ca din vanzarea unor suprafete de teren s-ar putea obtine pretul de 168.000 lei. De asemenea, Comisia com. P a intreprins masurile necesare pentru punerea in executare a sentintei civ. nr. 1859/2004; in prezent sunt pe rolul instantelor judecatoresti diferite cereri promovate de catre Comisia com. P care urmaresc tocmai punerea in executare a aceleiasi sentinte. Pana nu se va clarifica situatia vechilor amplasamente pe care le-au avut terenurile ce trebuie restituite reclamantului, Comisia com. P nu poate intocmi titluri de proprietate reclamantului. Reclamantul doreste sa i se intocmeasca cate un titlu de proprietate pentru fiecare suprafata de teren pentru care s-a judecat cu diferite persoane, ori Legea fondului funciar prevede eliberarea unui singur titlu de proprietate. Prin sentinta civ. nr. 3003/2007 a Judecatoriei Barlad, s-a dispus anularea titlului de proprietate eliberat titularului A G. V pentru suprafata de 794 m.p. teren, in anul 2008 Comisia com. P a incercat sa-l puna pe reclamant in posesia acestei suprafete insa, la fata locului, A G. V a refuzat sa permita accesul in gradina lui. Comisia com. P a propus reclamantului atribuirea a diferite terenuri care sunt libere, insa reclamantul nu a fost de acord cu aceste propuneri.

Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a comunicat instantei, in copie, adresele nr. 2781/28.08.2008, nr. 4122/11.09.2008, nr. 6379/24.12.2008.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Prin sentinta civ. nr. 1859/24.06.2004, pronuntata de Judecatoria Barlad, Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a fost obligata sa elibereze reclamantului BT un titlu de proprietate pentru suprafata de 7 ha 7000 m.p. teren situata pe raza satului/com. P, pe vechile amplasamente si sa modifice titlul de proprietate nr. 689/46868/23.08.1994 (titular BV), in sensul de a se inscrie in acest titlu suprafata de 3 ha 9100 m.p. teren (in loc de 3 ha 2580 m.p.), precum si in sensul inscrierii in titlu a vechilor amplasamente (in locul amplasamentelor inscrise in titlu). De asemenea, Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a fost obligata sa procedeze la punerea reclamantului in posesia suprafetelor de 7 ha 7000 m.p. teren si de 3 ha 9100 m.p. teren, sus mentionate.

Sentinta civ. nr. 1859/24.06.2004 a ramas irevocabila prin perimarea recursului si a fost investita cu formula executorie.

Prin incheierea din data de 6.01.2009 pronuntata de Judecatoria Barlad in dosarul civ. nr. 25/189/2004, a fost lamurit dispozitivul sentintei civ. nr. 1859/24.06.2004, in sensul ca a fost stabilit amplasamentul suprafetei de 3, 91 ha teren, conform raportului de expertiza intocmit la data de 9.12.2008 de catre expertul FG, ce face parte din incheierea mentionata.

Prin cererea inregistrata cu nr. 4733/4.10.2006 la Primaria com. P, reclamantul BT a solicitat punerea in executare a sentintei civ. nr. 1859/2004.

Alte cereri, cu acelasi continut, au fost adresate de catre reclamant Pimariei com. P unde a fost inregistrate cu nr. 1768/15.05.2007 si nr. 2045/19.05.2008.

Prin sentinta civ. nr. 1035/10.04.2007, pronuntata de Judecatoria Barlad, prefectul jud. V si primarul com. P au fost obligati sa plateasca statului daune cominatorii de 50 lei (Ron) pentru fiecare zi de intarziere pana la executarea obligatiilor stabilite prin sentinta civ. nr. 1859/24.06.2004 a Judecatoriei Barlad.

Sentinta civ. nr. 1035/10.04.2007 a ramas irevocabila prin respingerea recursului formulat de primarul com. P si de Comisia com. P pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Prin sentinta civ. nr. 3003/15 nov.2007 a Judecatoriei Barlad, a fost admisa in parte actiunea formulata de reclamantul BT, pentru constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate nr. 710/47358/22.03.1995, anularea contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere autentificat cu nr. 152/28.05.2002 la biroul notarului public Bogdan Viorica din Brasov, punere in posesie si intocmirea unui titlu de proprietate pentru teren, impotriva paratilor A G. V, AA, AM, AV, Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a fost constatata nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 710/47358/22.03.1995, emis titularului-parat A G. V, nulitate care priveste suprafata de teren intravilan real masurata de 794,014 m. p., situata in satul/com. P, jud. V, ce face parte din tarlaua 157, parcelele 675/1, 675/2, asa cum este individualizata aceasta suprafata prin pct. 4-5-6-7-8-9-4 din schita – anexa nr. 1 b la raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul BIM, si s-a dispus radierea din titlul de proprietate nr.710/47358/22.03.1995 a suprafetei de teren intravilan real masurata de 794,014 m. p., sus aratata.

Prin aceeasi sentinta, s-a dispus anularea partiala a contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere autentificat cu nr. 152/28.05.2002 la biroul notarului public BV din Brasov, nulitate care priveste suprafata de 794,014 m.p. teren intravilan individualizata prin pct. 4-5-6-7-8-9-4 din schita-anexa nr. 1 b la raportul de expertiza th. judiciara intocmit de expertul Bica Iulian Mihail, a fost obligata Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa procedeze la punerea reclamantului in posesia suprafetei de teren de 794,014 m. p. teren, din intravilanul satului/com. P, iar Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a fost obligata sa intocmeasca reclamantului un titlu de proprietate pentru aceeasi suprafata de teren de 794,014 m. p..

Sentinta civ. nr. 3003/15 nov.2007 a ramas irevocabila la data de 4.04.2008, prin respingerea recursului, si a fost investita cu formula executorie.

In executarea sentintei civ. nr. 1859/24.06.2004, a fost intocmit titlul de proprietate nr. 145230/8.01.2008, prin care s-a reconstituit reclamantului BT dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha 7821 m.p. teren, situata in intravilanul satului/com. P.

Din actele dosarului nu rezulta ca sentinta civ. nr. 3003/15 nov.2007 a Judecatoriei Barlad ar fi fost pusa in executare, respectiv nu rezulta ca reclamantul ar fi fost pus in posesia suprafetei de 794,014 m.p. teren si nici ca i-ar fi fost intocmit un titlu de proprietate pentru aceasta suprafata de teren.

Potrivit art. 1073 din Codul civil, „Creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei si, in caz contrar, are dreptul la dezdaunare”.

De asemenea, conform art. 1081 din Codul civil, „Daunele nu sunt debite decat atunci cand debitorul este in intarziere de a indeplini obligatia sa, afara numai de cazul cand lucrul ce debitorul era obligat de a da sau a face, nu putea fi dat nici facut decat intr-un timp oarecare ce a trecut”.

Din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, cu aplicabilitate in aceasta cauza, este de amintit Hotararea din 20 martie 2004, pronuntata in cauza Sabin Popescu impotriva Romaniei (publicata in „Monitorul Oficial al Romaniei”, Partea I, nr. 770/24 august 2005). Prin aceasta hotarare, Curtea a retinut, in esenta, ca hotararea judecatoreasca ce impunea autoritatilor obligatia de a-i atribui reclamantului doua parcele de teren, a dat nastere, in beneficiul reclamantului, unui «bun», in sensul articolului 1 din Protocolul nr.1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, iar imposibilitatea pentru reclamant de a obtine executarea completa a acestei hotarari a constituit o ingerinta in dreptul sau la respectarea bunurilor, astfel ca, prin refuzul de a executa aceasta hotarare, autoritatile nationale l-au privat pe reclamant de dreptul sau de proprietate asupra celor doua parcele de teren in litigiu.

In cauza dedusa judecatii, de la data de 4.04.2008 (data la care a ramas irevocabila sentinta civ. nr. 3003/15.11.2007) si pana la data pronuntarii prezentei sentinte 12.03.2009, s-a implinit un termen de 335 de zile. Acestei perioade ii corespunde un cuantum al daunelor cominatorii de 16.750 lei (335 zile x 50 lei/zi= 16.750 lei).

Pentru intarzierea in indeplinirea obligatiei de restituire a suprafetei de 1.794 m.p. teren, reclamantul a solicitat despagubiri in suma de 30.000 lei.

Prin Decizia nr. XX din 15.12.2005 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (publicata in „Monitorul Oficial”, Partea I nr. 225 din 13/03/2006) s-a admis recursul in interesul legii si s-a decis ca „Hotararea prin care s-au acordat daune cominatorii este susceptibila de executare silita, la cererea creditorului, in limita daunelor-interese dovedite”.

In considerentele deciziei mentionate, s-a retinut ca „daunele cominatorii reprezinta o sanctiune pecuniara, ce se aplica de instantele de judecata in vederea asigurarii executarii unei obligatii de a face sau de a nu face, determinata prin hotarare judecatoreasca, precum si ca suma de bani stabilita sa fie achitata cu acest titlu este independenta de despagubirile ce trebuie sa constituie echivalentul prejudiciului cauzat, iar ratiunea acordarii unor astfel de daune o constituie exercitarea efectului lor de constrangere asupra debitorului care persista in neexecutarea obligatiei pe care si-a asumat-o, prin silirea lui la plata catre creditor a unor sume calculate in raport cu durata intarzierii indeplinirii obligatiei de a face sau de a nu face”.

S-a mai retinut ca „ … in cazul in care debitorul executa obligatia, daunele cominatorii vor trebui sa fie reduse la cuantumul despagubirilor datorate pentru intarzierea executarii, iar in cazul in care debitorul refuza executarea, cuantumul lor ar trebui convertit totusi la valoarea exacta a prejudiciului suferit prin neexecutare, o alta solutie nefiind posibila”.

In cauza de fata, neintocmirea unui titlu de proprietate poate constitui un impediment pentru reclamant de a dispune de dreptul sau de proprietate (in lipsa unui titlu de proprietate reclamantul nu poate face acte de dispozitie).

Fata de aceste considerente, retinand ca parata Comisia com. P nu a procedat la punerea reclamantului in posesia suprafetei de 794,014 m.p. teren, iar Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a procedat la intocmirea unui titlu de proprietate pentru aceeasi suprafata de teren, asa cum s-a dispus prin sentinta civ. nr. 3003/15 nov.2007, cererea formulata de apreciata ca fiind in parte intemeiata.

Pentru stabilirea cuantumului daunelor cauzate prin neindeplinirea obligatiilor stabilite prin sentinta civ. nr. 3003/2007, va fi avuta in vedere oferta de licitatie facuta de catre Primaria com. P prin anuntul nr. 4699/26.09.2008 – fila 57 dosar, anume: pretul de pornire a licitatiei pentru parcele de la strada principala- 40 Euro/m.p. si pentru parcelele din spatele parcelelor de la strada- 35 Euro/m.p.

La data de 12.03.2009, pretul unui Euro este de 4,2921 lei.

Luand in considerare pretul cel mai mic, de 35 Euro/m.p. teren, propus de Primaria com. P ca pret de pornire a licitatiei, rezulta ca pentru o suprafata de teren de 794,014 m.p. reclamantul ar fi obtinut un pret de 119.221 lei (35 Euro x 4,29 lei =150,15 lei; 150,15 lei x 794,014 m.p.=119.221 lei. Aplicand asupra acestui pret o dobanda de 10% pe an, rezulta un prejudiciu de 11.922 lei.

Rezulta ca cererea formulata de reclamant, asa cum a fost precizata, este in parte intemeiata pentru suma de 11.922 lei, urmand sa fie admisa in parte pentru aceasta suma.

In consecinta, Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, reprezentata prin primarul com. P, si Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, reprezentata prin prefect, vor fi obligate, in solidar, sa plateasca reclamantului suma de 11.922 lei, reprezentand c/valoarea daunelor cauzate prin intarzierea in executarea sentintei civile nr.3003/15 nov. 2007, pronuntata de Judecatoria Barlad (constand in intarzierea la punerea in posesie si la intocmirea unui titlu de proprietate pentru suprafata de 794, 014 m.p. teren).

Reclamantul a solicitat despagubiri pentru intarzierea la punerea in posesie si la intocmirea titlului de proprietate pentru o suprafata mai mare de teren, respectiv pentru o suprafata de 1.794 m.p.

Pentru calculul daunelor cauzate prin intarziere, instanta a avut in vedere o suprafata de teren mai mica, respectiv suprafata de 794,014 m.p. teren, deoarece prin sentinta civ. nr. 3003/15 nov.2007 s-a dispus sa se restituie reclamantului numai o suprafata de 794,014 m.p. teren.

Cat priveste diferenta de 1.000 m.p. teren, pentru aceasta suprafata s-a dispus prin sentinta civ. nr. 1859/24.06.2004 a Judecatoriei Barlad, iar prin sentinta civ. nr. 193/22.01.2009 a Judecatoriei Barlad au fost acordate reclamantului BT despagubiri cauzate prin intarzierea la punerea cu executare a acestei sentinte ( nr. 1859/24.06.2004).

Pentru aceste considerente, cererea prin care reclamantul a solicitat obligarea paratilor la plata daunelor cauzate prin intarzierea in executarea sentintei civ. nr. 1859/24.06.2004 a Judecatoriei Barlad va fi respinsa ca neintemeiata.

Reclamantul a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma 1.680 lei (1.675 lei taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru judiciar), stabilite de instanta la valoarea pretentiilor de 30.000 lei, solicitate de reclamant.

In temeiul art. 274 alin.1 si art. 277 Cod. proc. civ., paratii Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, reprezentata prin primarul com. P, si Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, reprezentata prin prefect, vor fi obligati sa plateasca reclamantului cheltuielile de judecata efectuate in cauza, in masura admiterii pretentiilor reclamantului, adica sa plateasca suma de 803,58 lei (798,58 lei taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru judiciar).

Admite in parte cererea in despagubiri pentru daune cauzate prin intarzierea in executarea sentintei civ. nr. 3003/15.nov. 2007 a Judecatoriei Barlad, actiune formulata de reclamantul BT, domiciliat in satul/com. P, jud. V, impotriva paratilor Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Primarul com. P, jud. V, Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Prefectul jud. V.

Obliga Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, reprezentata prin primarul com. P, si Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, reprezentata prin prefect, sa plateasca reclamantului, in solidar, suma de 11.922 lei, reprezentand c/valoarea daunelor cauzate prin intarzierea in executarea sentintei civile nr.3003/15 nov. 2007, pronuntata de Judecatoria Barlad (constand in intarzierea la punerea in posesie si la intocmirea unui titlu de proprietate pentru suprafata de 794, 014 m.p. teren).

Respinge, ca neintemeiata, cererea prin care reclamantul a solicitat obligarea paratilor la plata daunelor cauzate prin intarzierea in executarea sentintei civ. nr. 1859/24.06.2004 a Judecatoriei Barlad.

Obliga paratii Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, reprezentata prin primarul com. P, si Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, reprezentata prin prefect, sa plateasca reclamantului, in solidar, cheltuieli de judecata in suma de 803,58 lei.

Cu recurs in 15 zile de la comunicare.

Etichete: