Top

Ordonanta de plata

SENTINTA CIVILA NR. 2422
Sedinta publica din 2 octombrie 2008

Deliberand asupra prezentei cauze, constata urmatoarele:
Prin cererea formulata pe calea ordonantei de plata la data de ……………… si inregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr………… creditoarea SC ………….. SNC a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa oblige debitorul ……………… sa achite creditoarei suma de ………. lei reprezentand contravaloare marfuri si ……….. lei penalitati de intarziere precum si sa dispuna obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata. In motivarea cererii se arata ca, in fapt, S.C. ………… a vandut debitorului ……………………….., materiale de constructii in valoare totala de …………. lei, pe care debitorul nu le-a achitat.
Marfurile au fost predate la data intocmirii facturii. De asemenea, debitorul s-a obligat sa plateasca penalitati de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare zi de intarziere.
In drept, creditoarea si-a intemeiat cererea pe disp. O.U.G. 119/2007 privind procedura ordonantei de plata, art. 969 C.civ. si art. 4 alin. 3 din Legea nr. 119/2007.
Debitorul nu a depus la dosar intampinare si nu s-a prezentat in instanta prin reprezentant spre a-si exprima pozitia procesuala fata de cererea creditoarei, desi a fost legal citat in acest sens.
In dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar urmatoarele inscrisuri: factura fiscala…… nr………….. situatia platilor la …………….., situatie facturi neincasate, certificat de inregistrare , contract de vanzare-cumparare .
Cererea este legal timbrata.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele: In fapt, in cadrul relatiilor comerciale dintre parti creditoarea a emis factura fiscala nr……., catre debitor in cuantum total de ………… lei, factura care a fost acceptata de acesta din urma prin semnatura.
Angajamentul de plata a unei sume de bani semnat de debitor constituie un inscris in sensul art. 1 din OG nr. 5/2001, chiar daca nu poarta stampila societatii.
Creanta este certa in conditiile art. 379 alin.3 C.proc.civ, existenta ei fiind neindoielnica asa cum rezulta din facturile fiscale insusite de debitoare prin semnatura.
Creanta este lichida potrivit art. 379 alin.4 C.proc.civ. avand un cuantum precis determinat. Creanta este exigibila, fiind ajunsa la scadenta.
Instanta a avut in vedere si dispozitiile art. 7 alin. 4 din OUG 119/ 2007, care prevad ca in cazul nedepunerii intampinarii, instanta poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului.
In ceea ce priveste cuantumul penalitatilor instanta constata ca, potrivit art. 46 C.com., facturile acceptate reprezinta mijloace de proba. Din aceasta cauza, simpla mentiune a penalitatilor pe facturi, in lipsa unui contract care sa prevada aceasta sanctiune nu suplineste acordul partilor cu privire la aceasta clauza, in conformitate cu art.46 C,com, art. 969 si art 970 C.civ.
Conditiile generale de pe spatele facturilor nu pot fi obligatorii pentru cumparator atat timp cat acestea nu au fost asumate prin semnatura.
Acceptarea facturii reprezinta numai acceptarea sumei facturate ca urmare a preluarii marfurilor si nu modificarea clauzelor contractuale.
Admiterea unor astfel de clauze poate fi facuta numai de catre anumite persoane autorizate in acest scop, o astfel de acceptare avand ca rezultat incheierea unui contract iar nu valoarea acceptarii unui simplu document de decontare.
Din aceste considerente nu se poate considera ca facturile acceptate la plata, in conformitate cu art. 46 C.com produc efecte si in privinta penalitatilor mentionate in cuprinsul acestora astfel incat nu sunt indeplinite conditiile privind acordarea acestora.
La dosarul cauzei a fost depus contractul de vanzare cumparare nr. ………. dintre parti, iar la pct. 5 se prevede ca atunci cand cumparatorul nu achita contravaloarea facturii pana la data scadenta din contract, acesta va plati vanzatorului penalitati de intarziere de 0,30 % pe zi de intarziere din suma datorata. Cum in factura data scadenta este de 04.07.2008, de atunci au inceput sa curga penalitatile.
Din situatia platilor la ……………. rezulta ca s-au calculate penalitati pentru 66 de zile, din data de 04.07.2008.
In raport de procentul de 0,30 % pe zi de intarziere prevazut in contract instanta constata ca penalitatile datorate de debitor sunt in cuantum de ……… lei si nu de ……….. lei.
Fata de cele expuse, instanta retine ca, creditoarea este titulara unui drept de creanta impotriva debitoarei, creanta fiind reprezentata de debitul principal in valoare de …….. lei si penalitati de ………… lei , creanta fiind certa , lichida si exigibila si probata in conditiile art. 46 C.com., corelativa obligatiei acestuia din urma de a plati sumele mentionate in petitul cererii, obligatie pe care debitoarea nu a executat-o.
In solutionarea cererii instanta va avea in vedere ca potrivit dispozitiilor art. 2 alin. 1 din O.U.G. nr. 119/ 2007 privind ordonanta de plata, aceasta procedura se aplica creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta din contracte comerciale.
Ca atare, retinand ca in speta sunt indeplinite cerintele prevazute de dispozitia legala mai sus aratata , creditoarea fiind titulara unui drept de creanta impotriva debitoarei, obligatia acesteia rezultand dintr-un contract comercial, creanta fiind certa, lichida si exigibila, conform art. 379 C.pr.civ., instanta urmeaza a admite in parte cererea de fata, dispunandu-se obligarea debitoarei sa achite creditoarei suma de ……….. lei reprezentand contravaloare marfa si ……….. lei penalitati de intarziere.
In cea ce priveste cheltuielile de judecata, creditorul a depus copii de pe chitanta privind plata taxei judiciare de timbru, timbru judiciar si onorariu avocat, in total suma de ……….. lei.
Conform art. 274 C.pr.civ., fata de solutia de admitere in parte a cererii, instanta constatand culpa procesuala comuna atat a debitoarei cat si a creditoarei care a pretins o suma mai mare decat i s-a acordat, urmeaza a dispune obligarea debitoarei la plata cheltuielilor de judecata catre creditoare, in cuantum de ……… lei , reprezentand taxa judiciara de timbru, onorariu si timbrul judiciar.

Etichete: