Top

Somatie plata

SENTINTA CIVILA NR. 634

Sedinta publica din 26 februarie 2009

JUDECATORIA:

Deliberând asupra prezentei cauze, constata urmatoarele:

Prin cererea formulata pe calea somatiei de plata la data de 16.01.2009 si înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. 257/ 327/ 2009 …. în calitate de mandatar al creditoarei ….. a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa someze debitorul ….. sa achite creditoarei 117,89 lei lei contravaloare servicii, 295,76 lei, penalitati de întârziere si 203,17 lei reprezentând costuri de încetare, precum si sa dispuna obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea cererii se arata ca, în fapt, între subscrisa …..si debitorul ….. s-a încheiat contractul nr. 5259827/ 24.08.2006 prin care creditoarea furniza servicii de telefonie mobila în schimbul obligatiei debitorului de a achita contravaloarea acestor servicii. Deoarece debitorul nu si-a Îndeplinit obligatia, creditoarea este în masura sa perceapa penalitati de întârziere. Creditorul arata ca creanta este certa, lichida, exigibila.

În drept, creditoarea si-a întemeiat cererea pe disp. OG 5/2001 privind procedura somatiei de plata, 969, 1073, 1101 si 1111 c.civ.

Debitorul ….. nu a depus la dosar întâmpinare si nu s-a prezentat în instanta spre a-si exprima pozitia procesuala fata de cererea creditoarei, desi a fost legal citata in acest sens.

În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: procura ( 7 ), extras de cont ( f. 9-10 ), contractul nr. 5259827/ 24.08.2006 ( f. 13-16 ), facturi fiscale ( f. 11-12).

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru 39 lei si timbru judiciar de 0,3 lei.

În fapt, în baza art. 7.4. coroborat cu art. 9.4. din contractul nr. 5259827/ 24.08.2006 ( f. 13-16 ) debitorul s-a obligat sa achite integral facturile pentru furnizarea serviciilor la cursul oficial de schimb leu/euro al BNR de la data emiterii facturii.

Potrivit art. 9.3. orice reclamatii privind facturile vor fi semnalate în scris Serviciului Relatii cu Clientii în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data facturii în cauza, iar la sfârsitul acestei perioade suma facturata este considerata ca fiind în mod irevocabil acceptata la plata.

Conform art. 9.5., pentru sumele neplatite la termen, creditorul va aplica penalitati de 0, 5 % pe zi de întârziere, iar totalul penalitatilor poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt datorate.

Potrivit art. 15 din contract costurile de încetare înainte de expirarea perioadei initiale reprezinta valoarea abonamentului lunar aferent perioadei ramase pâna la terminarea perioadei initiale de contract, daca abonamentul a fost încheiat în urma unei promotii Cosmote, costurile de încetare înainte de expirarea perioadei initiale vor include, pe lânga suma mentionata si valoarea discountului oferit.

Fata de cele expuse, instanta retine ca, în conditiile în care contractul reprezinta legea partilor în virtutea art. 1 C.com. rap la art.969 C.civ.ce consacra principiul fortei obligatorii a contractului-pacta sunt servanda-, în speta creditoarea este titulara unui drept de creanta împotriva debitoarei, creanta fiind reprezentata de penalitatile de întârziere, creanta fiind certa , lichida si exigibila si probata în conditiile art.46 C. com., corelativa obligatiei acesteia din urma de a plati sumele mentionate în petitul cererii,obligatie pe care debitoarea nu a executat-o.

În solutionarea cererii instanta va avea în vedere ca potrivit dispozitiilor art.1 din O.G.nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata -aceasta procedura ” se desfasoara la cererea creditorului în scopul realizarii de buna-voie sau prin executare silita a creantelor certe,lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani , asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de parti prin semnatura ori în alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.

Ca atare, retinând ca în speta sunt îndeplinite cerintele prevazute de dispozitia legala mai sus aratata , creditoarea fiind titulara unui drept de creanta împotriva debitoarei,obligatia acesteia rezultând dintr-un contract comercial, creanta fiind certa, lichida si exigibila, conform art.379 C.pr.civ., instanta urmeaza sa admita cererea de fata si va dispune somarea debitoarei sa achite creditoarei 117,89 lei contravaloare servicii, 295,76 lei penalitati de întârziere si 203,17 lei reprezentând costuri de încetare.

Conform art.274 C.pr.civ., fata de solutia de admitere a cererii instanta urmeaza a dispune obligarea debitorul ….., aflat în culpa procesuala la plata cheltuielilor de judecata catre creditoare, în cuantum de 39.30 lei, reprezentând taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar.

Etichete: