Top

Succesiuni. Iesirea din indiviziune. Criterii de atribuire loturi. Desi piritul a solicitat ca imobilul sa ramina in indiviziune insa potrivit disp.art.728 Cod civil nimeni nu poate fi obligat a ramine in indiviziune

R O M Â N I A

JUDECATORIA BÂRLAD

Succesiuni. Iesirea din indiviziune. Criterii de atribuire loturi. Desi piritul a solicitat ca imobilul sa ramina in indiviziune insa potrivit disp.art.728 Cod civil nimeni nu poate fi obligat a ramine in indiviziune , astfel ca, dupa stabilirea masei succesorale, a cotei valorice cuvenite fiecarei parti, instanta urmeaza sa dispuna iesirea din indiviziune.

In baza disp.art.673 ind.9 Cod proc.civila potrivit carora la formarea si atribuirea loturilor se va tine cont de marimea cotei parti cuvenita fiecaruia, natura bunului, domiciliul partilor instanta urmeaza sa atribuie imobilul reclamantului intrucit detine cota de 5/8 din imobil ,locuieste in prezent in imobil si nu are o alta locuinta.

La data de 13 mai 2008, cu nr.x a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamantul MIV a solicitat in contradictoriu cu piritii: MI, MVV, BM, PV pronuntarea unei hotariri prin care sa se dezbata succesiunea ramasa de pe urma defunctei MM, decedata la 20 iunie 2002 cu ultimul domiciliu in com.I, jud.Vaslui.

In motivarea actiunii, reclamantul sustine ca defuncta MM este sotia lui, el avind calitatea de sot supravietuitor cu cota de Ľ din masa succesorala, iar piritii sunt fii lui, fiecare cu cota de 4/16 din masa succesorala ce cuprinde cota indiviza de ˝ din imobilul casa de locuit aflat in intravilanul com.B, jud.Vaslui, terenul fiind proprietatea lui exclusiva, urmind ca imobilul sa-i fie lui atribuit cu obligarea la plata sultei ,iar piritii sa fie obligati la pasivul succesoral corespunzator cotelor lor succesorale.

In sedinta publica din 16 iunie 2008, reclamantul a facut precizarea prin aparator ca valoarea pasivului succesoral este in suma de 1000 lei sub rezerva majorarii.

In sedinta publica din 17 septembrie 2008 se prezinta piritii, iar in urma legitimarii s-a constatat ca pirita BM se numeste BV, conform actului de identitate aflat la fila 31 dosar.

Referitor la actiunea formulata ,piritii au aratat ca sunt de acord cu dezbaterea succesiunii cu pecizarea ca jumatate din terenul intravilan este instrainat si exista si o casa pe teren conform actului de vinzare cumparare ce a fost depus la dosarul cauzei.

In ce priveste pasivul succesoral, piritele BV si PV au precizat ca nu sunt de acord cu plata acestuia deoarece au suportat cheltuielile de inmormintare impreuna cu reclamantul, iar piritii MVV si MI ca nu au contribuit la cheltuielile de inmormintare si nu sunt de acord cu plata lor.

In prezenta cauza reclamantul a solicitat proba cu inscrisuri, interogatoriul piritilor, proba testimoniala pentru pasivul succesoral, expertiza topometrica, asa cum s-a retinut in incheierea pronuntata in sedinta publica din 16 iunie 2008, cu precizarea in sedinta publica din 17 septembrie 2008 ca s-a solicitat expertiza tehnica in constructii pentru evaluarea casei de locuit si a terenului intravilan, iar piritii asa cum s-a retinut in aceeasi sedinta publica, proba cu inscrisuri, respectiv actul de vinzare cumparare al casei supusa partajului pentru capatul de cerere dezbaterea succesiunii, cu mentiunea ca nu solicita probe pentru pasivul succesoral.

Pentru capatul de cerere pasiv succesoral a fost audiata pentru reclamanta martora PI, depozitie fila 49,dosar.

Instanta i-a pus in vedere reclamantului prin aparator, asa cum s-a retinut prin incheierea pronuntata in sedinta publica din 15 octombrie 2008 sa faca precizari referitoare la terenul pe care se afla imobilul casa de locuit, iar reclamantul a aratat prin inscrisul de la fila 55, dosar ca masa de impartit cuprinde imobilul, casa de locuit compus din doua camere si hol construita din valatuci, acoperita cu tigla, precum si ˝ din suprafata de 250 mp teren dobindit in timpul casatoriei prin contractul de vinzare cumparare autentificat sub nr.142 din 31 ianuarie 1978 la fostul Notariat de Stat Local Bârlad.

Ulterior a facut mentiunea, asa cum s-a retinut in incheierea pronuntata in sedinta publica din 29 octombrie 2008 ca este de acord cu partajarea terenului aferent imobilului, respectiv cel in suprafata de 440 mp ,evidentiat in titlul de proprietate nr.85/47378, cod 38164348 emis pe numele reclamantului aflat la fila 11, dosar, obiectivul expertizei in constructii fiind evaluarea imobilului, casa cu teren aferent, curti constructii in suprafata de 440 mp la pretul actual de circulatie.

Din probatoriul administrat in cauza, instanta retine ca la 20 iunie 2002 a decedat MM, mostenitori fiind reclamantul MIV in calitate de sot supravietuitor in baza art.1 din Legea nr.319/1944 cu cota de Ľ din masa succesorala si piritii MVV, MI, BV, PV, fii si fiice, asa cum rezulta din sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale actele de stare civila depuse la dosarul cauzei, in calitate de descendenti, cu cote egale, respectiv 3/16, in baza disp.art.659,669 Cod civil.

In ce priveste masa succesorala aceasta reprezinta cota indiviza de ˝ din imobilul succesoral, casa de locuit situat in sat T, com.I, jud.Vaslui, intrucit din contractul de vinzare-cumparare autentificat sub nr.142 din 31 ianuarie 1978 la fostul Notariat de Stat Local B (fila 36,dosar) rezulta ca reclamantul impreuna cu sotia , defuncta MGM au cumparat imobilul casa de locuit situat in sat S ,com.I, jud.Vaslui, iar la data cumpararii terenul aferent constructiei in suprafata de 250 mp a trecut in proprietatea statului.

In cererea privind deschiderea procedurii succesorale ramase de pe urma defunctei MM, sunt mentionate ca facind parte din masa succesorala suprafetele de teren pe care le regasim in titlul de proprietate nr.85/47379 cod 38164348, insa acest titlu este emis pe numele reclamantului astfel ca instanta nu poate include in masa succesorala decit suprafata de teren curti constructii de 440 mp situata in tarlaua 5, parcela 174, avind ca vecinatati: Nord – VD , Sud – CV, Vest – drum comunal, Est – teren extravilan pe care reclamantul a recunoscut ca a dobindit-o in timpul casatoriei cu defuncta.

Sustinerile piritilor ca nu sunt de acord cu masa succesorala indicata de reclamant nu pot fi retinute intrucit titlul de proprietate este emis asa cum am precizat anterior pe numele reclamantului, este un act valabil incheiat, in actul de cumparare al casei nu este mentionat terenul, iar referitor la actul de instrainare al terenului intravilan la care fac referire piritii (filele 88,89) instanta nu are calitatea sa-l cenzureze deoarece nu contine obiectul acestui dosar.

Imobilul, casa de locuit, cu terenul extravilan in suprafata de 440 mp a fost evaluat de expert la suma de 9114 lei, expertiza la care piritul MI a avut obiectiuni in sensul ca valoare este prea mica, obiectiune respinsa de instanta deoarece imobilul a fost construit in anul 1950, iar expertul a justificat corectiile aplicate.

Instanta urmeaza sa ia in calcul la stabilirea valorii masei de impartit cota indiiviza de ˝ din imobil urmind sa stabileasca cota valorica cuvenita fiecarei parti functie de cota ce i se cuvine fiecaruia.

In ce priveste iesirea din indiviziune, piritul MI a solicitat ca imobilul sa ramina in indiviziune insa potrivit disp.art.728 Cod civil nimeni nu poate fi obligat a ramine in indiviziune , astfel ca, dupa stabilirea masei succesorale, a cotei valorice cuvenite fiecarei parti, asa cum am precizat anterior instanta urmeaza sa dispuna iesirea din indiviziune.

In baza disp.art.673 ind.9 Cod proc.civila potrivit carora la formarea si atribuirea loturilor se va tine cont de marimea cotei parti cuvenita fiecaruia, natura bunului, domiciliul partilor instanta urmeaza sa atribuie imobilul reclamantului intrucit detine cota de 5/8 din imobil ,locuieste in prezent in imobil si nu are o alta locuinta.

Ca o consecinta a atribuirii bunului reclamantului, acesta va fi obligat in temeiul art.742 Cod civil, art.673 ind.10 Cod proc.civila la plata sultei catre ceilalti piriti functie de cotele ce li se cuvin.

Instanta urmeaza sa admita in baza art.774 Cod civil, art.673 ind.5 Cod proc.civila si capatul de cerere privind obligarea piritilor la plata pasivului succesoral fiecare in proportie cu partea sa ereditara deoarece prin martora audiata PI, depozitie fila 49, dosar, reclamantul a facut dovada ca el este cel care a facut cheltuielile pentru inmormintarea defunctei MM si pomenile ulterioare, in timp ce piritii MIV si MI au sustinut ca nu au contribuit la cheltuielile de inmormintare, iar piritele ca au contribuit, insa nu au formulat probe pentru a dovedi sustinerile.

In temeiul disp.art.274, 276 Cod proc.civila, piritii urmeaza a fi obligati sa plateasca reclamantului parte din cheltuielile de judecata efectuate de acesta reprezentind taxa de timbru, timbru judiciar, onorar de avocat, indemnizatie de expertiza functie de cota ce i se cuvine fiecaruia.

Actiunea a fost legal timbrata si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

Tags: