Top

Contestatie

INSTANTA

Sub nr. din 4.03.2010, a fost inregistrata contestatia la executare impotriva procesului-verbal nr. 2009 din 23.02.2010 si a somatiei emise la aceeasi data in dosarul de executare nr. 306/2009 al biroului executorului judecatoresc B G C din B, contestatie formulata de contestatoarea debitoare V (fosta PS) S, in contradictoriu cu creditorii SC C SRL C si SC BCSRL C.

In motivarea contestatiei, precizata in cursul judecatii, contestatoarea a aratat ca suma de 72.799,3 lei, la a carei plata a fost somata contestatoarea, este eronata; de asemenea, cu ordinul de incasare din 5 nov. 2009 ea a platit suma de 9.000 lei. A mai aratat contestatoarea ca cheltuielile de executare stabilite prin procesul-verbal incheiat de executorul judecatoresc la data de 23.02.2010 sunt in suma de 5.738,30 lei, desi din actele dosarului rezulta ca s-a platit numai suma de 10 lei, iar actualizarea sumei datorate de catre contestatoare s-a facut fara ca aceasta sa fi fost solicitata de catre creditoare.

In dovedirea contestatiei, contestatoarea a depus la dosar, in copie, somatia de plata din data de 23.02.2010, procesul-verbal nr. 306/2009 din 23.02.2010, ordinul de incasare in numerar nr. 2009110500092597/5 nov.2009, emis de BCR SA si a folosit proba cu expertiza contabila.

Biroul executorului judecatoresc BGC din B a comunicat instantei, in copie, dosarul de executare nr. 2010.

Creditoarele nu au formulat intampinare.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. 312/23.04.2007 pronuntata de Judecatoria B, P (S) S a fost condamnata la pedeapsa rezultanta de 2 ani inchisoare pentru savarsirea:

– infractiunii de delapidare, prev. de art. 215/1 Cod.pen, cu aplic. art. 41 alin.2 Cod. pen., impotriva partii civile SC BI, cu un prejudiciu nerecuperat de 9.000 lei, si impotriva partii civile SC Buena Impex, cu un prejudiciu de 28.348 lei, nerecuperat;

– infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art. 9 pct. 1 lit.b din Legea nr.241/2005, cu un prejudiciu de 4.318,44 lei, impotriva Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, recuperat,

-infractiunii de fals intelectual, prev. de art. 289 Cod.pen., cu aplic. art. 37 din Legea nr. 82/1991;

-infractiunii de folosirea banilor societatii in interes personal, prev. de art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990, impotriva partii civile SC BC, cu un prejudiciu de 21.350 lei, din care s-a recuperat suma de 3.450 lei;

-infractiunii de uz de fals, prev. de art. 291 Cod. pen.

Prin aceeasi sentinta P (S) S a fost obligata sa plateasca:

-partii civile SC BI suma de 9.000 lei, reprezentand despagubiri civile,

-partii civile SC BCsuma de 46.248 lei, cu acelasi titlu,

-800 lei, cheltuieli judiciare catre stat.

Prin decizia penala nr. 23.01.2008 pronuntata de Tribunalul V, sentinta pen. nr. 23.04.2007 a Judecatoriei B a fost desfiintata in parte, in latura civila, in sensul ca P (S) S a fost obligata sa achite statului suma de 4.034,39 lei, reprezentand prejudiciu direct, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere de la data ramanerii definitive a hotararii, pana la plata efectiva.

Prin decizia pen. nr.9.10.2008 a Curtii de Apel I, a fost respins apelul formulat de incuplata P (S) S impotriva deciziei pen. nr.17/23.01.2008 a Tribunalului V si a sentintei pen. nr. 312/23.04.2007 a Judecatoriei B, si a fost obligata inculpata P (S) S sa plateasca statului cheltuieli judiciare in suma de 500 lei.

Prin cererea din data de 26.11.2009, creditorii SC BI SRL C si SC BC SRL C, prin avocatul B E, au solicitat biroului executorului judecatoresc B G C din B punerea in executare a sentintei penale nr. 312/23.04.2007 pronuntata de Judecatoria B si a deciziei penale nr. 17/A/23.01.2008 pronuntata de Tribunalul V. Prin aceeasi cerere, creditoarele au solicitat ca sumele datorate de catre debitoare sa fie actualizate cu rata inflatiei.

Cererea de executare silita face obiectul dosarului de executare nr. 306/2009 al biroului executorului judecatoresc B G C din B.

Prin Incheierea din data de 9.12.2009, pronuntata in dosarul nr. 189/2009 al Judecatoriei B, a fost incuviintata executarea silita a sentintei penale nr. 23.04.2007 pronuntata de Judecatoria B si a deciziei penale nr. /A/23.01.2008 pronuntata de Tribunalul V.

In vederea executarii sentintei penale nr. /23.04.2007 pronuntata de Judecatoria B, executorul judecatoresc a identificat bunurile imobile proprietatea debitoarei P (S) S ce pot fi urmarite silit, intre aceste bunuri fiind si imobilul situat in B, sos. Puiesti nr.1, compus din suprafata de 611,8 m.p. teren, precum si imobilul situat in B, str. L nr., compus dintr-un lot de teren.

Prin Somatia de plata nr. 2009 din 23.02.2010, biroul executorului judecatoresc a somat-o pe debitoarea P (S) S sa achite:

-creditoarei SC BI SRL C suma de 9.000 lei,

-creditoarei SC BCSRL C sa-i achite suma de 46.248 lei,

-suma de 800 lei, reprezentand cheltuieli de judecata,

in total sa achite suma de 56.048 lei, suma care, actualizata cu valoarea indicelui de inflatie, este de 67.061 lei, la care se adauga suma de 5.738,30 lei, reprezentand cheltuieli de executare, in total 72.799,30 lei.

Prin procesul-verbal nr. /2009 din 23.02.2010, biroul executorului judecatoresc a stabilit onorariul si cheltuielile de executare care sunt in sarcina debitoarei P (S) S, astfel:

-onorariu de executare – 5.604 lei; inregistrare si formare dosar – 10 lei; emitere somatie-10 lei; cheltuieli de transmitere posta -10 lei; notarea somatiei la CF- 60 lei; arhivare dosar -30 lei; taxe judiciare-14,30 lei, in valoare totala de 5.738,30 lei.

In prezent debitoarea are numele de familie V, dobandit prin incheierea casatoriei.

Cu ordinul de incasare in numerar nr. 2009110500092597/5 nov.2009, emis de BCR SA, V (P) S a platit suma de 9.000 lei catre creditoarea SC BI.

Raportand sentinta penala nr. 312/23.04.2007 a Judecatoriei B la sumele mentionate in somatia de plata nr. 306/2009, se constata ca din totalul debitului de 72.799,30 lei, la care debitoarea a fost somata la plata, nu se justifica suma de 800 lei (cheltuieli de judecata), deoarece aceasta suma reprezinta cheltuieli judiciare catre stat, iar nu catre creditorii SC BI SRL C si SC BCSRL C.

In aceste conditii, din totalul sumei de 72.799,30 lei, la a carei plata a fost somata debitoarea, se va inlatura suma de 800 lei (cheltuieli de judecata), deoarece aceasta suma reprezinta cheltuieli judiciare datorate statului.

Cu privire la onorariul de executare si la cheltuielile de executare, in suma totala de 5.738,30 lei, la a caror plata a fost somata debitoarea, in cauza sunt incidente prev. art. 3717 Cod.proc.civ., conform carora:

„Partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop. Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu cheltuielile se avanseaza de catre creditor.

Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare facute dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu prin executare voluntara.

Sumele ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesata, in conditiile legii.

Pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol procesul-verbal constituie titlu executoriu”.

Din textul de lege invocat rezulta ca cheltuielile pentru executarea silita trebuie avansate de partea interesata in executare, in cauza de fata partile interesate fiind creditoarele SC Buna Comp si SC Buena Impex.

Insa, din actele dosarului de executare nr. 306/2009 al biroului executorului judecatoresc B G C din B nu rezulta ca cele doua creditoare SC BI si SC BCar fi platit onorariul de executare si cheltuielile de executare in suma totala de 5.738,30 lei, asa cum s-a stabilit prin procesul-verbal nr.306/2009 din 23.02.2010, intocmit de biroul executorului judecatoresc.

Fata de aceasta situatie, din somatia de plata se impune sa fie inlaturata suma de 5.738,30 lei (onorariu de executare si cheltuieli de executare).

Cu privire la sumele stabilite in sarcina debitoarei in urma actualizarii debitului cu indicele de inflatie, in cauza sunt aplicabile prev. art.3712 Cod.proc.civ., conform carora:

„Pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, plantatii ori altei lucrari sau in luarea unei alte masuri admise de lege.

In cazul in care prin titlul executoriu au fost acordate dobanzi, penalitati sau alte sume, fara sa fi fost stabilit cuantumul acestora, ele vor fi calculate de organul de executare, potrivit legii.

Daca titlul executoriu contine suficiente criterii in functie de care organul de executare poate actualiza valoarea obligatiei principale stabilite in bani, indiferent de izvorul ei, se va proceda, la cererea creditorului, si la actualizarea acestei sume. In cazul in care titlul executoriu nu contine niciun asemenea criteriu, organul de executare va proceda la actualizare in functie de rata inflatiei, calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit executorie sau, in cazul celorlalte titluri executorii, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri”.

Fata de imprejurarea ca cele doua creditoare au solicitat actualizarea debitelor, pentru a stabili cuantumul sumelor, actualizate cu indicele de inflatie, datorate de debitoare celor doua creditoare SC BI si BC, s-a dispus efectuarea unei expertize judiciare contabile.

Astfel, prin raportul de expertiza contabila intocmit de expertul Putanu Danut, depus la dosarul instantei la data de 25.05.2010, filele 80-83, s-au stabilit urmatoarele:

-valoarea actualizata cu rata inflatiei a debitului de 46.248 lei, datorat de debitoarea V S catre SC BCSRL incepand cu data de 9.10.2008, pana la data de 30.04.2010 (data efectuarii expertizei) este de 49.910 lei;

-valoarea actualizata cu rata inflatiei a debitului de 9.000 lei, datorat de debitoarea V S catre SC BI SRL incepand cu data de 9.10.2008, pana la data de 5.11.2009 (data platii acestei sume de catre contestatoare) este de 9.449 lei.

Raportul de expertiza este aprerciat ca util si concludent, urmand sa fie retinut in solutionarea cauzei.

Asa cum s-a aratat mai sus, debitoarea V S a platit suma de 9.000 lei catre creditoarea SC BI cu ordinul de incasare numerar nr. 2009110500092597/5 nov.2009, emis de Banca Comerciala Romana SA.

La termenul din 10.06.2010, avocatul creditoarelor a sustinut in instanta ca SC BI nu a incasat suma de 9.000 lei, pe care debitoarea sustine ca a platit-o.

Aceste aparari ale creditoarei nu pot fi primite deoarece, din ordinul de incasare numerar nr. 2009110500092597/5 nov.2009, rezulta ca debitoarea a platit suma de 9.000 lei.

Ca urmare, fata de concluziile raportului de expertiza se va retine ca debitoarea mai are de platit catre creditoarea SC BI suma de 449 lei, reprezentand diferenta dintre suma de 9.449 lei (9.000 lei actualizata pana la data de 5 nov.2009, ca data a platii) si suma de 9.000 lei, platita deja de catre debitoare.

Se va mai retine ca, fata de creditoarea SC BC, debitoarea are de platit suma de 49.910 lei, (suma de 46.248 lei, actualizata).

In total, debitoarea mai are de platit suma de 50.359 lei, iar nu suma de 72.799,30 lei, cum s-a mentionat in somatia de plata nr.306-23.02.2010.

Potrivit art. 399 alin.1) Cod.proc.civ., „Impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare”.

In prezenta cauza, se apreciaza ca stablirea unui cuantum mai mare al debitului decat cel datorat este de natura sa creeze debitoarei o vatamare in sensul art. 399 alin.1 Cod.proc.civ., motiv pentru care contestatia la executare formulata de debitoare este apreciata ca fiind in parte intemeiata, urmand sa fie admisa in parte.

In consecinta, conform art. 404 Cod.proc.civ. se va dispune :

-anularea procesului-verbal nr. 306/2009 din 23.02.2010, intocmit in dosarul de executare nr. 306/2009 al biroului executorului judecatoresc BGC din B (prin care s-a stabilit suma de 5.738,30 lei, reprezentand onorariu de executare si cheltuieli de executare);

-indreptarea somatiei de plata nr. 306/23.02.2010, emisa in dosarul de executare nr. 306/2009 al biroului executorului judecatoresc BGC din B, in sensul: -inlaturarii sumei de 800 lei (cheltuieli de judecata);

-inscrierii sumei de 449 lei, debit datorat catre SC BI, ce reprezinta diferenta dintre suma de 9.449 lei (9.000 lei actualizata pana la data de 5 nov.2009, ca data a platii) si suma de 9.000 lei, platita deja de catre debitoare;

-inscrierii sumei de 49.910 lei, ce reprezinta debit datorat catre SC BC(46.248 lei, actualizata cu rata inflatiei incepand cu data de 9.10.2008, pana la data de 30.04.2010);

-inlaturarii sumei de 5.738,30 lei (onorariu de executare si cheltuieli de executare).

Contestatoarea a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 1.196 lei (194 lei taxa judiciara de timbru; 0,3 lei timbru judiciar; 501,70 lei indemnizatie expert contabil; 500 lei onorariu avocat).

Potrivit art. 274 alin.1 si art. 277 Cod.proc.civ., creditoarele SC BI si SC BCvor fi obligate sa plateasca, in solidar, debitoarei 1/2 din cheltuielile de judecata efectuate in proces, adica sa plateasca suma de 598 lei.

Contestatia a fost legal timbrata.

Etichete: