Top

Evacuare

R O M A N I A

INSTANTA

La data de 2010, cu nr. 0 a fost inregistrata la instanta actiunea prin care reclamantele M A, M C, M I au solicitat in contradictoriu cu paratii: F G, F I, F C, F C L, F B N, F D A, F I G, prin reprezentant legal F G, P C, P M, P S M, P C E, P D M, A D A, D M, D B, D Vl C, prin reprezentant legal D M, D D, R S, R E, M R pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna evacuarea pe cale de ordonanta presedintiala a paratilor din imobilul proprietatea lor situat in B, strada E, nr. 9, judetul V.

In motivarea actiunii reclamantele sustin ca prin dispozitia de restituire nr. 17 din 19 ianuarie 2005 emisa de R.A.G.C.L. B le-a fost restituit imobilul situat in B, strada E, nr. 9, judetul V si desi de la data cand le-a fost atribuit si pana in momentul introducerii actiunii au incercat sa intre in posesia imobilului si au mai promovat o actiune in evacuare deoarece in perioada comunista mai multe familii defavorizate au fost instalate acolo, din care unii au murit insa s-au nascut altii si ocupa abuziv imobilul proprietatea lor, aducandu-le la cunostinta prin intermediul executorului judecatoresc ca trebuie sa incheie un nou contract de inchiriere, in caz contrar se vor adresa instantei judecatoresti pentru a se dispune evacuarea lor, obligatie pe care paratii nu au respectat-o, au formulat prezenta actiune.

Mai arata reclamantele ca actiunea in evacuare la care au facut referire a fost admisa prin sentinta civila nr. 6 pronuntata la data de 2008 insa impotriva acesteia s-a declarat apel prin care s-a invocat nelegalitatea dispozitiei de restituire, apel respins dupa care s-a declarat recurs ce a fost admis si cauza trimisa la rejudecare pentru ca instanta de apel trebuia sa sesizeze instanta de contencios administrativ in legatura cu exceptia invocata si intors la rejudecare in fata instantei de apel s-a procedat la sesizarea instantei de contencios administrativ, iar dosarul de evacuare a fost suspendat, in prezent instanta de contencios administrativ a respins exceptia invocata, dar in mod sigur se va declara recurs si pentru ca au trecut mai bine de trei ani de cand incearca sa intre in posesia imobilului, in timp ce paratii refuza sa-l paraseasca, solicita evacuarea lor pe cale de ordonanta presedintiala.

In drept s-au invocat disp. Legii nr. 10/2001, O.U.G. nr. 40/1999, art. 581 Cod procedura civila.

In dovedirea actiunii s-au depus in copie inscrisuri: dispozitia de restituire nr. 1 din 2005, sentinta civila nr. 6 pronuntata la data de 2008 de Judecatoria B, notificarile din 2007 adresate paratilor P C, F G, D M privind invitatia de a se prezenta la Notariatul Public B, la data de 15 martie 2007 in vederea incheierii contractului de inchiriere intre ei ca proprietari si paratii mentionati ca chiriasi, incheierea de certificare de fapta nr. 501 din 15 martie 2007 intocmita de acelasi notariat, somatii adresate acelorasi parati de R.A.G.C.L. B privind incetarea raporturilor contractuale de inchiriere a spatiilor locative cu destinatie de locuinta, s-a solicitat proba cu interogatoriul paratilor D M, F I, P C.

In sedinta publica din 2 iunie 2010, prezenta in instanta, parata F G a aratat ca paratele R E si M R sunt decedate, iar in sedinta publica din 16 iunie 2010, aparatoarea reclamantelor a precizat ca solicita scoaterea din cauza a acestora deoarece renunta la chemarea lor in judecata si nu solicita introducerea in cauza a mostenitorilor acestora.

Prin intampinare, paratii P C si F G au solicitat respingerea actiunii reclamantelor ca inadmisibila intrucat nu sunt indeplinite conditiile privind urgenta si nerezolvarea fondului deoarece nu este o masura vremelnica si in prezent existamai multe procese in derulare care privesc actiunea lor in evacuare din acelasi imobil promovata pe dreptul comun, care privesc judecata fondului si nelegalitatea actului administrativ de restituire a imobilului, asa cum au aratat si reclamantele.

In dovedirea sustinerilor s-au anexat in copie: incheierea din 2 decembrie 2009 pronuntata in dosarul nr. 2007, incheiere din 2010 pronuntata in dosarul nr. 2009, decizia nr. 2009 pronuntata in acelasi dosar de Curtea de Apel I.

Reclamantele prin aparator au solicitat respingerea exceptiei deoarece sunt proprietarele imobilului din care solicita evacuarea, actiunea acestora fiind intemeiata in drept pe disp. O.G. nr. 40/1999, iar paratii prezenti F I si D M au lasat modalitatea de solutionare a exceptiei la aprecierea instantei.

Instanta a dispus unirea exceptiei cu fondul cauzei, iar aparatorul reclamantelor in concluziile sale a aratat ca solicita sa se dispuna evacuarea paratilor pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii de evacuare pe drept comun.

In urma verificarii actelor de stare civila depuse pentru parati, instanta a constatat ca citarea paratului F B N trebuia facuta in nume propriu si nu prin reprezentant deoarece este major, ca F D A are varsta de 16 ani, urmand a fi asistata de mama sa F G si nu reprezentata, ca paratul D Vl C nu are implinita varsta de 14 ani, urmand a fi reprezentat de mama sa D M, ca paratul D D este major si trebuie citat in nume propriu, ca numele corect al paratei F C este Vornicu, fiind casatorita, instanta procedand la citarea partilor tinand cont de cele mentionate, fiind citata si autoRtea tutelara deoarece in cauza figureaza si minori.

La repunerea cauzei pe rol partile si-au mentinut punctele de vedere exprimate in sedinta publica din 16 iunie 2010, iar paratele F G si F (V) C prezente la termenul din data de 30.06.2010 au solicitat si ele respingerea actiunii si admiterea exceptiei.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine ca reclamantele M A, M C, M I solicita evacuarea paratilor F G, F I, F (V) C, F C L, F B N, F D A, F I G, P C, P M, P S M, P C E, P D M, A D A, A A I, D M, D B, D Vl C, D D, R S, din imobilul considerat proprietatea lor situat in B, strada E, nr. 9, judetul V, imobil dobandit prin dispozitia de restituire nr. 1 din 2005 si in care paratii locuiesc fara nici un drept deaorece contractele de inchiriere pe care le-au avut incheiate cu R.A.G.C.L. au expirat, refuzand in mod nejustificat sa incheie un nou contract de inchiriere desi au fost notificati in acest sens, evacuare ce urmeaza sa se faca pe cale de ordonanta presedintiala avand in vedere disp. art. 10 alin3 si art. 11 alin 2 din O.U.G. nr. 40/1999.

Paratii P C si F G au invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii intrucat nu este indeplinita conditia urgentei si nerezolvarea fondului deoarece exista un dosar privind evacuarea lor pe drept comun, suspendat in prezent pana la solutionarea exceptiei prin care au invocat nelegalitatea Dispozitiei nr. 17 din 19 ianuarie 2005, situatie de fapt ce a fost confirmata de reclamante si rezulta din inscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Referitor la exceptia invocata, aceasta urmeaza a fi respinsa intrucat conditiile privind admisibilitatea cererii pe cale de ordonanta presedintiala trebuie analizate la solutionarea pe fond a cererii, astfel ca cererea nu poate fi respinsa ca inadmisibila fara o analiza a conditiile de admisibilitate ale acesteia.

Conform disp. art. 10 alin3 si art. 11 alin.2 din O.U.G. nr. 40/1999, refuzul nejustificat al chiriasului de a incheia un nou contract de inchiriere in termen de 60 de zile de la primirea notificarii, il indreptatesc pe proprietar sa ceara in justitie evacuarea neconditionata a locatarilor cu plata la daune interese pe cale de ordonanta presedintiala.

In cazul de fata reclamantele se justifica ca proprietare ale imobilului situat in B, strada E, nr. 9, judetul V prin dispozitia de restituire nr. 17 din 19 ianuarie 2005 data de R.A.G.C.L. B si au invitat paratii P C, F G, D M prin notificarea din 14 februarie 2007 sa incheie contracte de inchiriere.

In prezent cu privire la aceasta dispozitie de restituire exista un litigiu deoarece desi a fost respinsa exceptia de nelegalitate a acestei dispozitii prin sentinta civila nr. 145/C.A. din 3 mai 2010, impotriva acestei sentinte s-a formulat recurs si nu se poate retine refuzul nejustificat al paratilor P C, F G, D M de a inchiria contracte de inchiriere dispunandu-se evacuarea lor in baza acestui text de lege, cu atat mai mult pentru ceilalti parati care nici nu au fost notificati probabil pentru ca nu erau chiriasi si carora nu le sunt opozabile textele de lege sus invocate, eventual se poate dispune evacuarea lor pe calea dreptului comun.

Nu poate fi dispusa evacuarea paratilor nici in baza disp. art. 581 Cod civil deoarece evacuarea este o masura definitiva prin care se prejudeca fondul cauzei, iar evacuarea pana la ramanerea definitiva si irevocabila a sentintei civile nr. 622 pronuntata la data de 27 februarie 2008 de Judecatoria B, desi aparent in concordanta cu dreptul de proprietate invocat de reclamante, ar putea veni in contradictie cu masura definitiva ce se va dispune prin solutionarea dosarului nr. 3949/189/2007, ori instanta nu poate aprecia in acest moment daca refuzul de a incheia contractul de inchiriere ori de a evacua imobilul reprezinta un act abuziv al paratilor tinand cont de dosarele existente pe rol.

Pentru considerentele mentionate actiunea reclamantelor urmeaza a fi respinsa pentru neindeplinirea conditiilor prev. de art. 10 alin.3 si art. 11 alin.2 din O.U.G. nr. 40/1999, dar si a celor prev. de art. 581 Cod civil deoarece evacuarea reprezinta o masura cu caracter definitiv, care deja este dispusa prin sentinta civila nr. 622 pronuntata la data de 27 februarie 2008 de Judecatoria B si care se va finaliza la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii, instanta neputand lua o masura provizorie de evacuare.

Actiunea a fost legal timbrata si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator.

Etichete: