Top

Succesiune

R O M A N I A

INSTANTA

La data de 2010 s-a inregistrat la instanta adresa Curtii de Apel I prin care a restituit dosarul nr. X privind pe P M in care s-a pronuntat decizia civila nr.201 din 2010 pentru a lua masurile corespunzatoare.

Prin aceasta decizie s-a respins recursul formulat de P M impotriva deciziei civile nr.3 din 13 ianuarie 2010 a Tribunalului V, decizie ce a fost mentinuta si prin care s-a admis apelul declarat de M L si B A impotriva sentintei civile nr.567 din 2009 ce a fost desfiintata si trimisa cauza spre rejudecare Judecatoriei B. In considerentele deciziei s-a retinut ca modalitatea de indeplinire a procedurii de citare a piritilor in prima instanta a fost nelegal indeplinita din culpa reclamantei deoarece avea posibilitatea aflarii domiciliilor piritilor si nu si-a indeplinit obligatia dispusa de art.95 alin.1 Cod proc.civila de a efectua demersuri si de a face dovada in prima instanta ca i-a fost imposibil sa afle adresa acestuia.

Prin cererea initiala adresata Judecatoriei B si inregistrata cu nr.3080 din 12 septembrie 2008, reclamanta P M, fosta B a chemat in judecata pe piritii B A I si M L pentru ca prin hotarirea ce se va pronunta sa se dezbata succesiunea defunctului B P, decedat la data de 20 aprilie 2008 in B in sensul de stabili calitatea lor de mostenitori, cotele si masa succesorala si sa se dispuna iesirea din indiviziune.

In motivarea actiunii reclamanta a sustinut ca a fost casatorita cu B P in perioada 9 aprilie 1954 – 24 iunie 1976 cind s-a desfacut casatoria lor prin sentinta civila nr.1801 a Judecatoriei B, iar din casatoria lor au rezultat piritii B A I, nascut la data de 1965 si B L, nascuta la 15 mai 1955, in prezent M.

Mai arata reclamanta ca in timpul casatoriei cu B P au dobindit in baza contractului de constituire nr.304 din 20 mai 1974 si a contractului de imprumut nr. 1974, titlul de proprietate nr. 9 din 14 mai 1977 un apartament proprietate personala situat in B, str.R nr.304, bl.R1, sc.A, et.1, ap.7, jud.V si pentru ca in timpul convietuirii cu B P au achitat doar avansul in suma de 55.850 lei, dupa care suma de 67.919 a achitat-o singura in rate deoarece la scurt timp B P a fost condamnat la o pedeapsa la 11 ani si imediat arestat , executind pedeapsa in penitenciar, ea achitind ratele si dupa ce s-a recasatorit cu numitul V C de care a divortat la scurt timp considera ca este indreptatita sa pretinda este de 75% pentru ea si 25% pentru piritul B P, cota acestuia constituind masa succesorala din apartament, urmind ca ei sa-i fie atribuit apartamentul intrucit piritii o mostenesc.

In sedinta publica din 3 decembrie 2008 instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei pentru cererea privind desfacerea succesiunii defunctului, B P, exceptie cu care reclamanta a fost de acord asa cum s-a retinut in sedinta publica din 14 ianuarie 2009 cu precizarea ca reclamanta are calitate procesuala pentru capatul de cerere iesire din indiviziune .

La prima judecata s-a administrat proba cu inscrisuri, a fost efectuata o expertiza tehnica in constructii expert G V prin care valoarea apartamentului a fost stabilita la suma de 102.592 lei, proba testimoniala in cadrul careia a fost audiata martora L E.

Prin sentinta civila nr.567 din 25 februarie 2009 pronuntata de Judecatoria B s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei cu privire la dezbaterea succesiunii defunctului B P si s-a admis cererea reclamantei in contradictoriu cu piritii cu privire la partajarea bunului imobil, apartament situat in B, str.R, nr.304, bl.R1, sc.A, et.1, ap.7, jud.V in valoare de 102.592 lei cu o contributie de 75% pentru reclamanta si 25% pentru defunctul B P , imobil ce a fost atribuit reclamantei.

Impotriva acestei sentinte s-a formulat apel de catre piritii M L si B A, apel admis prin decizia civila nr.3/A din 13 ianuarie 2010 a Tribunalului V, iar cauza a fost trimisa spre rejudecare deoarece procedura de citare a piritilor a fost nelegal indeplinita din culpa reclamantei, decizie mentinuta prin decizia nr.201 din 28 aprilie 2010 a Curtii de Apel I

In motivele de apel piritii au aratat ca dupa divortul parintilor lor, din anul 1976, ulterior in anul 1980 reclamanta a solicitat partajul bunurilor comune inclusiv a apartamentului situat in B, str.R nr.304, bl.R1, sc.A, et.1, ap.7, dosar solutionat printr-o tranzactie, respectiv Sentinta Civila nr. din 31 martie 1980 pronuntata de Judecatoria B.

Reclamanta a invocat exceptia nulitatii absolute a tranzactiei deoarece are o cauza prohibita de legea in vigoare in momentul facerii tranzactiei si anume sa nu dobindeasca o alta locuinta proprietate personala si care au determinat autoritatile timpului sa nu ia in considerare tranzactia.

La rejudecarea cauzei reclamanta a completat cererea initiala cu un nou capat de cerere prin care a solicitat nulitatea absoluta a tranzactiei continuta in sentinta civila nr. din 31 martie 1980 pentru cauza nelicita in conditiile art.966 – 968 Cod civil, iar piritii au invocat exceptia autoritatii de lucru judecat cu privire la capatul de cerere partajarea bunului imobil considerat comun deoarece imobilul din litigiu a devenit in urma partajului proprietatea exclusiva a lui B P prin sentinta civila nr. 1980 a Judecatoriei B, astfel ca nu poate face obiectul alte judecati.

Instanta i-a pus in vedere reclamantei sa depuna taxa de timbru in suma de 3.662,84 lei si timbru judiciar de 5 lei pentru solutionarea capatului de cerere privind nulitatea tranzactiei, iar aceasta a formulat cerere pentru ajutor public judiciar ce a fost respinsa de instanta prin Incheierea din 7 iulie 2010, asa cum a fost respinsa si cererea de reexaminare prin Incheierea din 3 august 2010 si pentru ca reclamanta nu si-a indeplinit obligatia privind plata taxei de timbru instanta a invocat in sedinta publica din 1 septembrie 2010 exceptia anularii acestui capat de cerere ca netimbrat, exceptie ce urmeaza a fi admisa in baza art.20 din Legea nr.146/1997, iar capatul de cerere privind nulitatea tranzactiei anulat ca netimbrat.

De mentionat ca in aceiasi sedinta publica reclamanta a facut precizarea ca a solicitat nulitatea absolut a tranzactiei in contradictoriu cu piritii B A I si M L in calitate de mostenitori ai defunctului B P.

In aceiasi sedinta publica s-a pus in discutie si exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei in cererea privind dezbaterea succesiunii si exceptia autoritatii de lucru judecat in ce priveste partajul imobilului la care reclamanta pretinde ca are o cota de contributie.

Reclamanta a lasat la aprecierea instantei modalitatea de solutionare a exceptiei privind lipsa calitatii procesuale active privind dezbaterea succesiunii si respingerea exceptiei autoritatii de lucru judecat, iar piritii au solicitat admiterea exceptiilor.

La rejudecarea cauzei nu s-au solicitat alte probe.

Din probatoriul administrat in cauza instanta retine ca reclamanta este fosta sotie a defunctului B P, decedat la data de 20 aprilie 2008, divortul dintre ei fiind consfintit prin sentinta civila nr.1801 pronuntata la data de 24 iunie 1976 la Judecatoria B. Deoarece la data decesului reclamanta nu avea calitatea de sotie supravietuitoare a defunctului, actiunea acesteia privind dezbaterea succesiunii defunctului urmeaza a fi respinsa pentru lipsa calitatii sale procesuale active, astfel ca exceptia invocata de instanta urmeaza a fi admisa in temeiul disp.art.728 Cod civil.

Prin cel de-al doilea capat de cerere reclamanta a solicitat sa se dispuna partajul apartamentului situat in B, str.Republicii nr.304, bl.R1, sc.A, et.1, ap.7, jud.V, apartament la care are o cota de contributie de 75%. Acest apartament a constituit obiectul dosarului nr.74/1980 prin care a facut partajul bunurilor comune dobindite de reclamanta impreuna cu B P in timpul casatoriei, dosar solutionat prin tranzactie continuta in sentinta civila nr.511 pronuntata la data de 31 martie 1980, ramasa definitiva prin nerecurare in care se mentioneaza ca reclamanta nu are pretentii la bunurile mobile si imobile si solicita suma de 22.000 lei suma cu care piritul este de acord.

In ce priveste exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de piriti cu privire la acest capat de cerere, exceptia urmeaza a fi respinsa intrucit nu exista identitate de parti in prezenta cauza cu cele din dosarul nr.74/1980 deoarece in respectiva cauza pirit figureaza B P, iar in prezenta cauza copii reclamantului si ai defunctului B P, respectiv B A I si M L, astfel ca nu sunt indeplinite conditiile prev de art. 163 Cod proc.civila pentru admiterea exceptiei.

In ce priveste fondul cauzei deoarece apartamentul la care pretinde reclamanta ca are o cota de contributie se afla in masa succesorala a defunctului B P, actiunea reclamantei privind partajarea acestui bun urmeaza a fi respinsa ca nedovedita in temeiul disp.art.1169 Cod civil.

Se va lua act ca piritii nu solicita cheltuieli de judecata.

Actiunea principala a fost legal timbrata si s-a aplicat timbru judiciar corespunzator., capatul de cerere privind nulitatea absoluta a tranzactiei urmind a fi anulat ca netimbrat.

Etichete: