Top

Hotarare ce tine loc de act autentic

I N S T A N T A

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. x din 20.07.2010, reclamantul G I a chemat in judecata parata C E, solicitand:

-sa se pronunte o sentinta care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare pentru suprafata de teren de 1,05 ha sau, in cazul contrar, sa se dispuna rezolutiunea antecontractului de vanzare-cumparare a acestei suprafete de teren si sa fie obligata parata sa restituie reclamantului suma platita ca pret pentru suprafata de 1,05 ha teren, suma care sa fie actualizata.

In motivarea actiunii, precizata in cursul judecatii, reclamantul a aratat ca, prin inscrisul sub semnatura privata intitulat „Act de vanzare-cumparare” din data de 12.05.1997, P V a promis sa vanda reclamantului o suprafata de 1,05 ha teren, situata in extravilanul satului/com. R, jud. V, in pct. „Dreapta Soselei-Ciunta”, cu pretul de 1.600.000 lei vechi, pret pe care reclamantul l-a platit integral. Dupa intocmirea inscrisului sub semnatura privata, reclamantul a intrat in posesia terenului, pe care l-a cultivat, insa ulterior aceeasi suprafata de teren a fost vanduta prin act autentic numitului N T. Reclamantul a mai aratat ca promitenta vanzatoare P V a decedat, mostenitoarea acesteia fiind parata C E.

In dovedirea actiunii, reclamantul a folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, inscrisul sub semnatura privata intitulat „Act de vanzare-cumparare” din data de 12.05.1997, certificatul de mostenitor nr. X/10.05.1999 intocmit de biroul notarului public X, acte de stare civila; proba cu martori; proba cu expertiza judiciara contabila.

Parata C E a formulat intampinare (fila 12 dosar), prin care a solicitat respingerea actiunii. Parata a sustinut ca, la data cand s-a intocmit antecontractul de vanzare-cumparare, P V (care este mama paratei), persoana in varsta si necunoscatoare de carte, a fost indusa in eroare de catre reclamant, mama paratei considerand ca a arendat terenul, iar nu ca l-a vandut reclamantului. Parata a mai sustinut ca ea a vandut unei alte persoane suprafata de teren la care se refera reclamantul in cererea de chemare in judecata.

Parata a folosit in proces proba cu inscrisuri, depunand la dosar, in copie, titlul de proprietate nr. X/48010/14.01.1998.

La termenul de judecata din 27.01.2011, parata C E a formulat cerere reconventionala (fila 81 dosar), prin care a solicitat ca reclamantul sa-i plateasca despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului, incepand din anul 1997, pana in anul 2009.

Din analiza probelor administrate, se retin urmatoarele:

Prin inscrisul sub semnatura privata intitulat „Act de vanzare-cumparare” din data de 12.05.1997, promitenta P V a promis sa vanda reclamantului G I suprafata de 1,05 ha teren, situata in extravilanul satului/com. R, jud. V, in pct. „Dreapta Soselei- X”. In antecontractul mentionat s-a consemnat ca pretul vanzarii-cumpararii terenului convenit de parti a fost de 1.600.000 lei vechi, pret pe care reclamantul l-a platit integral promitentei-vanzatoare la aceeasi data de 12.05.1997.

In antecontract s-a mentionat ca actul de vanzare-cumparare a terenului urma sa fie intocmit in forma autentica dupa ce promitenta-vanzatoare va intra in posesia titlului de proprietate pentru terenul in cauza.

Inscrisul sub semnatura privata intitulat „Act de vanzare-cumparare” din data de 12.05.1997, a fost semnat de catre reclamant si de catre martorii X; acelasi inscris poarta o amprenta digitala cu privire la care s-a facut mentiunea ca apartine promitentei P V.

Ulterior, la data de 23.12.1997, promitenta-vanzatoare P V a decedat.

Succesiunea defunctei P V a fost dezbatuta la biroul notarului public X, care a intocmit certificatul de mostenitor nr. X/10.05.1999.

Conform certificatului de mostenitor nr. X/10.05.1999, uN mostenitoare legala a defunctei P V este C E, in calitate de fiica a defunctei.

Ulterior decesului promitentei P V, a fost intocmit titlul de proprietate nr. X/48010/14.01.1998, prin care s-a reconstituit acesteia dreptul de proprietate pentru suprafata de 1 ha 500 m.p. teren situata in extravilanul satului/com. R, jud. V, in pct. „Dreapta Soselei”.

Audiat in instanta, martorul X, audiat la propunerea reclamantului, a declarat ca la data de 12.05.1997, cand a fost intocmit antecontractul de vanzare-cumparare el indeplinea functia de secretar al comunei R, jud. V, calitate pe care a avut-o continuu si o are si in prezent. Antecontractul de vanzare-cumparare a fost intocmit in locuinta reclamantului, situata in satul R. Pentru intocmirea antecontractului, in locuinta reclamantului au mers reclamantul P V, martorul X (sora promitentei P V). La intocmirea antecontractului P V avea discernamant, astfel ca a inteles semnificatia antecontractului intocmit. Martorul a declarat ca intentia promitentei P V a fost aceea de a vinde reclamantului suprafata de teren mentionata in act, iar nu de a inchiria sau de a arenda terenul, asa cum sustine parata. Martorul a mai declarat ca, in prezenta sa, reclamantul a platit promitentei P V pretul vanzarii-cumpararii. Dupa intocmirea antecontractului, reclamantul a luat in posesie suprafata de 1,05 ha teren, mentionata in antecontract. La data intocmirii antecontractului, P V nu detinea titlu de proprietate pentru terenul in cauza, acesta fiind si motivul pentru care partile nu au incheiat atunci un contract de vanzare-cumparare in forma autentica. Martorul a precizat ca el a fost cel care a scris in intregime antecontractul de vanzare-cumparare, care apoi a fost semnat de reclamant, de cei doi martori, iar P V, necunoscand carte, a lasat o amprenta digitala pe inscrisul intocmit. Ulterior, parata C E a vandut aceeasi suprafata de teren catre cumparatorul N, astfel ca, in prezent, reclamantul nu mai are posesia terenului, terenul fiind predat de catre reclamant, cumparatorului N T.

Prin declaratia data in instanta, martora X a aratat ca ea este sora promitentei P V si ca ea, martora, a fost prezenta la intocmirea antecontractului de vanzare-cumparare, pe care ea l-a si semnat. Martora X a declarat ca P V a fost cea care a avut initiativa intocmirii antecontractului si ca intentia promitentei a fost aceea de a vinde terenul in cauza. Tot atunci, la momentul intocmirii antecontractului, reclamantul a platit promitentei P V pretul de 1.600.000 lei vechi.

Prin adresa nr. X3.11.2010, Serviciul de Publicitate Imobiliara B a comuNt instantei ca suprafata de 1 ha 500 m.p. teren, situata in satul/com. R, inscrisa in titlul de proprietate nr. X/48010/14.01.1998, are deschisa Cartea funciara nr. X/R, in care sunt inscrisi ca proprietari N A. T si N M, acestia dobandind dreptul de proprietate asupra terenului in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 2.272/24.11.2009.

Astfel, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X.X/24 nov. 2009 la biroul notarilor publici X, parata C E a vandut, cu pretul de 2.000 lei, catre cumparatorii Nica A. T si N M, suprafata de 1 ha 500 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului/com. R, jud. V, in pct. „Dreapta Soselei”, suprafata inscrisa in titlul de proprietate nr. X/48010/14.01.1998.

Pentru solutionarea cauzei, s-a dispus efectuarea unei expertize judiciare contabile.

Astfel, prin raportul de expertiza judiciara contabila intocmit de expertul X, depus la dosarul instantei la data de 29.12.2010, filele 75-77, s-a stabilit ca suma de 1.600.000 lei vechi, platita de reclamant promitentei P V la data de 12.05.1997, actualizata cu indicele de inflatie la data efectuarii expertizei, este in suma de 3.369 lei noi.

Potrivit art. 201 Cod.proc.civ. raportul de expertiza este util si concludent, urmand sa fie retinut in solutionarea cauzei.

Potrivit art. 1020 din Codul civil, „Conditia rezolutorie este subinteleasa intotdeauna in contractele sinalagmatice, in cazul in care una din parti nu indeplineste angajamentul sau”.

In cauza de fata, nici promitenta P V, nici mostenitoarea acesteia, parata C E, nu au indeplinit obligatia de a vinde reclamantului, prin act autentic, suprafata de teren mentionata in antecontractul de vanzare-cumparare.

Conform art.2 alin.1 din Titlul X al Legii nr. X/2005, „Terenurile cu sau fara constructii, situate in intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de intinderea lor, pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute”.

In cauza de fata, parata C E a vandut acelasi teren, insa catre alti cumparatori, prin contract de vanzare-cumparare incheiat in forma autentica, respectiv prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu nr. X/24 nov. 2009 la biroul notarilor publici X din V, contract care este deplin valabil.

In aceste conditii, pentru aceeasi suprafata de teren nu se poate intocmi un alt contract de vanzare-cumparare in forma autentica, motiv pentru care cererea prin care reclamantul a solicitat sa se pronunte o sentinta care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare pentru suprafata de teren de 1,05 ha, va fi respinsa ca neintemeiata.

Constatand ca nici promitenta defuncta, nici parata nu au respectat obligatia din antecontract, se impune rezilierea antecontractului de vanzare-cumparare, asa cum a fost consemnat prin inscrisul sub semnatura privata intitulat „Act de vanzare-cumparare” din data de 12.05.1997.

Ca urmare, se va admite cererea prin care reclamantul a solicitat rezolutiunea promisiunii de vanzare-cumparare a suprafetei de 1 ha 500 m.p. teren arabil, situata in extravilanul satului/com. R, jud. V, in pct. „Dreapta Soselei”, consemnata in inscrisul sub semnatura privata intitulat „Act de vanzare-cumparare” din data de 12.05.1997, incheiat de promitenta defuncta P V, cu reclamantul G I, in calitate de promitent-cumparator.

Se va dispune repunerea partilor in situatia anterioara intocmirii inscrisului sub semnatura privata intitulat „Act de vanzare-cumparare” din data de 12.05.1997, in sensul ca parata C E va fi obligata sa restituie reclamantului suma de 1.600.000 lei vechi, suma care, actualizata cu indicele de inflatie, este de 3.369 lei noi.

Reclamantul a efectuat in proces cheltuieli de judecata in suma totala de 1.120 lei (499 lei taxa judiciara de timbru; 1,5 lei timbru judiciar; 619,50 lei indemnizatie expert F C. L.).

Din totalul taxei judiciare de timbru de 499 lei, proportional cuantumului pretentiilor admise ale reclamantului se justifica o taxa judiciara de timbru de 280 lei.

Potrivit art. 274 alin.1 Cod. proc. civ., parata va fi obligata sa plateasca reclamantului cheltuielile de judecata pe care acesta le-a efectuat in proces, proportional pretentiilor admise ale reclamantului, adica sa-i plateasca suma de 901 lei (280 lei taxa judiciara de timbru; 1,5 lei timbru judiciar; 619,50 lei indemnizatie expert F C. L).

Privitor la cererea reconventionala prin care parata-reclamanta C E a solicitat ca reclamantul sa-i plateasca despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului, incepand din anul 1997, pana in anul 2009, deoarece aceasta cerere nu se afla in stare de judecata, fiind formulata abia la ultimul termen de judecata, in temeiul art. 165 Cod. proc. civ. se va disjunge cererea reconventionala de actiunea formulata de reclamant, urmand ca cererea reconventionala sa fie inregistrata si judecata separat.

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru, stabilita la valoarea actuala a terenului.

Etichete: