Top

Plangere

INSTANTA

La data de x, cu nr.x a fost inregistrata la instanta plingerea contraventionala formulata de petentul J V impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei seria C.C. nr.X incheiat la data de 22 noiembrie 2010 de I.P.J. V SPR prin care i s-a aplicat amenda de 540 lei, 9 puncte si retinerea permisului de conducere in vederea suspendarii pentru savarsirea contraventiei prev. de art.102 alin.3 lit.e din O.U.G.195/2002.

In motivarea plingerii contraventionale petentul sustine ca la data de 22 noiembrie 2010, in jurul orelor 15,30 in timp ce conducea autoturismul marca Mercedes inmatriculat cu nr. X a fost oprit de un echipaj al politiei si i s-a adus la cunostinta ca a fost surprins cu aparatul radar circulind cu o viteza de circa 158 km/h si considera ca nu avea asemenea viteza deoarece i s-a refuzat prezentarea inregistrarii video care atesta viteza cu care circula urmind ca instanta sa analizeze acest aspect, ca procesul verbal a fost intocmit dupa modelul din anexa 1A si nu anexa 1D intrucit nu cuprinde aparatul cu care este inregistrata viteza, seria aparatului, tipul aparatului si mentiunea ca inregistrarea se pastreaza la sediul unitatii 6 luni de la data constatarii contraventiei, astfel ca agentul constatator nu poate produce dovezi cu privire la faptul ca aparatul pentru care s-ar impune depunerea buletinului de verificare metrologica este tocmai cel cu care a fost inregistrat si ca acesta este un aparat omologat, iar in situatia in care nu vor fi retinute aceste aparari sa se aiba in vedere ca pentru constatarea contraventiei prev.de art.102 alin.3 lit.e din OUG nr.195/2002 se folosesc mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, astfel ca intervalul maxim admis intre doua verificari metrologice este asa cum prevede Ordinul BRML nr.24/2004 de 1 ani de zile, cinemometrul trebuie sa fie prevazut conform Paragrafului 3.2.6 din NML 021-05 cu o functie de autotestare care sa poata pune in evidenta orice defect sau dereglare functionala, inregistrarile trebuie sa cuprinda data si ora la care a fost efectuata masuratoarea, valoarea vitezei, sensul de deplasare a autovehiculului, imaginea autovehiculului din care sa poata fi pus in evidenta numarul de inmatriculare, asa cum prevede Paragraful 3.51 din aceleasi norme metodologice urmind sa fie depusa la dosarul cauzei dovada ca cinemometrul cu care a fost inregistrata viteza a fost verificat metrologic in interiorul intervalului de timp legal de 1 an de zile de la verificarea metrologica anterioara, ca a fost efectuata autotestarea, dar si atestatul profesional al operatorului radar si ordinul de serviciu al celor aflati in misiune si daca aparatul radar era destinat a fi folosit in stationare sau deplasare.

S-a anexat copia procesului verbal de constatare a contraventiei, s-a solicitat proba cu inscrisuri.

Organul constatator a formulat intimpinare prin care a solicitat respingerea plingerii contraventionale deoarece din fotografiile efectuate dupa inregistrarea video rezulta ca petentul a circulat cu viteza de 158 km/h pe DE 581 km 57, in afara localitatii, in fotografiile efectuate au fost evidentiate toate elementele cerute de punctul 3.5.1 din NML 021-05, dispozitiile subpunctului 4.2 si 4.4 din aceleasi norme metodologice referitoare la efectuarea masuratorilor de catre operatori calificati au fost abrogate prin Ordinul nr.187 din 14 iulie 2009 emis de Biroul de metrologie legala, concordanta dintre autovehiculul din fotografiile efectuate dupa inregistrarea video a aparatului radar si cel condus de petent poate fi facuta foarte usor, petentul contesta viteza insa a recunoscut ca s-a deplasat pe sectorul de drum respectiv fiindu-i inminat procesul verbal la data constatarii contraventiei.

S-au anexat in copie: 5 fotografii efectuate dupa inregistrarea video a aparatului radar, buletinul de verificare metrologica al cinemometrului montat pe autoturismul Dacia Logan X.

Analizind probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de constatare a contraventiei petentului i s-a aplicat amenda de 540 lei, 9 puncte si retinerea permisului de conducere in vederea suspendarii pentru savarsirea contraventiei prev. de art.102 alin.3 lit.e din O.U.G.195/2002.

In fapt, s-a retinut de catre agentul constatator ca la data de 22 noiembrie 2010, ora 15,51 pe DN 531 km 57 petentul a condus autoturismul cu nr.X cu viteza de 158 km/h, abatere filmata cu aparatul radar montat pe autoturismul X.

Sub aspectul legalitatii procesului verbal, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea disp.prev.de art.16 alin.ultim si art.17 din OG nr.2/2001, republicata cuprinzind toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii.

Instanta mai retine, de asemenea, si imprejurarea ca faptei i s-a dat o corecta incadrare juridica, raportat la situatia de fapt retinuta de agentul constatator. Astfel, potrivit art.50 din O.U.G. nr.195/2002 limita de viteza pe drumurile nationale europene este de 100 km/h pe DE 581, petentul fiind inregistrat circulind cu viteza de 158 km/h la km 57 si a fost sanctionat cu amenda de 540 lei (9 puncte amenda) si retinerea permisului de conducere in vederea suspendarii pentru savirsirea contraventiei prev.de art.102 alin.3 lit.e din OUG nr.195/2002, republicata, minimul amenzii de 270 lei fiind achitat la data de 23 noiembrie 2010 cu chitanta seria VS CLB nr.0160078.

Motivul de nelegalitate invocat de petent in sensul ca nu s-a incheiat procesul verbal potrivit modelului prevazut in anexa nr.1D nu poate fi retinut intrucit nu intra in categoria nulitatilor prev.de disp.art.16 alin.7 si art.17 din OG nr.2/2001 si nu s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate inlatura decit prin anularea actului.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal, instanta retine ca petentul se face vinovat de savirsirea contraventiei retinute in sarcina sa pentru motivele care vor fi expuse in continuare.

Analizind continutul procesului verbal prin prisma sustinerilor petentului instanta retine ca agentul constatator a facut o descriere completa a contraventiei retinuta in sarcina petentului si a indicat autoturismul pe care a fost montat aparatul radar cu care a fost filmata abaterea.

Cu privire la motivele de nelegalitate invocate de petent vizind omologarea aparatului radar si verificarea metrologica a acestuia, organul constatator Inspectoratul de Politie a Judetului V a depus buletinul de verificare metrologica din care rezulta ca ultima verificare a avut loc la data de 19.03.2010 termenul de valabilitate fiind de 1 an, instanta apreciind ca nu se justifica solicitarea petentului de a se face dovada ca cinemometrul trebuie sa fie prevazut cu functie de autotestare si ca aceasta functie trebuie sa fie activata automat la fiecare punere in functiune a cinemometrului deoarece cinemometrul nu poate trece in regim de masurare fara sa efectueze autotestarea ,prin constructie este prevazut sa-si efectueze autotestarea la pornire, nu face inregistrari in timpul autotestarii si este destinat a efectua masuratori in regim stationar si de deplasare, asa cum s-a mentionat si in buletinul de verificare metrologica.

De mentionat ca dispozitiile referitoare la operatori calificati prev.de dispozitiile subpunctului 4.2 din NML 021-05 au fost abrogate, instanta apreciind ca nu este necesara prezentarea ordinului de serviciu a celor aflati in misiune intrucit din disp.art.102 alin.3 lit.e din OUG nr.195/2002, rezulta ca, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face direct de politistul rutier si nu se poate adauga la aceste dispozitii legale prezentarea ordinului de serviciu a celor aflati in misiune, asa cum solicita petentul.

Cu privire la probele administrate de catre organul constatator in sustinerea procesului verbal, instanta retine ca din plansele foto depuse la dosar masina condusa de petent poate fi identificata prin corelarea derularii temporale a inregistrarii a inregistrarii, diferenta de o secunda intre plansele foto conducind la concluzia ca masina a carei viteza inregistrata este de 158 km/h este autoturismul marca Mercedes cu numar de inmatriculare X, viteza vehiculului vizat de cinemometru fiind in dreptul literei T.

De precizat ca nu poate exista o confuzie a autovehiculului aflat in spatele autovehiculului condus de petent intrucit instanta poate inlatura fotografiile din materialul probator doar daca autovehiculul a carui viteza a fost inregistrata nu poate fi identificat, situatie ce nu este incidenta in cauza de fata, in acest sens fiind si dispozitiile legale cuprinse in art.4 din Norma de metrologie legala NML 021-05 in forma anterioara modificarii mai mult decit atit petentul nu a negat ca a circulat pe sectorul de drum mentionat in continutul procesului verbal, iar depasirea vitezei maxime admisa este vizibila in toate fotografiile depuse la dosarul cauzei, in fotografia nr.4 si 5 fiind vizibil numai autoturismul petentului.

Raportat acestor considerente, instanta apreciaza ca in cauza nu a fost rasturnata prezumtia de legalitate si temeinicie de care se bucura procesul verbal de contraventie ca act autentic, potrivit art.1171, 1173 Cod civil, astfel ca plingerea contraventionala dedusa judecatii urmeaza a fi respinsa ca neintemeiata, cu mentinerea procesului verbal ca temeinic si legal intocmit.

Etichete: