Top

Contravenţie

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 783

Şedinţa publică de la 10.03.2010

Completul compus din:

PREŞEDINTE

GREFIER

INSTANŢA

Deliberând asupra acţiunii civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. 360/260/2010 la data de 20.01.2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti, petentul S.V. a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 5010709/2010 încheiat de FD prin care a fost amendat cu suma de 540 lei şi i s -a suspendat dreptul de a conduce timp de 90 zile, motivat de faptul că a depăşit viteza legală în localitate.

Acţiunea este scutită de plata taxei de timbra.

Din analiza actelor de la dosar instanţa retine următoarea situaţie:

Instanţa constată că in data de 09.01.2009, petentul care conducea autoturismul marca Matiz Cielo de culoare roşie in zona Moineşti, interiorul localităţii, a fost depistat cu aparatul cinemometric radar cu o viteză de 109km / h si la a doua înregistrare, 90 km/ oră.

Din planşele fotografice depuse la dosarul cauzei rezultă că aparatul radar Îndeplineşte condiţiile privind calibrarea si efectuarea înregistrărilor conform normelor metodologice. Pentru aparatul radar exista ordin de serviciu pentru data respectivă , buletin de verificare metrologica actualizat si atestat pentru agentul care a făcut înregistrarea.

Petentul critica p. v. încheiat arătând că nu putea intr- un interval foarte scurt de timp, respectiv o secunda intre prima si a -2- a înregistrare să fie inregistrat cu viteze de 109 si ulterior 90 km/’oră dar nu a solicitat o expertiză in cauză care să ateste aceast aspect din punctul de vedere al posibilităţilor tehnice ale vehiculul său sau de a reduce viteza cu 19 km intr- o secunda.

De asemenea, petentul contestă prima planşă foto Întrucât nu este vizibil nr. maşinii. Urmărind planşa foto, instanţa constată că este vorba despre acelaşi autoturism, respectiv Cielo Matiz roşu cu nr. BC- 01 – SAG, la care la o verificare mai atenta se vede nr. de Înmatriculare şi pe prima planşă fotografică.

întrucât nu s- au solicitat alte probe in cauză, instanţa apreciază că actele depuse de ae. constatator reprezintă o Înregistrare corectă a vitezei autoturismului petentului, respectiv viteza de 109 km/h si apoi după frânare 90 km/h, viteze pe care le-a avut-o in interiorul localităţii.

 doua viteza este si ea cu 40 km/h peste viteza legala in interiorul localităţii, fapt pentru care instanţa apreciază plângerea petentului ca fiind nefondată si urmează să o respingă..

Tags: