Top

Fond funciar

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.X/189/15.03.2011, reclamantii G Gh. L si A T C au chemat in judecata paratele Comisia locala a com. D de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana V de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand obligarea acestora la plata a cate 200 lei/zi intarziere catre fiecare dintre petenti, suma ce reprezinta contravaloarea prejudiciului cauzat de lipsa de folosinta a terenului si nerecunoasterea de catre parate a dreptului de proprietate.

In motivarea in fapt a cererii, reclamantii au aratat ca prin sentinta civila nr.1211 din 31.03.2008, ramasa irevocabila prin respingerea recursului, Judecatoria V a reconstituit reclamantilor dreptul de proprietate pentru suprafata de 303 ha padure situata in com. D, jud. V, in punctul ,,B I” si a obligat comisiile de fond funciar sa puna pe reclamanti in posesia terenului respectiv si sa emita titlu de proprietate.

Au mai aratat ca, in ciuda demersurilor facute de reclamanti, paratele nu au respectat obligatiile, ca parata Comisia locala nu a efectuat punerea in posesie, cu motivarea, din adresa nr.5203 din 23.11.2010, ca hotararea judecatoreasca nu a fost validata de Comisia judeteana.

A depus in dovedirea cererii copii de pe sentinta civila nr.X din 31.03.2008 a Judecatoriei V, procuri judiciare, notificari, adrese, cereri, plan de amplasament, extras emis de Arhivele Nationale.

Cererea a fost inregistrata initial pe rolul Tribunalului V, sub nr. X/189/14.12.2010, dar Tribunalul V a declinat competenta de solutionare a prezentei cereri catre Judecatoria B, prin sentinta civila nr. 901 din 02.03.2011.

Reclamantii si-au precizat actiunea, aratand ca solicita doar obligarea comisiei locale de a pune in posesie efectiv pe reclamanti asupra terenului in litigiu si obligarea primarului com. D la plata de daune cominatorii de 200 lei/zi de intarziere, pana la executarea obligatiei de punere in posesie.

Comisia judeteana a formulat intampinare, in care a aratat ca a executat sentinta civila nr. 1211 din 31.03.2008 a Judecatoriei V, prin validarea cererii reclamantilor privind executarea sentintei civile. A mai aratat ca nu este culpa comisiei judetene, intrucat nu are atributii de stabilire a amplasamentului si punere in posesie, acestea fiind atributia comisiei locale.

La primul termen, din 12.04.2011, reclamantii au precizat ca nu doresc sa se judece cu paratii Directia Silvica V si Ocolul Silvic V, iar instanta a luat act de aceasta si a dispus scoaterea din cauza a acestor parati.

La acelasi termen, paratii Directia Silvica V si Ocolul Silvic V au formulat intampinare, ce nu va mai fi luata in considerare, avand in vedere scoaterea lor din cauza.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.1211 din 31.03.2008 (filele 7-9), Judecatoria V a admis plangerea reclamantilor G Gh. L si A T C impotriva hotararii nr.X din 01.02.2007 a Comisiei judetene V pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a reconstituit reclamantilor dreptul de proprietate asupra suprafetei de 303 ha padure, situata in com. D, jud. V, in punctul ,,B I”. De asemenea, a obligat paratele Comisia locala D si Comisia judeteana sa puna in posesie si sa elibereze titlu de proprietate pentru suprafata de 303 ha padure mentionata mai sus.

Sentinta mentionata a ramas irevocabila prin decizia civila nr.X din 24.09.2008 a Tribunalului V, prin care s-a respins recursul.

Din adresele depuse la dosar, emise de parate, instanta retine ca acestea au invocat in timp diferite motive, neintemeiate, pentru a evita executarea sentintei Judecatoriei V, dovedind rea-credinta.

Astfel, este absurd motivul refuzului Comisiei com. D de a pune in posesie pe reclamanti, pe motivul ca sentinta civila nr.X din 31.03.2008 nu a fost validata de Comisia judeteana. Hotararea judecatoreasca irevocabila este executorie, iar executarea ei nu depinde de vointa paratei, ci substituie vointa acesteia, fiind obligata sa se supuna hotararii. Un alt motiv invocat de comisia locala in corespondenta purtata cu reclamantii, este aceea ca Ocolul silvic nu preda terenul. Nu este fondat nici motivul privind formularea unei cereri de revizuire impotriva sentintei respective, intrucat revizuirea, care este o cale extraordinara de atac, conform art. 325 Cod procedura civila nu suspenda executarea hotararii atacate, decat in anumite conditii si cu plata unei cautiuni. Paratele nu au invocat un alt motiv al refuzului de a pune in posesie si de a emite titlu de proprietate. Rezulta ca nu exista motive temeinice care sa impiedice executarea sentintei de reconstituire.

Primarul comunei, in calitate de presedinte al comisiei de fond funciar, are obligatia de a proceda la punerea in posesie a titularului dreptului de proprietate dobandit prin hotarare judecatoreasca irevocabila, neputand refuza predarea terenului indicat in hotarare, putand fi urmarit chiar pentru infractiunea de nerespectare a hotararilor judecatoresti.

Conform art. 64 din Legea nr. 18/1991, in cazul in care comisia locala refuza inmanarea titlului de proprietate emis de comisia judeteana sau punerea efectiva in posesie, persoana nemultumita poate face plangere la instanta in a carei raza de activitate este situat terenul, primarul fiind obligat sa execute de indata sub sanctiunea condamnarii la daune cominatorii pentru fiecare zi de intarziere. Aceste daune au caracterul unei amenzi civile si constituie o masura de constrangere in executarea unei obligatii de a face.

In ceea ce priveste detinatorul terenului cu vegetatie forestiera, acesta este obligat, in baza dispozitiilor art.26 din Hotararea nr. 890/2005, sa puna terenul la dispozitia Comisiei locale, indiferent ca hotararea judecatoreasca s-a pronuntat sau nu in contradictoriu si cu acesta.

Reclamantii erau indreptatiti potrivit legii sa li predea terenul in cauza si sa li se emita titlul de proprietate in termen scurt de la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de reconstituire.

De aceea, in temeiul art. 64 din Legea nr. 18/1991, instanta va obliga parata Comisia locala de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor D sa procedeze de indata la punerea efectiva in posesie a reclamantilor asupra terenului cu vegetatie forestiera, in suprafata de 303 ha, situat in D, in punctul toponimic ,,B I”, conform sentintei civile nr.1211 din 31.03.2008 a Judecatoriei V.

Pentru a asigura executarea acestei obligatii, in temeiul art. 64 din Legea nr. 18/1991, instanta va stabili in sarcina primarului com. D, daune cominatorii in cuantum de 100 lei /zi de intarziere, suma apreciata de instanta ca rezonabila, daune ce se vor calcula de la data ramanerii irevocabile a prezentei hotarari, pana la indeplinirea efectiva a obligatiei de punere in posesie.

Etichete: