Top

Plangere contraventionala

A. Plangerea contraventionala

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei B la data de 11.10.2010 (f. 1) sub numar de dosar X/189/2010, repartizat in mod aleatoriu completului civil C6S si redirectionat in urma desfiintarii acestui complet, completului C8Civil, petentul L V a contestat in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judetean de Politie Vaslui procesul-verbal de contraventie seria CC nr. 6126078 din data de 05.10.2010, solicitand anularea procesului verbal de contraventie.

In fapt, petentul a aratat ca la data de 05.10.2010 a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 360 lei, 6 puncte amenda si retinerea permisului de conducere pentru faptul ca in timp ce conducea autoutilitara Ford, cu nr. de inmatriculare X pe str. Vasile Parvan a efectuat o depasire neregulamentara intrand in coliziune cu auto Logan cu nr. de inmatriculare X. Petentul a aratat ca procesul verbal de contraventie cuprinde mentiuni eronate, neconforme cu adevarul, datorita faptului ca agentul constatator nu s-a deplasat la fata locului pentru a constata cele intamplate. Petentul a aratat ca a circulat regulamentar pe partea dreapta a soselei, moment in care din sens opus venea o autospeciala de tonaj mare, care l-a determinat sa traga de volan dreapta pentru a evita coliziunea, acrosand auto Logan X parcata neregulamentar pe partea dreapta. Petentul a precizat ca pe portiunea de drum aflata in discutie sunt parcate masini pe partea dreapta tot timpul, astfel incat in zona respectiva sunt situatii cand se conduce la mica intelegere. Petentul considera ca nu a efectuat o depasire neregulamentara, astfel ca fapta asa cum este descrisa de agentul constatator nu exista. Petentul apreciaza ca procesul verbal de contraventie este nul, intrucat incadrarea juridica a faptei este facuta de o maniera care lasa de dorit (art. 101/3/A in loc de art. 101 alin. 3 lit. a). Petentul a aratat ca nu i-a fost adus la cunostinta dreptul de a formula obiectiuni cu privire la procesul verbal de contraventie, si ca, dupa ce a ajuns acasa si a citit procesul verbal de contraventie a observat ca la rubrica ,,alte mentiuni” erau facute unele insemnari neadevarate. A contat pe buna credinta a politistului si nici nu a avut ochelarii asupra sa la momentul intocmirii procesului verbal. Petentul a precizat ca lipseste semnatura martorului asistent mentionat in procesul verbal de contraventie.

In drept, petentul a invocat dispozitiile art. 118 O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si art. 16, art. 19 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este scutita de taxa judiciara de timbru in temeiul art. 36 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Conform art. 1 alin. 2 din O.G. 32/1995 nu s-a aplicat timbru judiciar.

Instanta, in urma verificarii cerute de art. 34 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, constata ca plangerea a fost inregistrata (la 11.10.2010 – fila 1) in termenul legal de 15 zile de la data inmanarii procesului-verbal contestat (la 05.10.2010, fila 4).

B. Apararile formulate

Intimatul, a formulat intampinare la plangerea contraventionala (fila 14) prin care a solicitat respingerea acesteia, ca neintemeiata. Intimatul a aratat procesul verbal de contraventie este legal si temeinic. Procesul-verbal a fost intocmit in prezenta petentului, fiindu-i adus la cunostinta dreptul de a formula obiectiuni, la rubrica specificata a fost consemnata mentiunea acestuia, ca recunoaste fapta si nu are de facut obiectii. Intimatul a aratat ca in plangerea sa si in declaratia de avarii, petentul a recunoscut ca a efectuat depasirea unui autovehicul stationat, circuland astfel pe contrasens. Intrucat din sens opus venea un vehicul de mare tonaj a tras de volan la dreapta avariind autovehiculul pe care il depasea.

In temeiul art. 242 C.proc.civ intimatul a solicitat judecarea cauzei in lipsa.

C. Probe administrate

Petentul a solicitat administrarea de probei testimoniale cu martorul X.

Petentul a depus la dosar procesul-verbal contestat (fila 4), copie carte de identitate (fila 4), copie polita de asigurare RCA (fila 33).

Intimatul, prin intampinare, a solicitat incuviintarea probei testimoniale cu martorul X si proba cu inscrisuri.

A depus la dosar procesul verbal de contraventii seria CC nr. 6126078 (fila 16), chitanta de plata (fila 17), declaratiile de avarii a celor doi conducatori auto implicati in accident (filele18-19).

In temeiul rolului activ, prevazut de art. 129 alin. 5 C.proc. civ., instanta a dispus emiterea unei adrese catre agentul constatator pentru a comunica instantei cazierul contraventional al petentului. Intimatul a raspuns (fila 46) prin adresa nr. 15792 din data de 17.03.2011, atasand cazierul auto nr. 18423 (fila 46).

In prezenta cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si proba testimoniala in cadrul careia a fost audiat martorul X – martorul asistent din procesul verbal de contraventie si martorul X – pentru petent, declaratia acestora fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei fila 32, respectiv fila 25.

D. Aspecte procedurale

Avand in vedere dispozitiile art. 119 din O.U.G. 195/2002, instanta a apreciat ca se impune introducerea in cauza in calitate de persoana implicata in accident a lui X, intrucat are un interes in cauza.

In temeiul art. 33 alin. 2 rap. la art. 119 din O.U.G. 195/2002 a fost citata societatea de asigurari S.C. Carpatica Asigurari S.A. – asiguratorul autoturismului petentului L V, conform politei de asigurare RCA – fila 33 .

Pentru a asigura opozabilitatea hotararii, instanta a dispus citarea asiguratorului S.C. Uniqa al autoturismului persoanei implicate in accident X- conform informatiilor de pe situ CEDAM – fila 38.

B Solutia instantei

In urma analizarii procesului-verbal, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin procesul-verbal seria CC nr. X (fila 16) s-a retinut in sarcina petentului L V ca, in data de 05.10.2010, ora 19,45, conducand autovehiculul Ford cu numar de inmatriculare X pe str. Vasile Parvan din B a efectuat o depasire neregulamentara, respectiv nu a pastrat o distanta corespunzatoare, fapt pentru care a intrat in coliziune cu auto marca Logan cu nr. de inmatriculare X ce era stationat. Conducatorul auto nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice.

Fapta a fost incadrata ca reprezentand contraventia prevazuta de art. 101 alin. 3 lit. a din O.U.G.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si s-a dispus aplicarea amenzii contraventionale in cuantum de 360 lei si retinerea permisului de conducere in vederea suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile, fiind luata masura tehnico-administrativa a retinerii permisului de conducere.

Procesul-verbal a fost semnat de petent, iar la rubrica „alte mentiuni” s-a consemnat sub semnatura ca,, sunt de acord sa dau asigurarea pentru a repara auto X. Recunoaste fapta si nu are de facut obiectii „.

Potrivit prevederilor art. 34 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta investita cu solutionarea plangerii verifica legalitatea si temeinicia procesului verbal si hotaraste asupra sanctiunii.

I. Cu privire la legalitatea procesului verbal instanta retine ca potrivit art. 17 din O.G. 2/2001, lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, a faptei savarsite si a datei comiterii sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu. Aplicand aceste dispozitii la situatia de fapt retinuta in cauza, instanta, verificand procesul verbal seria CC nr. 6126078 din punct de vedere al legalitatii, apreciaza ca sunt respectate cerintele imperativ-limitativ prevazute de lege, sub sanctiunea nulitatii, care ar putea fi luate in considerare si din oficiu.

Orice alte lipsuri din procesul – verbal sunt sanctionate cu nulitatea relativa, ceea ce presupune ca persoana care invoca nulitatea sa dovedeasca faptul ca i s-a produs o vatamare, iar instanta sa constate in raport de materialul probator administrat, ca vatamarea nu poate fi acoperita decat prin anularea procesului-verbal, in conformitate cu art. 105 alin. 2 C.proc.civ.

Analizand motivele de nulitate relativa, invocate de catre petent prin plangerea contraventionala, instanta apreciaza ca nu sunt intemeiate. In speta, nu s-a invocat si nici nu s-a dovedit vreo vatamare, prin neaducerea la cunostinta a dreptului de a formula obiectiuni, care sa nu poata fi acoperita in procedura in fata instantei de judecata. Lipsa semnaturii martorului asistent din procesul verbal de contraventie nu este de natura sa atraga nulitatea procesului verbal, intrucat petentul a semnat procesul verbal de contraventie.

II. Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanta retine ca, potrivit art. 101 alin. 3 lit. a din O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, constituie contraventie nerespectarea regulilor privind depasirea daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale .

Conform art. 45 alin.1 din O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, depasirea este manevra prin care un vehicul trece inaintea altui vehicul ori pe langa un obstacol, aflat pe acelasi sens de circulatie, prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda de circulatie sau din sirul de vehicule in care s-a aflat initial.

Instanta retine ca, desi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, acesta fiind un act intocmit de un agent al statului, investit cu autoritate de constatare a faptelor care constituie contraventii, rezulta ca procesul-verbal contraventional se bucura de prezumtia relativa de temeinicie.

Pe de alta parte, conform jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, petentul se bucura de prezumtia de nevinovatie, sarcina probei revine agentului constatator, iar dubiul profita persoanei acuzate. Dar, dreptul unei persoane de a fi prezumata nevinovata si de a solicita acuzarii sa dovedeasca faptele ce i se imputa nu este absolut, din moment ce prezumtiile bazate pe fapte sau legi opereaza in toate sistemele de drept si nu sunt interzise de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, in masura in care statul respecta limite rezonabile, avand in vedere importanta scopului urmarit, dar si respectarea dreptului la aparare (cauza Salabiaku v. Franta, hotararea din 7 octombrie 1988, paragraf 28, cauza Västberga Taxi Aktiebolag si Vulic v. Suedia, paragraf 113, 23 iulie 2002).

Instanta apreciaza ca prezumtia de nevinovatie „contraventionala” nu inseamna ca din probatoriul administrat in cauza nu poate face chiar si procesul verbal incheiat de agent in exercitiul atributiilor de serviciu, cu atat mai mult cu cat acesta poate consemna o situatie asumata la acel moment de petent prin semnatura.

Prin urmare, instanta apreciaza ca, procesului-verbal de contraventie trebuie sa i se recunoasca valoare probatorie sub aspectul constatarii starii de fapt, daca aceasta reprezinta constatarea personala a agentului constatator investit cu autoritate de stat ori cele constatate de agentul constatator sunt sustinute cu alte mijloace de proba.

In acest caz, petentului trebuie sa i se garanteze dreptul la aparare si trebuie sa aiba posibilitatea de a combate in mod real procesul – verbal de constatare a contraventiei prin mijloace de proba pe care sa le poata administra si si sa invoce orice argumente pentru dovedirea imprejurarii ca situatia de fapt din procesul-verbal nu corespunde modului de desfasurare al evenimentelor.

Avand in vedere aceste principii, in speta, instanta constata ca petentul la momentul intocmirii a semnat procesul verbal de contraventii, la rubrica ,,alte mentiuni”, mentionandu-se ca recunoaste fapta si este de acord cu despagubirea. Astfel, se apreciaza ca petentul a recunoscut implicit situatia de fapt descrisa in procesul verbal de contraventii si a renuntat la prezumtia de nevinovatie (a se vedea ca a fost semnat in doua locuri). Motivele care au condus la semnarea procesului verbal de contraventie, invocate de petent (a contat pe buna credinta a organului de politie la intocmirea procesului verbal si faptul ca nu avea ochelarii la el) sunt apreciate de instanta ca fiind puerile. Orice persoana responsabila are obligatia de a citi ceea ce semneaza si de a semna doar in masura in care este de acord cu cele consemnate deasupra semnaturii sale, in caz contrar, avand posibilitatea sa solicite a se consemna obiectiunile ori sa nu semneze procesul-verbal, daca nu i se retineau aceste obiectiuni. Totodata, nimeni nu se poate prevala de propria culpa (chiar neglijenta) pentru a obtine protectia unui drept.

Instanta constata ca actul de constatare si sanctionare criticat prin cererea introdusa in fata acestei instante are la baza chiar declaratia petentului (fila 18) in care acesta descrie fapta, mai mult precizand ca ,, in timpul depasirii a agatat masina Logan”. Acest aspect releva faptul ca petentul este constient de fapta savarsita, iar plangerea contraventionala a fost introdusa doar in incercarea de a inlatura sanctiunea contraventionala.

De altfel, martorul propus de petent BM (fila 25) in declaratia sa, confirma savarsirea faptei de catre petent. Faptul ca petentul a incercat sa evite coliziunea cu unul dintre tirurile care circulau pe contrasens, nu este de natura sa inlature raspunderea contraventionala a petentului. Nu are relevanta nici faptul ca autoturismul acrosat de catre petent (X) nu ar fi fost parcat regulamentar. Petentul era obligat ca la efectuarea depasirii sa se asigure ca poate efectua aceasta manevra in conditii de siguranta si sa isi dirijeze conduita in trafic in functie de regulile de circulatie, si nu de ,, mica intelegere” despre care face vorbire in plangerea contraventionala.

Prin urmare, avand in vedere probele de la dosar, instanta constata ca fapta petentului care in data de 05.10.2010, ora 19,45 a efectuat manevra de depasire a sirului de autoturisme parcate pe banda de mers a petentului, fara a pastra o distanta laterala corespunzatoare, intrand in coliziune cu autoturismul X, intruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazute si sanctionate de art. 101 alin. 3 lit. a din OUG nr. 195/2002.

Fata de toate cele de mai sus, instanta constata temeinicia procesului-verbal.

III. In ceea ce priveste sanctiunea aplicata, instanta are in vedere dispozitiile art. 21 alin. 3 din O.G. 2/2001 potrivit carora aceasta se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si de mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului.

Prin procesul-verbal a fost aplicata o amenda in cuantum de 360 lei (6 puncte penalizare) si sanctiunea complementara a suspendarii exercitiului dreptului de a conduce pe o perioada de 60 de zile, fiind luata masura tehnico-administrativa a retinerii permisului de conducere. Instanta constata ca acestea sunt stabilite conform legii, chiar la limita minima prevazuta de lege. Totodata, considera ca fapta petentului prezinta un pericol social considerabil, intrucat a pus in pericol atat siguranta traficului, cat si viata persoanelor care erau in masina sa la acel moment. De asemenea, avand in vedere cazierul auto depus la dosar la fila 46, din care rezulta ca petentul a mai fost sanctionat pentru fapte grave (accident, conducere sub influenta bauturilor alcoolice), instanta apreciaza ca nu se releva nici un motiv pentru inlocuirea sanctiunii cu avertisment sau inlaturarea sanctiunii complementare.

Prin urmare, pentru toate considerentele de fapt si de drept mai sus enuntate, instanta va respinge plangerea contraventionala formulata de petentul L V impotriva procesului-verbal seria CC nr. X din data de 05.10.2010, in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Judetean de Politie V, persoana implicata in accident X, si asiguratorii S.C. Uniqa Asigurari S.A. si S.C. Carpatica Asigurari S.A., ca neintemeiata.

IV. Cu privire la calea de atac

Constitutiei Romaniei instituie principiul neretroactivitatii legii, iar la art. 15 alin. 2 prevede exceptia de la acest principiu, respectiv legea penala si contraventionala mai favorabila.

De asemenea, art. 20 din Constitutia Romaniei stabileste particularitatile raportului dintre dreptul intern si cel international in materia drepturilor omului. Astfel, dispozitiile constitutionale ce garanteaza drepturile omului trebuie interpretate si aplicate in concordanta cu prevederile tratatelor internationale la care Romania este parte (alin. 1), iar in cazul conflictului dintre aceste norme se aplica cu prioritate reglementarile internationale cu exceptia situatiei in care legile interne sau Constitutia Romaniei cuprind prevederi mai favorabile in materia drepturilor omului (alin. 2).

Intrucat fapta contraventionala este calificata de CEDO ca fiind acuzatie in materie penala, instanta apreciaza ca, in cazul aparitiei unor legi succesive care reglementeaza diferit regulile aplicabile acesteia, se va aplica legea contraventionala mai favorabila, in sensul larg al acesteia. Astfel, petentul savarsind o fapta sub imperiul unei legi care instituie dreptul la dublul grad de jurisdictie, in cazul in care in timpul judecatii intervine o lege care suprima un grad de jurisdictie este evident ca legea aplicabila sa fie aceea care ii confera petentului mai multe posibilitati de a combate acuzatia retinuta in sarcina sa. Concluzia instantei are la baza urmatoarele argumente:

Potrivit art. XXIV alin. 1 din Legea 202 din 25.10.2010 ,, hotararile pronuntate in cauzele penale inainte de intrarea in vigoare a prezentei lei raman supuse cailor de atac, motivelor si termenelor prevazute de legea sub care a inceput procesul”.

In cauza Anghel contra Romaniei (paragraf 67), Curtea Europeana a Drepturilor Omului a reiterat principiul stabilit in cauza Grecu c. Romaniei (paragraf 58 , 30 noiembrie 2006) si a statuat ca, desi este permis statelor sa depenalizeze anumite infractiuni si sa le sanctioneze pe cale contraventionala mai degraba decat pe cale penala, autorii nu trebuie sa se regaseasca intr-o situatie mai defavorabila din simplul fapt ca regimul juridic aplicabil este diferit de cel aplicabil in materie penala.

O asemenea pozitie este fireasca, intrucit altfel, autorul unei contraventii din punct de vedere al protectiei juridice s-ar afla pe o pozitie inferioara autorului unei infractiuni, ceea ce este inadmisibil din moment ce ambele sunt acuzatii in materie penala potrivit conventiei.

Chiar daca norma care reglementeaza calea de atac este o norma de procedura de imediata aplicare, in conditiile in care legea modificatoare nu contine dispozitii tranzitorii cu privire la acest aspect in ceea ce priveste contraventiile, data fiind calificarea data de CEDO acestora, pentru a asigura aceeasi protectie juridica, se apreciaza ca notiunea de lege mai favorabila nu trebuie interpretata in sensul ei strict, ci intr-un sens mai larg. Astfel, cetateanul acuzat de savarsirea unei abateri contraventionale a stiut care sunt caile legale garantate de stat pentru a combate acuzatia care i se aduce din momentul introducerii plangerii contraventionale si este firesc sa-i fie asigurate aceste cai si in momentul pronuntarii hotararii.

In caz contrar, se creeaza o diferenta nejustificata, atat intre autorul unei infractiuni si autorul unei contraventii savarsita inainte de aparitia Legii 202/2010 cat si intre autorul unei fapte contraventionale inregistrata pe rolul instantelor inainte de aparitia Legii 202/2010 a carei judecata s-a caracterizat prin celeritate si autorul unei contraventii a carei judecata a intarziat si dupa aparitia Legii 202/2010 din motive neimputabile, in conditiile in care acesta a savarsit abaterea contraventionala in aceeasi perioada cu primul.

Prin urmare, instanta interpreteaza ca, in cazul plangerilor contraventionale inregistrate inainte de aparitia Legii 202/2010 si pronuntate dupa aparitia acestei legi, hotararea este atacabila cu recurs.

Etichete: